Tři pohledy na nominaci Pavla Matochy do rady ČT - Právní, Morální a Váš

07.01.2021 08:23 | Ostatní

Emailem jsem dostal další zajímavý pohled na nominaci Pavla Matochy do rady ČT, kterou získal Pavel Matocha i od Šachového svazu České republiky. Bylo to v pořádku morálně? Bylo to v pořádku právně? A co vy na to?

Vážení čtenáři,pojal jsem úmysl diskusi z povzdálí sledovat a v pravou chvíli se do věci vložit (J.Cimrman), a nyní si myslím, že pravá chvíle zřejmě nastává.

Pro mě jakožto právníka jej nynější internetová diskuse zajímavá a plná docela dobrých právních argumentů. Ve skutečnosti je i docela věcná - stačí si odmyslet několik málo jedinců, kteří pomocí obrovského množství příspěvků vytvářejí dojem žumpy. Šachisté mají obecně nadprůměrné IQ, což není lichotka (stolní tenisté mají zase nadprůměrný postřeh). Mají také nadprůměrný smysl pro fair play. Zřídkavé případy podvádění mobilem nechme stranou, měl jsem na mysli např. srovnání vlivu rozhodčích na výsledek hry v šachách oproti např. fotbalu nebo boxu. Díky tomu určitá "sorta" lidí šachy hrát vůbec nezačne a je pro mě vždy osvěžující si zahrát open, pozorovat (z bezpečí zadních šachovnic) cvrkot a potkávat typ lidí, kterým je srdečně jedno, co má kdo na sobě, jen když se povedla dobrá kombinace.

Dovolte mi pouze dva body. První bod - právní hledisko.

Nezapomeňme rozlišovat pravidla právní a pravidla morální. Dvě samostatné soustavy norem. Samozřejmě se z velké části překrývají (např. zásada, že daný slib zavazuje). V mnoha diskusích se však mezi nimi přeskakuje a často pak vznikají logické chyby ve stylu "výkonný výbor nepřekročil stanovy, tudíž jednal zcela správně", případně "podle stanov nejsem povinen své rozhodnutí zdůvodňovat, proto to po mně nechtějte." Například vyhlášení nezávislosti USA nebo Čsl. republiky bylo ve své době protiprávní, naproti tomu Hitler vyhrál volby legálně.

Z právního hlediska je situace jasná, snad s výjimkou určitého detailu. Výkonný výbor (VV) každopádně zastupuje Svaz navenek ve všech záležitostech. Podal tedy platnou nominaci p. Matochy. Detail spočívá v tomu, že směrem dovnitř mohlo dojít k porušení stanov, a to jejich účelu. Nikdo se nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu (§ 2 občanského zákoníku) a viz též povinnost VV, jednat s ohledem na dobré jméno českého šachu. Konkrétně jde o to, že nominací byl vzbuzen dojem, že "čeští šachisté stojí za Matochou", což - jak se nyní ukazuje - není v úplnosti pravda.

Ještě poznámka k článku 9 odst. 3 písm. b) stanov ("VV rozhoduje o všech věcech, které si k rozhodnutí vyhradí"). Jedná se ve skutečnosti o přesně opačně převzaté pravidlo obchodních korporací, že valná hromada si může vyhradit rozhodování o všech věcech,  o kterých jinak rozhoduje představenstvo. Pokud by tedy naše Konference SŠČR rozhodla, že se má letos uspořádat simultánka s Carlsenem, těžko si VV může dalšího dne vyhradit právo, rozhodovat o simultánkách, a následně odhlasovat, že Carlsena nepozve. Uvedený článek je tedy spíš unikátem a nelze dost dobře vymyslet si situaci, ve které by našel využití.

Druhý bod - morální hledisko.

Struktura každého spolku (nebo třeba akciové společnosti) má podobu trojúhelníka, postaveného na špičku. Tohle může znít nezvykle, protože v populárně naučných článcích se to často kreslí opačně. Správně je to tak, že nahoře stojí nejvyšší orgán (např. valná hromada, zde tedy naše Konference SŠČR). Statutární orgán naopak je dole, je to najatý manažer, správce provozu (míněno bez urážky), který plní předpokládanou vůli členů. Tolik tedy k názorům, které by šlo shrnout tak, že kapitán lodi na horní palubě také nezdůvodňuje těm v podpalubí, kam otočil kormidlo.

Závěr: Nepřeme se o vzdálené otázky, zda byla paní Richtrová v KSČ. Jedná se o sprostou lež a mimoto mi uniká, jaký vliv by mělo na platnost jejích argumentů, kdyby byla třeba svědkyní Jehovovou. Otázka přece zní, zda jednal tehdejší VV slušně,  v dobré víře, že plní většinovou vůli svých řadových členů. Odpověď typu "prostě jsem to udělal a už se stalo" je přijatelná, a sice u 4letého dítěte, které právě vylilo šťávu na koberec. Dospělý člověk však zpravidla bývá ochoten vysvětlit, proč, když de facto zastupoval někoho jiného, jednal nějakým konkrétním způsobem. I předseda JZD přece podrobně projednával se svými spolupracovníky důvody, proč doporučil přestup našeho Otíka do Prahy.

Děkuji Vám za Váš čas,

Mgr. Ing. Miroslav Skala


Já přidávám anketu a možnost hlasovat. Zajímá mě co vy na to...Kdyby nefungovala každému anketa přímo na těchto stránkách, přidávám odkaz na anketu. Není to samozřejmě anketa každého šachisty a nemusí projevovat většinový názor. Jediný cíl této ankety je infomace co si o tom myslí čtenáři těchto stránek. Výsledek této ankety neodráží samozřejmě výsledek každého šachisty a má jenom informativní význam. 

https://www.click4survey.cz/s4/39901/e3dc11c1


otevřený dopis: http://www.nss.cz/otevreny-dopis-vsem-sachistum---eliska-richtrova


61x 5555x Petr Koutný
Fotogalerie
Komentáře (61) Aktualizovat
15.01.2021 22:39 | romanburda

Byť nevím, zda nominace pana Matochy byla legislativně správná, ale každopádně byla úspěšná. ŠSČR navržený kandidát byl nejenom zvolen, ale dokonce se stal předsedou. Přejme úspěch a povznesme se nad politikařením, které nepatří do šachů ani do Rady ČT.

14.01.2021 17:43 | jozokoumes

Na stránkách svazu je Stanovisko VV ŠSČR k návrhu Pavla Matochy do rady ČT.

