Anketa STK ŠSČR

26.03.2009 08:59 | ŠSČR

Vážení přátelé, Sportovně technická komise ŠSČR vám předkládá obsáhlejší anketu. Vaše názory jsou velmi cenné pro stanovení dalších kroků v ŠSČR a STK se bude všemi zabývat. Zúčastnit se mohou všichni šachisté, anketa ...

Pro přijetí platného hlasu ankety je podstatné:

- Vyplnit alespoň jednu anketní otázku (nemusí být všechny) zakroužkováním odpovědi nebo zvýrazněním podtržením odpovědi, kterou preferuji.
- Jméno, příjmení a za jakou kategorii anketní hlas posílám.
- Odeslat anketní hlas do 23.4. 2009 na adresu pavel.chrz@chessul.org s kopií jiri.kaluzny@seznam.cz , důležité, aby v předmětu emailu bylo: anketa.

Ke každému bodu můžete dopsat další návrh či slovní komentář.

Anketa je určena těmto kategoriím:

a) kraje
b) kluby za každé extraligové družstvo
c) kluby za každé 1. a 2. ligové družstvo
d) klub nehrající ligovou soutěž
e) klub za každé družstvo extraligy a ligy mládeže
f) muži od R 2400 (TOP 50)
g) ženy od R 2100 (TOP 30)
h) junioři od R 2100 (TOP 40)
i) juniorky od R 1950 (TOP 10)
j) pořadatelé významnější turnajů
k) kvalifikovaní aktivní trenéři
l) šachisté ŠSČR

Anketní otázky :

A) družstva

1. Termínový kalendář.
2. Rozdělení a postupy 2. ligy do skupin.
3. Cizinci.
4. Hosté.
5. Bodování v soutěžích.

B) jednotlivci

6. Postupová soutěž muži.
7. Postupová soutěž ženy.
8. Postupová soutěž junioři.
9. Grand-Prix.

1. Termínový kalendář.

Současný systém: Je vypsáno 22 termínů od října do dubna pro 6 víkendů extraligy a 11 nedělí 1. a 2. ligy. 1. liga je v jiném termínu než extraliga a 2. liga. STK si je vědoma toho, že v nabitém kalendáři může dojít ke kolizi s jinými soutěžemi a turnaji. Pokud nedojde k zásadní systémové změně, vždy budeme muset hledat tzv. „menší zlo“ a pečlivě zvažovat čemu se vyhnout/nevyhnout.

1.1. Jsem pro zachování stávajícího systému termínů ano – ne
1.2. Všechny soutěže v témže termínu, bude tak více času na další turnaje akce, ale hráči nebudou moci hrát za více týmů (model SRN) ano – ne
1.3. Hrát o měsíc déle až do 20.5., tím se uvolní termíny, ale zasáhneme do zavedených turnajů a krajských soutěží jednotlivců. ano - ne
1.4. Hrát dvojkola (sobota, neděle) i v ligových soutěžích ano – ne

V případě, že kostra systému zůstane zachována, je naší prioritou vyhnout se těmto kolizím termínů (očíslujte prosím priority, i když byste se chtěli vyhnout všem kolizím; nalézt 22 termínů od října do dubna s vyloučením všech následujících termínových střetů není možné):

Kolize: Pořadí priority (1. největší priorita, 10. nejmenší priorita)
Extraligy s Bundesligou ………….
Extraligy s rakouskou ligou …………..
1.lig s Mistrovstvím ČR mužů …………..
2.lig s Mistrovstvím ČR mužů …………..
Všech soutěží s termínem 19.-21.12. …………..
Všech soutěží s termínem 3.-6.1. …………..
Všech soutěží s MČR mládeže …………..
Všech soutěží s M-Čech a M-Moravy mládeže …………..
Všech soutěží se závěrečným srazem lig mládeže. …………..
Extraliga před a po MČR (1-3 dny) …………..
Extraliga před odjezdem/příjezdem olympiády (3-7 dní) …………..