09.01.2021 01:30 | Michal_Hnilicka

K argumentaci pana Skaly: 1. "Podal tedy platnou nominaci p. Matochy" ... "nominací byl vzbuzen dojem, že "čeští šachisté stojí za Matochou" Tohle žádná nominace ve smyslu toho slova nebyla (z lat. nomen, jméno - jmenovat) je jednostranný akt, kterým oprávněná osoba nebo grémium ustanovuje určitou osobu do funkce. Zde přece zájemce o práci v Radě ČT zažádal ŠSČR, aby ho do Rady ČT navrhl, takto mohl zažádat kdokoli a ŠSČR by mu mohl také vyhovět, tzn. ŠSČR neřekl nominujeme toho a toho, ale prostě podepsal konkrétní žádost, což byla spíše "formální" záležitost a umožnil mu tak ucházet se o práci radního ČT. To, že se stal radním, byl jeho velký úspěch (kandidátů bylo 90, bylo zvoleno v tajném hlasování po předchozích pohovorech jen 6). 2."Dospělý člověk však zpravidla bývá ochoten vysvětlit, proč, když de facto zastupoval někoho jiného, jednal nějakým konkrétním způsobem." Proč se tak stalo vysvětlili Martin Petr i Viktor Novotný, stručně řečeno "za propagaci šachu" (knihy, turnaje atd.) 3."...zda byla paní Richtrová v KSČ...jaký vliv by mělo na platnost jejích argumentů, kdyby byla třeba svědkyní Jehovovou" V dopise se autorka opírá o článek, ve kterém autor konstruuje spojení kandidáta s jistou politickou stranou. Autorka sama za tuto stranu kandidovala a byla z této strany vyloučena, což již na její argumentaci viv mít může. 4. "...Hitler vyhrál volby legálně"  Jen s úsměvem dodám, že pan Skala naplnil Godwinův zákon: "Pravděpodobnost, že se v online diskusi objeví porovnání s Hitlerem či nacisty, se s růstem délky diskuse blíží jedné.". 5. "... stojí za Matochou", což - jak se nyní ukazuje - není v úplnosti pravda" To je typický příklad sociální bubliny, ty totiž v lidech vytvářejí dojem, že tak jako uvažují oni, uvažují i všichni ostatní.  Petře Koutný, zkuste zveřejnit např. článek: https://ceskapozice.lidovky.cz/tema/sedm-mesicu-v-rade-ct-aneb-jednoznacna-a-nesporna-fakta-o-teto-dobe.A201228_234640_pozice-tema_lube a autora pochvalte. Princip sociální bubliny způsobí, že většina komentujících bude s Vámi souhlasit. 6. No a z podobného důvodu nemá hlasování žádnou vypovídající hodnotu, protože Ti co s Vámi nesouhlasí tak na článek vůbec nemusí kliknout a už vůbec ne hlasovat. Navíc i kdyby povinně hlasovali všichni šachisté ŠSČR, tak se hlasování může měnit v čase, jiné by bylo před rokem, jiné dnes a jiné za rok.

08.01.2021 21:21 | Krolop

Cestou po schodoch, po schodoch, Poznávam poschodia. Poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia.

08.01.2021 12:51 | Milan64

giocozo - já už jsem soutěže družstev letos odpískal - nevěřím, že se to dohraje.

08.01.2021 12:41 | giocozo

Škoda, že si o tom nemůžete povykládat někde na schodech. ;) Jinak všem přeji všechno nejlepší v novém roce a pevně doufám, že se šachové soutěže nějakým způsobem dohrají. Matocha ne Matocha, covid ne covid.

08.01.2021 12:13 | Milan64

Pavel Ch - děkuju za odpověď, já si myslím že ve schodě jsme vě většině názorů

08.01.2021 12:01 | Pavel Ch

Milan64: Děkuji za upozornění, ještě jsem prošel své napsané body 1.-7., za ostatními si stojím. Toto (bod 3) opravdu jsem převzal, nepřepočítával, PM měl 108. Je to tak, jak píšete. Možná se někde psalo, že asi tedy někteří poslanci (demokr ?) ČSSD, min. jeden o tom vnitřně polemizoval, ale že mu to hodil, psal.

 

Psal jsem v úvodu, že nechci řešit politiku, tu ani jinde, že budu psát pouze o svém názoru na doporučení PM od ŠSČR. Druhou větu třetího bodu tedy škrtám, omlouvám se.

ad 4, asi jsme ve shoděwink

08.01.2021 11:42 | Milan64

Pod to, co napsal pan Chrz bych se v podstatě podepsal. Kdybych byl ve VV tak bych doporučení panu Matochovi dal taky. A taky bych nebyl upjatě formální a zápis pravděpodobně nepořizoval. Byl bych rád, že někdo bude reprezentovat šachisty ve veřejné funkci.

Dovolím si jen dvě poznámky.

ad 3) nevím koho přesně myslíte tzv. demokratickými stranami - pokud ODS + Piráti + KDU + TOP09 + STAN, tak ti mají 23+22+10+7+6 = 68 poslanců. Při hlasování byl přítomno 193 poslanců a nejvíc hlasů dostala paní Lipovská a to 114 hlasů. 114+68 je 182 takže informace o tom, že museli dostali hlas od tzv. demokratických stran, která se tu opakovaně objevuje, není pravdivá. A nebo si pod pojmem tzv. demokratické strany mám představit něco jiiného?

ad 4) Obdivuji ty, kteří to z jistotou možného neomylu, umí teď tvrdit. - Já je neobdivuji, já spíše žasnu. Přitom vůbec nemůžou vědět, jaké dostal pan Matocha notičky.

08.01.2021 11:01 | HumphreyvanWeiden

Jako trenér mládeže mohu potvrdit tchenova slova, že podpora mládeže na nejnižší úrovni existuje a, podle mého, je nastavena dobře.

08.01.2021 10:37 | Pavel Ch

tchen: Jsou v částce i svazem uhrazení naši velmistři, které na obrazovce pořadu vídáte a kteří pro veřejnost šachovou i nešachovou připravují materiály a tráví natáčením časenlightened.

08.01.2021 10:32 | tchen

Dovolím si poznámku k příspěvku pana Koutného. "Svaz využívá k trénování děti jen úzký okruh trenérů. Dobře je platí ale na ty druhé jakoby zapomněl". Nemyslím si: je tu projekt ŠSČR Podpory šachových kroužků, kde se poskytuje nějaká částka výhradně na činnost trenérů (přesnou výši alokace jsem asi přehlédl). Další prostředky k trénování lze získat z projektu Můj klub (NSA), popřípadě krajských grantů. Kluby jsou tedy schopni dotovat trenéry vlastní i externí i z jiných zdrojů a rozvíjet mládež. Jen je třeba pro to něco udělat. Tady vidím i ten tisícihlavý seznam nových členů, o kterém psal pan Novotný. Svaz nemůže být zcela dojnou krávou. Není to fotbal s příspěvky z vysílacích práv, vstupného atd. Ač s některými výtkami vůči němu souhlasím (např. přerozdělení pokut), zrovna s touto se neztotožňuji. V "kauze" pana Matochy bych jen dodal, ať už doba covidová skončí a lidi začnou řešit důležitější věci, naprosto zbytečná záležitost, jejíž rozmazávání nikomu z šachové obce nepomůže a nevidím na tom všem nic až tak skandálního. Brát jako střet zájmů trefné upozornění na "bití" malých sportů v ČT, přičemž ta půlmilionová částka za pořad V šachu je šílená... to už fakt někomu přeskočilo?.

08.01.2021 07:56 | Pavel Ch

Přátelé,

podstata věci je, jestli v okamžiku doporučení Pavla Matochy svaz chyboval nebo ne. Ostatní politiku je dle mého názoru do toho nehodno míchat. 

1. ŠSČR nenominuje ve smyslu nominace na olympiádu. Jo tam nominuje a hráč reprezentuje. Zde rozhodli ve více kolech mezi 122 uchazeči jiní.

2. Kdo má zájem o práci, osloví spolky a požádá o doporučení. Byl PM zařazen mezi 122 uchazečů, prvni kolo vybírali už politici v odb. komisích (už bez přítomnosti ŠSČR), vygooglete si přesně kdo vybíral, chcete-li vědět.

3.  Pak bylo další kolo a pak ti, které vybral Parlament ČR. Dostal tolik hlasů PM v tajné volbě, že pro něj museli být i někteří poslanci tzv. "demokratických" stran, jak si říkají.

08.01.2021 07:56 | Pavel Ch

4. Takže, ŠSČR se nemá za co omlouvat. Určitě ne v této době. Chceme, aby napsali: "Pomýlili jsme se". A kdyby RadaČT měla nakonec úspěch, tak za rok budou vyzváni, aby napsali: "Pomýlili jsme se, když jsem psali, že jsme se pomýlili." Dojede-li snad k soudu a zjistí-li se nekalosti nebo poslanci odvolají, tak možná potom. Zatím se zjišťuje jestli vymetají chlév nebo ruší demokracii. Obdivuji ty, kteří to z jistotou možného neomylu, umí teď tvrdit. Možná bych si nechal od nich poradit v podstatnějších věcech.

5. Byl jsem členem VV dříve než všichni dnešní členové. MP předloni zde vyzýval k souboji o post. Možná by se někdo mohl objenat na návštěvu sektretariátu, aby viděl jak co funguje. Doufám, že vás nevystraším, když řeknu, že předseda denně přijímá mnoho rozhododnutí, možná důležitějších, kde nelze čekat na VV. A pokud by chtěl vše zpětně schválit a dát do zápisu, tak by byl VV dvojdenní a zápis byl čítal 20-30 stran než by začal vlastní průběh. Pamatuji, jak PH, skvělý sekretář, pak předseda, chtěl vše řešit demokraticky přes VV. Zjisti brzy, že tím by ochromil a zmrazi fukčnost svazu. Řekl nám ve VV, že mnoho věcí musí řešit na vlastní zodpovědnost zvoleného předsedy.  Tím prosím netvrdímenlightened, že by se doporučení MP nemělo objevit v zápise s informací, jestli bylo zpětně schváleno. To počkejme na vyjádžení VV, jak píše Viktor Novotný. Píši, abyste nebyli překvapeni, že mnoho rozhodnutí dělá předseda, aniž by čekal na VV, mnoho, o kterých ani nevíme. Protože jinak by svaz fungovat nemohl.

08.01.2021 07:52 | Pavel Ch

6.  (Viz článek) Jestli někdo (ne)ví, jak fungují akcionáři, správní rada a manageři, tak vězte, že akcionáře zajímá hlavně jediné, nastavené ekonomické ukazatele, správní rada a manageři se ptají na možné náklady event. navýšení nákladů. A kdyby do práce akcionáři najatým špičkovým managerům moc krafali, tak manager řekne, že má v ruce další 3 stejně lukrativní nabídky, odchází a ať si řízením zkrachují sami.  Takže ani to přirovnání opravdu nesedí.

a za 7. Byl bych velmi rád, až příště někdo požádá o podobné doporučení, protože si myslí, že mu k práci, politické práci, studiu, atp. bude od šachistů ku prospěchu, aby ho od svazu dostal. A to aniž by se svaz musel ptáz tisíců šachistů. Stejně je zodpovědnost na těch co ho nominovali. A to prosím, ať je členem kterékoliv strany, opakuji, kterékoliv. Protože svaz je apolitickýenlightened a nebude/nesmí posuzovat, zda je člověk kádrově v pořádku. Nechceme snad nějakého politruka u svazu, který si dotyčného pozve a řekne: "Soudruhu, teď nám řekni svůj politický náhled a my posoudíme, zda jsi hoden našeho doporučení". Jestli někdo z toho ještě nevyrostl, tak se mu omlouvám za svůj názor.

   

PS: (Ad článek), o přirovnání k Hitlerovi, USA a naší republice jsem psal už v první příspěvku, na facebooku doplnil, že bych si jako předseda svazu to zarámoval na sekretariát. Že (i když teda možná někdo nesouhlasí), my (svaz) budeme raději jako vyhl. nezávislosti USA nebo vznik republika než jako "dekomkratická" volba AH. 

  Hezký den všem vám a jak jsem psal na Silvestra, buďme k sobě slušnější, díkyhats off

 

07.01.2021 22:09 | Viktor

@Humphrey - covid a rozpočet budou stěžejními tématy VV příští týden. V roce 2020 jsme (kupodivu) zaregistrovali přes 1000 nových členů. Vyhlášená výzva Národní sportovní agentury garantuje svazu 90% loňských dotací. Finančně to tedy svaz přežije určitě, snad poté zvládneme i slušný návrat šachového života obecně. 

@M.Skala - A konečně chvilka napsat něco i k článku. Spojitost s kolegyní bylo asi férovější zmínit. Být já soudcem, tak obecná "ochrana dobrého jména českého šachu" rozhodně nepřeváží konkrétně napsaný článek 2, pís. m) Stanov ŠSČR: m) prosazování a ochrana zájmů a práv šachového sportu a členů sdružených v ŠSČR vůči státním, politickým a jiným orgánům a institucím v České republice i v zahraničí. Zajímavé by pak bylo i rozebrat, co by taková neplatnost úkonu dovnitř svazu (i když s ní nesouhlasím) právně znamenala. Jde o odpovědnost jednajících při překročení pravomocí. Těžko u takového aktu dokazovat příčinnou souvislost s nějakou možnou budoucí škodou. Zbývá tak vlastně jen odpovědnost "politická", tj. že takový funkcionář může být odvolán, což mu ale vzhledem k druhému, tomu morálnímu rozboru, hrozí od odpůrců tak jako tak. Více např. v této práci: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120283318. Btw. ten čl.9. vidím už ve Stanovách z roku 2002. To se samozřejmě může při nejbližší změně přepsat a vyjasnit, Konference má přednost.  