2. Rozdělení do skupin 2. ligy:

Současný stav: 72 družstev se rozdělí do 6 skupin 2. ligy tak, aby dojezdové vzdálenosti byly co nejmenší. K objektivizaci rozdělení se používají údaje z veřejných zdrojů. Jiné zdroje, případně jiné vyhledávací parametry mohou poskytovat mírně odlišné výsledky, proto jsou variantní návrhy nejméně 14 před schvalováním rozšířenou STK za účasti všech předsedů krajských STK vyvěšeny k diskusi na webu ŠSČR. Do 2. ligy postupují krajští přeborníci a druzí ze 4 krajů s největší členskou základnou.

2.1. Současný stav vyhovující. ano – ne
2.2. Předložit jinou variantu rozdělení s řešením všech dotčených souvislostí (návaznost na krajské přebory a 1. ligy). ano - ne
2.3. Změnit systém 4 extra postupů tak, aby proporcionálně k počtu členů měly jednou za několik let šanci získat druhé postupové místo i kraje z 5., 6. atd. místa na žebříčku krajů na úkor jednoho ze čtveřice nejpočetnějších krajů. ano – ne

3. Cizinci.

Současný stav: Hráč uvedený na FRL pod jinou federací než CZE je považován za cizince. Má podobný statut jako host a nepočítá se do kmenových hráčů družstva v počtu hráčů, kteří nastupují k utkání. Legislativně si může sportovní svaz udělat jak chce, nevztahují se k tomu žádné normy EU, jak sdělil právník ČSTV či jak prověřila FIFA, která naopak chce počet cizinců v národních fotbalových soutěžích omezit. Uvolnění počtu cizinců má své výhody, stejně tak lepší uplatnění našich hráčů v případě, že zůstane zachován tento stav

Jsem pro součastný stav (odpověď „ne“ znamená uvolnění počtu cizinců) ano – ne

Pokud jste v předchozí otázce odpověděli „ne“, pak prosím upřesněte, zda jste pro úplné otevření našich soutěží cizincům (odpovězte „ano“) nebo jen za určitých podmínek, např. v případě cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR (studenti apod.), po odehrání určitého počtu sezón či partií v českých soutěžích atd.
ano – ne

4. Hráč na více soupiskách.

Současný stav: Hráč může hrát na max. dvou soupiskách v soutěžích dospělých ŠSČR. Uvolnění na více soupisek by na jedné straně přineslo více možností hráčům na straně druhé by družstva nastupovala v různých sestavách, tím by trpěla objektivita soutěží. Až na soutěže hrané ve všední dny večer (např. Praha, Brno apod.) máme termíny nastaveny tak, aby se daly „stihnout“ kompletně jen dvě soutěže

4.1. Jsem pro současný stav ano – ne
4.2. Jsem pro uvolnění na více soupisek
4.2.1. Na až tři soupisky ano – ne
4.2.2. Na až čtyři nebo více ano - ne
4.3. V případě, že by prošel návrh tří a více soupisek, jsem pro zpřísnění povinnosti odehrát hráčem základní sestavy více než 2 partie (např. 4-6). ano-ne

5. Bodování.

V soutěži družstev se boduje výhra zápasu třemi body, remíza jedním bodem. V Soutěžním řádu je prvním pomocným kritériem počet vyhraných partií před skórem, nestanoví-li rozpis soutěže jinak. V ligových soutěžích je letos skóre před počtem vyhraných partií.

5.1. Jsem pro tříbodový systém ano – ne
5.2. Jsem pro dvoubodový systém ano – ne
5.3. Jsem pro preferenci počtu vyhraných partií před skóre
při trojbodovém systému ano – ne
při dvojbodovém systému ano – ne
Pokud bychom se vrátili ke dvojbodovému systému (bez ohledu na to, jak jsem odpověděl výše), jsem pro jiné zvýhodnění (motivaci) hraní na výhru týmu ano - ne

6. Postupová soutěž muži.

Polofinále pro hráče CZE a uzavřené finále o 12 hráčích. Na polofinále se hradí svazem cenový fond a startovné hráčům s tituly. Výše dotace 100 tisíc (2008) měla nejvíce kritiků v nákladech rozpočtu ŠSČR na soutěže. Na konferenci ŠSČR někteří navrhovali finále švýcarským systémem, ne nezajímavá je i myšlenka střídání švýcarského systému a uzavřeného turnaje po 1 roce.