07.01.2021 19:30 | HumphreyvanWeiden

A chtěl bych upozornit ještě na jednu věc. Tam venku řádí Covid a VV bude muset řešit závažnější věci. Např. očekávaný propad příjmů v tomto roce. Sponzoři asi odejdou a členové Svazu taky. Proč by měli platit členské příspěvky, když živé turnaje se letos hrát nebudou a soutěže družstev asi taky ne.

07.01.2021 18:26 | HumphreyvanWeiden

MNOHO POVYKU PRO NIC. Vše je přece tak prosté - měl Výkonný výbor právo doporučit pana Matochu do Rady ČT? Pochopitelně že ano, nebo snad kvůli takové maličkosti měla být svolána Mimořádná (a také drahá) konference ŠSČR? Nebo snad mělo být uspořádáno Referendum? Kdo by to platil? Vážení, smiřte se s tím, že mimo konání Konference je VV reprezentantem VŠECH šachistů a pokud se vám jeho rozhodnutí nelíbí, tak si to s ním vyřiďte na Konferenci. Nikdo vám nebrání kandidovat nebo podpořit toho "svého" kandidáta. Chyba se možná stala v administraci, prý chyběla správná bumážka a štempl - to ať si vyřídí funkcionáři, ale podle mě je to jenom formalita. P.S. Pan právník má chybu už v nadpisu: do Rady ČT nominoval pana Matochu Parlament, Výkonný výbor ho pouze doporučil.

07.01.2021 18:23 | Petr Koutný

Viktore děkuji. Jak jsem psal, pro mě a tyto stránky celá věc končí oficiálním prohlášením VV. Jakmile to bude na světě pak se tímto toto celé uzavírá. Nepočítám už v žádném případě s dalším článkem na toto téma. Dnes to bylo na základě e-mailu a rozboru, který jsem považoval za odborný a kvalitní.mysl8m si, že už toho tady byli až až a proto příští týden dám vyjádření do článku, ke kávě a nebo sem dám zprávu VV a vše vyřešeno. Vážím si vašich odpovědí, děkuji za ně.

07.01.2021 17:53 | paulz

To Viktor-Moc dík, tak už to tak strašně nevypadá. Ale než jsem si všiml částky v rozpočtu, tak jsem teda předpokládal nižší částku. Zřejmě to tak podobně mají i jiné svazy podobné velikosti.

07.01.2021 16:44 | Viktor

@Petr Koutný - jsem ke všem těmto tématům připraven diskutovat či vést rozhovor, sem bych to ale nemíchal. Opakuji potřetí - vyjádření svazu bude po schůzi VV příští týden, protože jinak byste mohl zase psát, že to VV neschválil a tedy to neplatí, i když to už jsme si vyvrátili. Žádal jsem, ať vysvětlíte, jak má takové stanovisko podle Vás vznikat.... @paulz - díky a nápodobně. Rozpočet je včetně dalších svazových nákladů (pomoc s přípravou, odměna a cestovné hosta atp.) a obvykle i včetně rezervy pro speciál (MČR blesk) a platívali jsme párkrát i výjezdy do zahraničí k získání obrazových materiálů - bývá to podrobněji v komentáři k rozpočtu v materiálech konference. Smlouvy s ČT jsou i v registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11798880?backlink=ewnxi. Když zadáš IČ ČT jako publikující strana a do názvu smluvního partnera "svaz" najdeš spoustu smluv, jen jsou obvykle dost začerněné. 

07.01.2021 16:02 | Zmestabileho

Opravdu není šťastné řešit smutné fungování šachového svazu pod článkem (pod články) o doporučení pro pana Matochu.

 

 

Ale jinak - je naopak konečně dobře, že se šachový server vrátil k diskuzi o řízení šachu u nás - tohle je přece téma pro šachisty. I když je to tady jen takto pod článkem o něčem jiném.

 

 

Co píše Viktor Novotný níže je relevantní ukázkou toho, jak řízení šachu u nás "funguje". A jaká byla a je úroveň lidí ve vedení svazu. A nezměnilo se to. Jen tady o tom plkat to nezmění samozřejmě taky :-) - ale když už máme tento prostor zde, využijme ho právě k tomuto. To mi přijde ještě pořád jako pochopitelný pokus o nápravu této věci veřejné...:-). 

07.01.2021 15:39 | paulz

To Viktor-Jen pro zájimavost, k Tvým příspěvkům nic nemám, jsou alespoň podle mne jasně řečené. Jen mne teda zajímá, ČT za program V šachu si účtuje skoro 470 000 kč ročně? Připadá mě to teda docela dost.....Na veřejnoprávní TV a pořad který určitě není reklamní ale informativní. 

07.01.2021 15:29 | Petr Koutný

Re Viktor a David- Viktore co píše David bych hned podepsal. Svaz využívá k trénování děti jen úzký okruh trenérů. Dobře je platí ale na ty druhé jakoby zapomněl. Sponzoring soutěži- sám jsem chtěl sponzorovat ligy a nikdo se mě neozval, pokuty je další šílená věc, komunikace téměř nulová a podepisují že na okresní oddíly svaz si vzpomene, jen když chce peníze. Davide mít toho v ruce víc, tak mi věř že nominace Matochy by byla jen přeháňka toho co bych rozjel ale věřím že dostanu kvalitní materiál a obuji se do toho. Viktore jestli to vyjádření co napsal předseda svazu mám brát jako oficiální odpověď, pak se mi chce brečet. Čekal jsem opravdovou odpověď, reakci a řešení. Toto opravdu nepovažuji za vyjádření. Petr

07.01.2021 15:16 | Viktor

@david brazina - Mohu asi souhlasit s tím, že před mým příchodem se nebylo kam přisávat, rozpočet jsem ztrojnásobil, narozdíl od ČT rezervy též. ŠSČR je jedna z nejtransparetnějších organizací. Kam jdou peníze najdeš na jeho webu, ať už příjemce označíš za mé kamarády či pijavice... 

07.01.2021 15:07 | Viktor

@Petr Koutný - Dovolím si upozornit na jistou nelogičnost Vašeho závěru z 13:06. 1. Kritizoval jste,  že rozhodli sami předseda s místopředsedou a že to bylo proti svazovým předpisům (což už bylo do značné míry vyvráceno). 2. Kauzu chcete uzavřít po stanovisku VV, přičemž víte, že schůze bude příští týden. 3. Nejhorší je nulová komunikace svazu, mohl napsat vyjádření na svůj web...... Takže vyjádření předsedy máte v prvním článku, pár mých komentářů jako bývalého předsedy taky máte. Zajímalo by mě, kdo by asi jako první nadával na stanovisko svazu na webu, že ho neprojednal VV a je to jen stanovisko předsedy či několika členů VV... To mi zkuste schválně popsat, jak má takové stanovisko k otevřenému dopisu za 20 000+ členů vznikat, abychom se tedy na něm všichni shodli, to bude jistě hračka. 