Finále :
6.1. Současný stav (uzavřený turnaj) ano – ne
6.1.1. O počtu účastníků 12-10-8
6.1.2. Zachovat postupy z polofinále (ne znamená výběr hráčů dle žebříčku ela) ano – ne
6.2. Švýcarský systém od určitého ela (např. 2300) a krajští přeborníci ano – ne

Bez ohledu jak jsem odpověděl na 6.1. a 6.2.:

6.3. Byl bych pro střídání uzavřeného turnaje a švýcaru po 1 roce ano – ne

Polofinále :
6.4. Současný stav i za horších ekonomických podmínek ve schváleném rozpočtu konferencí 2009 (nižší ceny, startovné, tím hrozí slabší účast a slabší hráči ve finále) ano - ne
6.5. Polofinále v rámci zavedeného openu, i když mezi našimi hráči hrajícími o postup budou i cizinci. ano – ne
6.6. Zrušit polofinále a hrát finále jen dle žebříčku ela, tím by se z krajských přeborů nepostupovalo. ano – ne

Bez ohledu jak jsem odpověděl na 6.4. až 6.6.

6.7. V případě, že projde varianta 6.3., střídání švýcaru a uzavřeného turnaje, byl by švýcar v jednom roce rok zároveň polofinále (kvalifikací) pro uzavřený turnaj v dalším roce ano - ne

7. Postupová soutěž žen.

Na tuto otázku dostávají ženy delší dotazníkovou anketu, zde ve zkrácené podobě. Současný stav: Vznikl po anketě mezi ženami v roce 2006, kdy bylo otevřené mistrovství žen, juniorek a dorostenek s účastí pouze 10 hráček, z toho jen dvou starších 20 let do ela 2050. Současný model má umožnit hráčkám, které nepostoupí do finále, strávit na MČR jen jeden rozšířený víkend (na rozdíl od většiny finalistů mužů jsou pro ně šachové příjmy zcela zanedbatelné) a finalistkám kompenzovat více dnů jejich dovolené získanými finančními cenami. Systém byl deklarován na dvouleté období s následným vyhodnocením.

7.1. Současný systém ano – ne
7.2. Jsem pro systém každá s každou ano – ne
7.2.1. Pro počet hráček (a tím odpovídající počet dní cca 6, 8 ,9) 8-10-12
7.3. Otevřené týdenní mistrovství žen ano – ne
7.4. Mistrovství žen v týdenním turnaji společně s muži ano – ne

8. Postupová soutěž juniorů.

Před třemi lety byl změněn model soutěže juniorů a dorostenců, protože neexistovala žádná postupová soutěž pro kategorii 16-20 let, kde by tito hráči hráli samostatně, nikoliv společně s muži.

8.1. Zachovat samostatné soutěže pro tuto kategorii ano – ne
8.2. Hrát polofinále juniorů v turnaji mužů ano – ne
8.3. Hrát finále juniorů (samozřejmě jen v případě, že se bude hrát MČR mužů švýcarem) dohromady s muži
8.3.1. Jen v případě, že by byl zachován počet finalistů-juniorů 12 ano – ne
8.3.2. I v případě, že by se počet finalistů-juniorů snížil na polovinu (6) ano - ne
8.4. Zachovat mistrovství D20,18 s polofinále juniorů ano – ne
8.5. Hrát finále juniorek (samozřejmě jen v případě, že se bude hrát MČR žen švýcarem) dohromady se ženami.
8.5.1. Jen v případě, že by byl zachován počet postupů ano – ne
8.5.2. I v případě, že by se počet postupů snížil ano - ne

9. Grand–Prix.

Soutěž vzešla z návrhů delegátů konference aby se do soutěžního kalendáře ŠSČR zakomponovalo i soutěžení v rapid šachu, kde ročně proběhnou desítky turnajů, které však nejsou nijak provázány. Grand-Prix byla dotována svazem (pouze ceny za celkové pořadí v kat. mužů, žen, juniorů, juniorek) 25.000 Kč v roce 2007-08 a 15.000 Kč 2008-09. Náklady jsou také předmětem kritiky některých šachistů. Dalším snížením cen pro celkem 4 kategorie by již soutěž postrádala smysl.