07.01.2021 15:02 | david brazina

Taky s dovolenim vlozim svuj prvni a posledni komentart zde, nebot si nezaslouzim byt pocten pozornosti moralne volniho pana ZMB.

Svaz mi strasne moc vadi, hlavne to jak se postavil k pripadu Hracek, Laznicka a Konopka. Naprosty vysmech vsem, kamaradickovani na vsech urovnich, ktere melo doufejme vrchol v dobe pusobeni Viktora Novotneho, kdy se ze svazu udelala dojna krava jen pro par vyvolenych.

Nicmene v tomto pripade se jedna o hon na neexistujici carodejnice. Svaz postupoval spravne. Martin Petr je v tomto bode za me v tom machani uplne zbytecne. Svaz ma daleko brutalnejsi neduhy, nepruhledne hospodareni, uzky okruh prisatych pijavic, nulova podpora okresnich oddilu, nesmyslne nastavane pokutovani, nevyresenou otazku sponzoringu, atp. 

Timto se pod timto clankem loucim, protoze dalsi clanek pro flamewar uz neminim brat na vedomi.

07.01.2021 14:48 | Petr Koutný

Davide - napiš mi email, rád využiji tvojí včerejší nabídku. Děkuji Petr

07.01.2021 14:30 | Zmestabileho

Postoj pánů z vedení šachového svazu k jejich konání lze skutečně jen s mírnou nadsázkou charakterizovat větou "prostě jsem to udělal a už se stalo"... jak píše pan Skala. Ale to není nic nového, a nic výjimečného co by se ukázalo zrovna v otázce nominace pana Matochy. Tímto způsobem přistupují pánové z vedení šachového svazu standardně ke své odpovědnosti. 

07.01.2021 14:16 | Zmestabileho

Ad Petr Koutný: Petře, je velmi dobře, že dané téma zde i dále rozvádíš! ... A článek pana Skaly přináší fundovaný a strukturovaný rozbor problému, což je velmi dobře, protože i nejlepší zdejší diskutéři (hluboký pan Čekal, nekompromisní pan Bražina, uvážlivý pan Morphynista), nepředložili rozbor těchto kvalit.

07.01.2021 13:47 | Petr Koutný

Druid- díky. Dává to smysl. Část viny nesu i já, i já se příště poučím. Díky Petr

07.01.2021 13:18 | Druid.Panoramix

Petře - místo Heuréka bych použil radostnější Hosanna či Aleluja. :o)) To jen tak na okraj.

07.01.2021 13:16 | Druid.Panoramix

Petře, představte si, že mám podle platných Stanov našeho klubu možnost Vás navrhnout na sportovce roku 2021a protože můj kamarád z oddílu má stejný názor, takto uděláme  - návrhem ještě hříchu nečiníme. Já vím, proč to dělám a stejně tak dobře vím, že sportovcem roku 2021 nikdy nebudete. Proč? Protože po mém návrhu nastoupí trenéři, novináři a další oprávnění, kteří svými hlasy rozhodnou kam patříte. 

Udělali jsme s kamarádem chybu, když jsme Vás navrhli? Anebo udělali chybu novináři, když Vás nenominovali do poslední 10, z nichž se podle hlasů volí sportovec roku 2021. Jak moc nám to bude někdo vyčítat? Pokud by někdo nenapsal otevřený dopis na nějaký sportovní web, tak by to bylo všem úplně jedno, ani pes by po tom neštěkl. :o))

A kdo tedy udělal chybu v případě návrhu Pavla Matochy? Tehedejší předeseda a místopředseda, kteří konali přesně podle Stanov ŠS ČR, které jim povolují takto jednat, ale jen nezvážili všechny úhly pohledu na Pavla Matochu, protože nejsou kádrováci. Udělali chybu poslanci, když ho zvolili  členem Rady ČT a vůbec nevěděli koho vlastně volí? Udělala chybu Eliška Richtrová, že napsala otevřený dopis, protože se cítila opomenutá jako členka ŠS ČR , že s ní nikdo nic neřešil ( o jiných důvodech nechci spekulovat). Anebo jste udělal chybu Vy, protože jste jí na webu poskytl prostor pro její otevřený dopis a tím se začala ta kauza medializovat. Těžké říci, kdo to vlastně zbabral, ale Vy už máte viníky. Spolek právníků z Všehrd si může sypat popel na hlavu, protože Pavel Matocha není jejich členem, takže proč ho vlastně navrhovali, protože třeba dobře zametá chodník před domem??..... ale členem ŠS ČR Pavel Matocha je, je organizátorem šachových akcí, vydává šachový časopis, pořádá Šachový vlak, takže jistý prezentace šachů na veřejnosti tu je. :o)) Takže k tomu návrhu měli i racionální důvod. Jen možná pominuli, že mince může mít i druhou stranu, ale opakuji měli právo ho nějak kádrovat a lustrovat, zda nekrade drobné z kasičky v kostele, jestli zavírá domovní dveře v 22:00 - chápete tu absurdnost? Stalo se, nedá se odestát - ale je to poučení pro další případy a díry ve Stanovách by se opravit měly. 

07.01.2021 13:06 | Petr Koutný

Druid  asi takto. Osobně se nemůžu ztotožnit že Pavel Matocha má podporu svazu. Lépe napsáno, připadalo mi to jako by měl podporu všech šachistů. Mojí neměl a nikdy mít nebude. Potom vyjádření Martina Petra bylo opravdu jako dítě, které vylije čaj na koberec. Kdyby svaz toto vše udělal správně a já s tím nesouhlasím. Ok zvážím jestli chci být součásti svazu a platit příspěvky této organizaci a nebo vystoupím z tohoto spolku. Na to mám právo. Na druhé straně mám právo říct, že svaz to udělal naivně špatně a bych sem si přál, aby se z toho poučil. Osobně jsem skoro rok nevěděl, že byl Pavel Matocha nominován. To čtu hodně zpráv co se kde děje a toto jsem opravdu nezaregistroval. Nevím proč? Proč se tím svaz nepochlubil? Proč neřekl: Heuréka, nominujeme Pavla Matochu do rady ČT...je to obrovská čest jej tam nominovat!  Neřekl o tom, nevšimnul jsem si toho a pro spoustu lidí to bylo dokonce v prosinci překvapení. Stydí se za to? Nebo přepálil? Vlastně je mi to jedno...Když se začínají ozývat šachisti, že se jim to taky nelíbí..pak odpověď opravdu nehodná odpovědi svazu. Sebereflexe - žádná, vysvětlení - žádné. Komunikace s námi - žádná. Mohl napsat třeba na své stránky stanovisko...ale nestalo se tak. Takže....osobně nesouhlasím a nikdy se neztotožním hlavně pro mé osobní zkušenosti s panem Matochou s tím, že jej nominoval svaz a vypadá to, že jej nominovali všichni šachisti. Bylo to hodně podezřelé a pravděpodobně za hranou pravidel hry. Ale dokážu s tím žít, kdyby celá ta nominace byla podle pravidel. Tady opět říkám, že nebyla. Ale říkám že chápu i argumenty proč jej svaz nominoval. To celé ale závěrem je u mě stále stejný postoj. Svaz mě v tomto zklamal. Teda lidi v něm. Neumí komunikovat...Už dávno mohli napsat na své stránky veřejné stanovisko a říct proč tomu tak je. Není potřeba čekat na sjezd. Ale neumí to. Petr