9.1. Zachovat tuto soutěž za stávajících podmínek (ne znamená zrušit) ano – ne

Bez ohledu na odpověď 9.1.:

9.2. Projednat variantu minimální dotace svazu (0-5 tisíc) a příspěvek po (cca 2.500 Kč) by platili pořadatelé turnajů za „značku“ Grand-Prix na cenový fond. ano – neVyplněný anketní lístek zasílám za kategorii (a-l): ………………………..
Za konkrétní kraj/klub-družstvo/atd. (a-j) ……………………….
Jméno, příjmení (příp. funkce v subjektu), trenérská třída u„k“, elo u „l“ …………………

Za odpovědi jedné až všech devíti otázek Vám děkuje
Pavel Chrz, pověřen řízením STK ŠSČR
email: pavel.chrz@chessul.org, tel. 602 139 998

Odkazy:

stáhnout anketu
anketa psychologie šachu
Vážení přátelé, Sportovně technická komise ŠSČR vám předkládá obsáhlejší anketu. Vaše názory jsou velmi cenné pro stanovení dalších kroků v ŠSČR a STK se bude všemi zabývat. Zúčastnit se mohou všichni šachisté, anketa bude vyhodnocena prostým součtem, ale důraz bude kladen na to, pro jakou kategorii (viz níže) byla otázka především určena a jak v dané kategorii anketní výsledek dopadl.
11x 617x Pavel Ch
Fotogalerie
Komentáře (11) Aktualizovat
31.03.2009 00:54 | Autor neznámý

Poslední příspěvek Dr. Jandy mi nějak unikl...Ano, letošní soupisky jsem postavil příliš optimisticky a velmi mě to mrzí především s ohledem na ty, co si nezahrají. 10 účastníků u MČR zvyšuje nejen atraktivitu turnaje pro špičku (je to kratší a mělo by být silnější), ale i náklady na tolik zkoušený rozpočet ŠSČR, přiměřené snížení dotace je i smyslem takového návrhu.

28.03.2009 19:22 | Autor neznámý

Kdybychom se nechtěli dívat na názor "lidu" a "odborného lidu" (po kategoriích), tak bychom se nědělali s takovouto obsáhlou anketou. Tolik stručně k obsáhlému příspěvku.

28.03.2009 18:32 | Autor neznámý

No,Pavle,dovolím si pár poznámek: hlasovat můžeme,ale stejně se to odhlasuje na rozšířené STK,ne? A ten,kdo na té STK bude hlasovat,pro něj jsou výsledky hlasování nějak směrodatné? Ad 2 rozdělení lig ) Já bych měl Pavle např dotaz: proč se u moravských kolegů objevují tyto příspěvky: cituji „….za profesionální nepokládám … přesouvání Moravanů v soutěžích II. ligy někam k Hradci Králové a v budoucnu snad i k Plzni, či Chebu.( Jan Kalendovský | 10.01.2009 ),a pamatuješ na tvou debatu s kolegou,který seděl vedle mne na Konferenci ohledně rozdělování do 2.lig ? ad 4) a) re Viktor – tu snahu 3 soupisek chápu,i chápu vaši námitku, např. já jezdil s mládežníky v KP3 hlavně jako řidič (ta partie mi nic,pochopitelně, nedala) ,ale už jsem si pak nemohl zahrát za B či Cčko.Pak jsou 2 náhledy: A) ano,je možná manipulace atd . Nebo za B) tím,že musíte nasadit silné hráče na 9.místo a níže-tím se soutěž zkvalitňuje – je to na škodu? Na to bude mít každý jiný názor. A ještě k té regulérnosti soutěže : zde si neodpustím malé rýpnutí,v 2.lize je rozdíl,jestli hrajete doma,nebo jedete ven.Družstva,co jedou k vám,jsou velmi znevýhodněna,to se na mě nezlobte,odvázanej z toho nejsem .Ale možná do třetice postavíte do příští sezony soupisky zodpovědněji.Tolik kontumací,co máte vy letos,ve své šachové praxi nepamatuji. b) Re Petr Mičulka – olympijský systém hodnocení považuji za úplný nesmysl ,neumím si představit,když se družstva mohou dohodnout na 4-4,tak proč by ohrožené družstvo v tomto systému nemohlo „náhodou“ vyhrát v posledním kole třeba 8-0 ? A nadšení zastánci přehození kriteria počtu vyhraných partií za skore ,teď v praxi dostali tvrdou ránu : v 2.lize „D“ v 10.kole ze 6 zápasů celé 3 zápasy skončily 4-4 při 8 remizách !! (v 9.kole to skončilo u nich 1x) .To též nepamatuji. K podmínkám pořadání MR – Viktore,vaše představy se blíží představě p.Matochy. Jejej,to by bylo jiné kafe,to by se líbilo nejen nám,ale i dalším potencionálním pořadatelům.To by nebylo žádné umění.Takže na závěr: Pavle,u nás podebatíme,vyplníme,pošleme.Malá poznánka – máme nového předsedu STK dr.Cipryse – oceňuji,že se moravští kolegové k vzniklému problému z Konference postavili čelem.Nejlepší kritika je , tu práci dělat lépe,než co ji dělal kritizovaný :-))

28.03.2009 17:26 | Autor neznámý

Každý kdo poslal/pošle hlas obdržel/ží potvrzení s číslem hlasu (od 001). Kdo neobdrží do 48 hodin, nechť reklamuje. Fantastické: 23.4. o půlnoci končí hlasování a již 24.4. budou zveřejněny výsledky na svazovém webu (samozřejmě i na nss) s grafy všech otázek a podotázek (celkem téměř 50) a to ze všech odpovědí, tak i z odpovědí každé z 12 kategorií. Navíc si každý pod svým číslem, které ode mne či kolegy Jiřího Kalužného obdržel/ží, najde, že jeho hlas byl zapsán se správně uvedenými odpověďmi. Petře M., je uvedeno v úvodním odstavci : hlasy celkem, ale posuzovat budeme též dle kategorií (a - l). Jiné názory je možno též zapsat, ale již teď je anketa obsáhlá a nepsali jsme ty, které již dříve měly minimální podporu. Závěrem : Nevěříte v tuto transparentnost a rychlost ? Tak pošlete i svůj názor a přesvěčte se a celkovými výsledky, na kterých jste měli i svůj podíl, se nechte překvapit.

27.03.2009 22:39 | Autor neznámý

Pavle, u bodu 5. mi chybí možnost hlasovat pro olympijské bodování (skóre), jaké je v některých zahraničních ligách, Dal bych mu přednost před 3- či 2-bodovým hodnocením výhry zápasu. Podle mého názoru to podporuje bojovnost a snahu po vítězství, v důsledku toho zajímavější partie a větší atraktivitu pro diváky, média i sponzory. Jak se bude anketa vyhodnocovat? Budou mít hlasy rozdílnou váhu podle toho, jestli se někdo vyjadřuje jen za sebe jako hráče, nebo je zároveň rozhodčí, trenér, nebo za klub - počet hlasů x 8 za družstvo?