07.01.2021 12:53 | Petr Koutný

Šach - snad opravdu to byl Váš poslední komentář. Já bych sem si s Vámi rád popovídal, ale vy jste sám napsal že odcházíte. Účty s panem Matochou jsem si dávno uzavřel. Mě šlo o princip jak toto celé bylo špatně ze stránky svazu uděláno, jak se k tomu doposud svaz postavil a spolek právníků Všehrd svojí chybu umí uznat, narozdíl od našeho svazu. Protože můžeme se přít jestli je pan Matocha padouch a nebo hrdina, ale není se o čem přit, když řeknu že svaz  - jemenovitě dva lidi co to podepsali to zbabrali. Tak jo, díky za Váš čas na těchto stránkách a šťastnou cestu domů. Petr 

07.01.2021 12:33 | Druid.Panoramix

To jsi to,Petře, otočil trošku moc. To už jsi jako kapitán tu loď otočil plachtama dolů. :o)) Ale odpovím Ti a svým názorem. Stanovy schvaluje Konference a každou zněmu Stanov schvaluje Konference, takže pokud by se Ti daný stav nelíbil, tak za a) pokud jsi byl delegátem Konfrence, měl jsi si Stanovy přečíst a nahrhnout změnu (opravu)...... udělal jsi to? Pak to Konfrence projednala a buď udělala opravu anebo to nechala tak. V obou případech máš čisté svědomí, rozhodli za Tebe jiní.

b) byl-li jsi delegátem Konference a více než Stanovy Tě zaujala vidina vepřového řízku s bramborovým salátem k obědu či hezká delegátka vedle Tebe, a Stanovy jsi bezmyšlenkovitě odhlasoval, pak se nesmíš divit, jen sklopíš ušiska a řekneš si něco o rohatém vykastrovaném skotu a budeš uvažovat o příští Konferenci

c) nebyl-li jsi delegátem Konference a přesto jsi zaregistroval, že ve Stanovách je nějaký nesmysl, pak můžeš žádat deledáta Vašeho kraje (oddílu) o vysvětlení a můžeš mu říci, aby se to na příští Konferenci změnilo anebo se na příští Konferenci nechat nominovat sám a změnu osobně přednést. 

d) nebyl-li jsi delegátem Konference a našel jsi ve Stanovách nějaký renonc, vždycky máš možnost informovat o tom osobně (dopisem, mailem) členy VV, aby si na to dali pozor a třeba nevědomky nezpůsobili SS ČR nějakou újmu ( morální, právní, finanční a další)

Vždycky se dá najít nějaké řešení zcela v duchu:"Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, ten hledá důvody."

07.01.2021 12:27 | Šach

Pane Koutný. Poslední odpověď. Kdyby Vás nominovali jako pana Matochu, tak by mi to nevadilo. Byl bych totiž rád, že šachisté mají někoho v Radě ČT. Vaše štvanice na Pavla Matochu je trapná. Měli byste si vyřizovat účty jako chlapi jinde a ne na šachovém serveru. Mějte se hezky.

07.01.2021 12:14 | Petr Koutný

A OTOČÍM TO...kdyby byla nějaké směrnice, norma..kde se říká že podle směrnice XX předseda svazu nominuje na jmenovitou funkci, v tomto řpípadě do rady ČT člověka a není povinná o tom udělat zápis a není povinna si nechat tuto nominaci odsouhlasit VV a já o tom napsal s tím, že s tím neoushlasím a nebo se mi to nelíbí. Pak se ozve kdokoliv  a řekne mi: Ty truhlíku, přečti s stanovy a pak něco piš....:) 

A nebo příště  přijde pan XZ s žádostí o nominaci na Prezidenta ČR ( přeháním, ale ať to vynikne) a svaz odpoví...ano podle směrnic jste šachista, ale dříve než Vám dáme nominaci, musíme protože přesně tato funkce je v našich směrnicích jmenována jako funkce, kde o nominaci musí rozhodnout VV a nebo ještě pan XX, pak vše proběhne transparentně a v pořádku.

 

Jestli se toto něco stane, pak děkuji každému kdo psal tady komentáře. I díky nim příště to bude lepší!

 

Petr 

07.01.2021 11:59 | Petr Koutný

Druid, Petan děkuji.

Jde stále o to samé. Neumím si představit že Pavel Matocha jako organizátor šachových akcí by nedostal nominaci od šachového svazu. Umím si představit že by se o tom udělal zápis, podepsalo se pod to VV a vše je v pořádku.

Vlastně o co jde...Nastavit mandáty, pravidla jak na to příště...Podle mě by se mělo jasně říct, kdo může dostat nominaci když o ní požádá. Měl by to být člověk, co pro šachy udělal nějakou práci....Organizátor, trenér, rozhodčí, sponzor...atd...aby se zabránilo tomu, že někdo se úmyslně registruje  a za týden od registrace požádá o nominaci. Tady ani popel vůči Pavlovi. Dále by se mělo říct..ok nominace na:.....,....., a ČT se musí podepsat VV a udělat o tom zápis. Formalita, ale důležitá. 

Anketa - je jen informace, nic jiného. Hlasovat bude možná 1% šachistů u nás a možná ani to ne. Tato anketa nemá žádný význam, nemá žádnou vypovídajívcí hodnotu než tu, že je to zajímavé kde se většina čtenářů těchto stránek pohybuje a hlavně to má jen potvrdit, že věci které rozděluji šachovouspolečnost a nesou podpis ŠSČR by měly mít jasná pravidla...Tedy....Pavel Matocha si určitě za své šachové skutky nominaci od svazu zaslouží, nemáme právo my tady řešit jeho problémy a nebo neproblémy se zákonem ale...svaz to může duělat příště lépe...věřím, že se tomu tak stane...Díky Petr

07.01.2021 11:53 | paulz

Jenom mě připadá, že anketa u které nejdou přímo vidět výsledky a navíc zřejmě nic nekontroluje kolikrát kdo hlasoval je na nic. Já teda mohu vkládat jedno hodnocení za druhým...