26.03.2009 16:04 | Autor neznámý

K anketě: Považuji za nebezpečné pro regulernost soutěží, aby se ještě zvyšoval počet soupisek. Klub jako náš má pak možnost nasazovat silné hráče hlavně tam, kde jsme ohroženi sestupem, kdo takovou možnost mít nebude, tak asi spadne. Při třech soupiskách je argument proti zvyšování počtu povinných partiích ten, že se prostě tyto hráči napíšou od 9. místa níž. U poslední otázky bodování tu mám návrh pomocné hodnocení vyhraných zápasů (jako motivace nedat to dvakrát za 4:4 v dvoubodovém systému), u juniorů jsem si nějak nebyl schopen vybrat, GP bych zachoval ale tak, jak je psáno v 9.2. Obdobný model se dá aplikovat i na soutěže, kde propůjčení oficiálního statutu zvyšuje účast hráčů. Dovedu si představit třeba spojení Polofinále s Openem (i pro cizince), kde pořadatel za přidělení statutu Polofinále zaplatí (místo obdržení dotace). Zároveň bych ho od té povinnosti platit zprostil ve výši částky, kterou zaplatí českým GM (IM) na startovném - tím vlastně zvyšuje úroveň MČR. To bych hrál jako uzavřené, i když to nevyjde nejlevněji. Zvažujeme jeho pořádání za přiměřených podmínek od ŠSČR (což může být kámen úrazu), v malém průzkumu mezi špičkou nepanuje jednota, přesto krom financí (a to už by bylo na pořadateli tedy třeba na nás) je velmi důležitá i kvalita startovního pole. Do Openu jen tak špičku nedostanete. Vzhledem ke snížení nákladů a zajištění kvality považuji za rozumné snížení počtu účastníků, 8 je pro některé zase už příliš málo, prosazoval bych 10.

26.03.2009 15:38 | Autor neznámý

Jasně, já jen jak moc velkou práci po mě bude STK chtít, aby jednotlivé hlasy měly podobnou váhu. Každý kdo si dá s vyplněním práci to krom výše uvedených mailů STK ŠSČR může poslat i svému kapitánovi, předsedovi oddílu, sekretáři kraje atd., tím může zvýšit význam svého hlasu.

26.03.2009 13:39 | Autor neznámý

Děkuji a chápu Viktorovi dotazy. Nechceme opravdu však zasahovat do subjektivity klubům a krajům. Kluby mají svoji (různou) vnitřní strukturu a za ně jednají statutárové. Proto je formulace "klub za družstvo", před formulací "kapitán" (který může být třeba hostem či již odcházet z klubu). Jestli vyplněním pověří předseda kapitány či 3x vyplní sám nebo probere ve výboru, od toho je osobou jednající za klub, aby sám uvážil. Obdobně nechceme radit krajům zda projednají ve výboru či předseda probere s STK nebo předloží klubům kraje (což asi pro rozsah a přitom možnost poslat hlas za klub přímo nepředpokládám).

26.03.2009 11:08 | Autor neznámý

To jo, ale já jsem předseda kraje, máme 3 družstva v lize atd., tak aby bylo jasno, čí názor chce STK slyšet.
Také bych všechny při vyplňování prosil, aby zvažovali finanční dopady (hlavně u mistrovských soutěží).

26.03.2009 10:19 | Autor neznámý

panove, oba palce nahoru, toto je SUPER :) to viktor: ja to pochopil tak ze se k tomu mame vyjadrit za sebe podle toho jak je to uvedene na zacatku, to cemu rozumim vyplnim to do ceho necham byt ne?

26.03.2009 10:07 | Autor neznámý

Já bych chtěl především Pavlovi (a Jirkovi Kalužnému) poděkovat, takový průzkum by stál v komerční sféře minimálně desítky tisíc - jen si představte, že dostane na mail třeba 3000 mailů (a mohlo by jich být i mnohem víc, ale řada prostě neodpoví) a musíte je zpracovat. Měl bych ale několik organizačních dotazů:
Názor kraje je názorem jeho VV? Nebo názorem jeho STK? Nebo názorem jeho oddílů? Či snad názorem všech jeho členů, kteří anketu vyplní? Z pozice krajského sekretáře bych vcelku nerad zpracovával stovku mailů, to se mi zrovna nehodí.
V podstatě stejné se týká družstev - chcete názor kapitána, názor vedení oddílu či názor všech členů družstva? Spadám do 6 kategorií a nerad bych všechno zpracovával...:-).