07.01.2021 11:35 | Druid.Panoramix

Petře, podmínky té ankety jsou hodně zavádějící a hned vysvětlím proč. Protože už tady proběhl otevřený dopis GM Elišky Richtrové, pravní rozbor JUDr.Folkové a Mgr.Skaly, vede se tady k tomu diskuze, takže logicky už nastal nějaký proces, kdy část členské základny ( či spíše respondentů) je tímto ovlivněna. Jak píše Petan, kdyby anketa proběhla před rokem byly by výsledky hodně jiné. Nevím, k čemu budou výsledky ankety použity, to není nikde naznačeno a přiznám se, že osobně bych byl velmi nerad, kdyby se to někde medializovalo či bylo zneužito k eskalaci útoků na Pavla Matochu. Navíc nemám jistotu, že někdo si nevytvoří více nicků a nebude škodit - lidi jsou různí. :o))  Nevím, jak osobně by se Ti líbila podobná anketa o NŠS, kde bych tak měsíc prováděl masáž ( nechci používat slovo propaganda) respondentů), kamarádů s právním vzděláním bych tady našel dost, takže by to bylo i s úvodem a položil bych respondentům třeba otázku o tom, jaké články by tady měly být a jestli se jim nezdá, ve srovnání s předchozím "Bolkovým NŠS poklesla úroveň či ubylo šachových článků ( díky za článek o Talovi, je mým oblíbeným hráčem) a zda je morální řešit zde ožehavá politická témata. A teď si představ, že někdo stvoří 100 nových nicků s úmyslem Tě poškodit..... asi by jsi z toho nebyl moc šťastný a nechci domýšlet další důsledky. Je to sice nadsázka, ale v této zemi se může stát ledacos. :o))

07.01.2021 11:31 | Petan

Petr Koutný 11:21: Tak tady jste to vystihl naprosto přesně. Svolávat konferenci kvůli formální nominaci by byl nesmysl a nějaká meziooddílová anketa tuplem. Ale ve výboru se to projednat mělo včetně zápisu z jednání. Problém  zdejších diskuzí spočívá v tom, že 90 % příspěvků hodnotí působení Matochy v radě a jeho konkrétní kroky tam. To je ale úplně jiné téma.

07.01.2021 11:21 | Petr Koutný

Petan- samozřejmě souhlasím. Ale i tak by se takto jakože hodnotit mělo až dokončí jednou svojí práci v ČT. Dalo se čekat že to bude půl na půl. A to je další argument že takové nominace na podobné funkce od svazu by měly být neprůstřelné. Teda zápis by měl být samozřejmostí. A o to vlastně i jde. Nejde vůbec o Matochu a ČT. Jde o to podobné věci příště vyřešit lépe. Toto není útok na kohokoliv, toto je dle mě sportovní výsledek této partie. Petr

07.01.2021 11:10 | Petan

Re Petr Koutný:  To, že cca 50  % bude s nominací souhlasit a 50 % ne se dalo očekávat. Vzhledem k tomu, že nominace proběhla před rokem, tak je to ale nesmyslná anketní otázka. Relevantní otázka by to byla, pokud by anketa probehla před nominací nebo těsně po ni. Mezitím byl totiž Matocha do rady zvolen a s jeho činností řada lidí souhlasí, řada ne a ve skutečností spíše odpovídají, jako kdyby otázka zněla: Jste spokojeni s činností pana Matochy v radě?

07.01.2021 11:03 | Petr Koutný

Šach- vadilo by Vám, kdybych požádal o nominací já a podepsali by to jen dva lidi bez zápisu a podpisu VV? K další výtce, loučíme se, pochopil jsem že odcházíte. Když si nezalozite další Nick, počítám že budete chlap a své slovo dodržíte. Pak díky za komentář a nashledanou. Petr

07.01.2021 10:59 | Petr Koutný

Jinak za první tři hodiny ankety hlasovalo právě 100 lidí. A je to půl na půl. Aktuálně 48% proti 42% hlasuje že morálně to nebylo správné. Ale zároveň 52% proti 23% říká že dle práva byla v pořádku a to nejdůležitější číslo, 50% proti% říká jestli souhlasí a nebo nesouhlasí s nominací. Ještě není konec ankety, ale jistě říká že na to není jednoznačný názor. Petr

07.01.2021 10:56 | Šach

Je otázka, jestli by paní Richtrové a panu Koutnému vadil způsob nominace pouze dvěma lidmi, kdyby tito dva lidé nominovali někoho, s jehož nominací by paní Richtrová a pan Koutný souhlasili a proti němuž by nic neměli osobně. Myslím, že by jim to nevadilo.Takto je naprosto evidentní, že ani tak nejde o způsob nominace, ale o Pavla Matochu, se kterým si tady pan Koutný vyřizuje účty z minula. Způsob nominace je až na druhém místě. Já s nominací pana Matochy souhlasím. Je škoda, že jsou tu jeho šachové akce bojkotovány. Co takhle neklikat na články pana Koutného? Už od něj nic číst nebudu. To je děs, co z tohoto serveru udělal.

07.01.2021 10:54 | Petr Koutný

Druid- díky. Vlastně můžu říct jen díky. Co jsi napsal vše podepisují. Udělám vše proto, aby tento rok jsem uchopil tuto šachovou akci lépe, než minulý rok. Petr

07.01.2021 10:41 | Druid.Panoramix

Tak jsem zpět a ještě,Petře, se vyjádřím k odpovědi na můj příspěvek. On by se neměl vyjádřit k tomu, že byl nominován ŠS ČR a zvolen Poslaneckou sněmovnou ( nezaměňvat, prosím s Parlamentem, protože členy Rady ČT nevolí senátoři, ale pouze poslanci). On by se k tomu měl postavit jako šachista a jako člověk jsou mu tady vytýkány nějaké věci.... nicméně nechce, to je jeho svobodná vůle a právo). A teď jsme správně u ŠS ČR a nejenom u nominací, myslím si, že ŠS ČR by měl na konferenci projednat stávající Stanovy, rozebrat je na šroubky, otočit trojůhelník na špičku, jak o tom píše pan soudce Skala, aby Konference byla vrcholným orgánem ŠS ČR a VV výkonným orgánem v mezidobí mezi Konferencemi a plnícím usnesení a závěry Konference, aby nebylo možné projednávání zásadních věcí jen dvěma lidmi, ale celým VV a aby projednávání bylo zaznamenáno, aby členská základna věděla, co se vlastně děje. A k akcím Pražské šachové společnosti jen tolik, je mi jasné, že si nepadáte kolem krku a je mi šuma fuk proč, možná jste si někde šlápli na kuří oko a bolest cítíte ještě teď.... ale proč neudělat vlastní reportáž z této akce, k tomu rozbory partií ( to zvládáte na slušné úrovni) a pár tabulek s výsledky - přeci jenom je to šachová akce a šachisté by měli být informováni a nejenom "Ke kávě" :o))  

07.01.2021 10:34 | chez

Reductio ad Hitlerum už v textu článku, no tvl :D

07.01.2021 10:16 | Petr Koutný

Druid - počítám že se Pavel Matocha nevyjádří. Nebude v tom určitě důvod, že by neměl jistotu že bych jeho vyjádření upravil. To je za hranou a toto není podle mě snad argument. On se podle mě nemá k čemu vyjádřit. Co by řekl - ano požádal jsem ŠSČR o nominaci a tu jsem dostal. Byl jsem zvolen parlamentem. Co k tomu má říct? To že nějaký novinář někde píše o tom jak porušuje zákon, přeci nebude Pavel Matocha odpovídat mě a tady...My nejsme autorem článku. Tady vlastně jediná věc o kterou jde a asi je jedno jestli Matocha a nebo Koutný...Až příště bude svaz dávat nominaci na podobné funkce, aby o tom byl zápis. Aby o to měl posvěcené VV a o nic jiného nejde. Vůbec nejde o to co bylo a že je Matocha v ČT. To nejdůležitější je jak s podobnými nominacemi příště. Protože není překvapení, že tato nominace je učebnicovým příkladem, jak dobrý úmysl může dopadnout špatně. K zápasu, který pořádal Pavel Matocha. Nejsem soudce a ani bezchybný člověk. Ale akci kterou pořádá Pavel Matocha nedostane ode mne mediální podporu. A nebude o dalším podobném zápase tady zmínka i tento rok. Může to být špatné rozhodnutí, může to být škoda, ale já mám osobní zkušenost s Pavlem Matochou a ta je tak silná, že to prostě nejde. Petr

07.01.2021 10:02 | Druid.Panoramix

Petře Koutný, zdravím. To, že má Pavel Matocha Vás email je jedna věc, ale to jestli se bude chtít vyjádřit, to je věc druhá. Osobně si myslím, že to neudělá..... už jen pro některé Vaše výroky z dřívějších dob, např. že jeho akce nebudou na NŠS zveřejňovány a proto zde třeba není komentovaný Prague Festival 2020 z října 2020 a zápas mezi Nguenem a Shortem. A pak nemá jistotu, že to, co napíš, nebude prezentováno jinak - bohužel, to jsou ty Vaše vzájemné animozity a tak tu máme jen názory jedné strany a v konečném důsledku to může vypadat  a pro nezaujatého čtenáře určitě vypadá jako štvanice a snaha popudit šachovou veřejnost proti Pavlu Matochovi. Článek jsem četl a ještě se k němu vyjádřím, byť to nebude názor právníka..... ale teď se musím zavrtat do práce, abych nebyl ve skluzu.:o))

07.01.2021 09:50 | Petr Koutný

Zelené Jablko- P.Matocha má můj email, může napsat komentář a nebo poslat komukoliv dopis, který můžeme zveřejnit. Neudělal to. Jak si to představují já...tak že až se to stane příště, budeme moudřejší. Petr

07.01.2021 09:42 | Zelené jablko

Možná jsem jenom nepozorný čtenář, ale existuje nějaké vyjádření přímo p. Matochy směrem k šachistům? To bych si přečetl se zájmem.

A popravdě jsem pořád nepochopil, jak si to představujeme správně, dovedeno do důsledků? Budou krajští delegáti (prd rozumím struktuře svazu) vysíláni s jasnou instrukcí, jak se mají politicky chovat?

07.01.2021 09:30 | Petr Koutný

Šach- četl jste ten článek? S čím nesouhlasíte prosím? S čím souhlasíte? Děkuji Petr

07.01.2021 09:23 | Šach

Jistě. Soudci jsou nazávislí a v tomto případě se vůbec neznají a případ spolu nekonzultovali. Je to jen náhoda, že Ing. Skala panu Koutnému poslal mail. JUDr. Folková o tom vůbec neví...

07.01.2021 09:20 | Petr Koutný

Šach - jaké je Vaše právní vzdělání? Tipuji že žádné. Stejně jako moje. Proto si netroufám na rozdíl od Vás hodnotit právní rozbory a jsem rád za každý podobný. Jinak soudci jsou nezávislí, měří jen dle práva. Petr

07.01.2021 09:16 | Šach

JUDr. Martina Folková a Mgr. Ing. Miroslav Skala jsou ze stejné líhně. Z okresního soudu Plzeň-město. To je ale náhodička, co? Bude pan Koutný pokračovat v uveřejňování podobných "právních" rozborů? Není to už trochu bijící do očí, jak je to jednostranné?

07.01.2021 09:16 | Petr Koutný

Honzo - opravdu jsem si myslel, že téma Matocha je uzavřené minulým článkem. Ale došel mi email, který byl zajímavým a je to názor, který si myslím že je správné jej zveřejnit. Kdokoliv napíše článek, dá si s ním práci a požádá mě o zveřejnění, tak jej zveřejním. Počítám že téma Matocha končí prohlášením VV, které tady vložím a tím to celé uzavřu. Teda tečkou bude reakce z ŠSČR a tento případ je uzavřen. Ale stále si myslím, že tento názor je kvalitním rozborem situace. PO přečtením je nestranný. Dává za pravdu každému a proto sem patří. Petr

07.01.2021 09:09 | Honza Hučín

Toto je a bude můj jediný příspěvek k celé věci. Prosím, nechte toho a pojďte se věnovat šachové hře.

07.01.2021 09:00 | Pavel Ch

Názor právníka:

"Například vyhlášení nezávislosti USA nebo Čsl. republiky bylo ve své době protiprávní, naproti tomu Hitler vyhrál volby legálně".

 

Tak to Vám VV ŠSČR poděkuje, to přirovnání dá možná i do zápisu ze schůze. A bude od této chvíle používat i Pavel Matocha. Možná dá do dalšího svého článku. Že nebyl zvolen legálně jak Hitler, jak že píše právník. 

 

 To jste oponentům Pavla Matochy prokázal pěknou medvědí službu. Ti Vám také poděkují.

 

Petře, dal jsi článek, přidal jsi další dva od oponentů Pavla Matochy a oponentů rozhodnutí VN + MP. To bude hodně dílný seriál? Když další budou sepisovat další články, petice, ankety? Nebo bude i článek od příznivců rozhodnutí?

 

  Když už, tak aby Ti Petře nenapsal kdejaký Jožin Hujer, že je velký právník a že má kvalifikovaný názor, měl by být autor blížeji identifikován. Třeba z právní kanceláře té a té.  Či alespoň, zda je shoda jména s jediným jménem mezi aktivními šachisty. Pokud není shoda, aby nebyl zase dotčen ten stejného jména z ŠK Dvorec.