Nikdo neví jak hospodaření vypadá

28.02.2012 09:28 | Konference ŠSČR

V sobotu 25. února 2012 se do Havlíčkova Brodu sjeli delegáti konference ŠSČR, aby schválili, vzali na vědomí nebo zamítli věci týkající se uplynulého roku 2011 a především rozpočtu na rok 2012. Rychlým vodítkem, co bylo projedn

Hospodaření za rok 2011 nejasné

V paměti máme, že před každou konferencí se hojně diskutovalo o hospodaření, dílčích položkách rozpočtu na další rok atd. "Když jsem končil ve funkci hospodáře, tak se rozpočet připravoval už někdy v září," uvádí Jindřich Papay. Letos jsme se ale servisu v podobě zveřejnění předběžného návrhu rozpočtu nebo zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2011 nedočkali. Důvody, proč materiály byly připravené doslova za pět minut dvanáct objasňují funkcionáři níže. S touto připomínkou na sobotní konferenci vystoupil i Pavel Chrz.

Zpráva VV ŠSČR o čerpání rozpočtu v roce 2011 a účetní závěrka neprošla přes revizní komisi. "V účetních materiálech byla řada nepřesností a nejasností," objasňuje důvod nespokojenosti předseda revizní komise Milan Paulovič a dodává: "Nemohu opomenout, že jsme materiály obdrželi doslova na poslední chvíli." (pozn. redakce: 23. února, dva dny před konferencí) Konference ŠSČR tak uložila VV ŠSČR tuto zprávu a účetní závěrku dopracovat do 31. 3. 2012.

"Nemyslím si, že je to tak horké, jak to někteří komentátoři prezentují. Faktem je, že máme nezkušený hospodářský tým, který se s účetní uzávěrkou obtížně vypořádává. Dost jsme podcenili problémy, které přináší spojení dvou pololetních účetnictví prováděných dvěma nekompatibilními účetními programy. Zmatku jsme ještě trochu pomohli tím, že jsme se snažili stihnout termín konference a vypustili jsme z rukou postupně několik nehotových verzí, které dostávali různí funkcionáři, a ti se potom mezi sebou nemohli dohodnout o uváděných číslech. Podle mailu, který mi poslala naše účetní dnes, už by měla být účetní uzávěrka v pořádku, tak uvidíme, jestli to tak zhodnotí i revizní komise.
Čerpání rozpočtu jsme ovšem dělali podle faktických dokladů, a částky, které jsou uváděny v tabulce, podle mého sedí přesně tak, jak byly skutečně zaplaceny. Minimálně za údaji z doby, kterou jsem jako funkcionář již mohl kontrolovat, si stojím. Musel jsem se podle nich totiž řídit při podávání vyúčtování státních dotací a bez věrohodných účetních uzávěrek jsem to musel dělat doklad po dokladu, což bych nikomu nepřál,"
komentuje Marek Vokáč.

Předseda šachové svazu Viktor Novotný uvádí: "Musím s lítostí přiznat, že náš hospodářský úsek nestihl předat revizní komisi včas a v pořádku všechny podklady, což dost negativně ovlivnilo vyznění celé konference a do značné míry zastínilo to vše dobré, co se nám během prvního roku ve funkci podařilo dosáhnout. Hospodařili jsme přitom dobře, s přebytkem cca 750 000 Kč."

Nově do slovníčku: "Rozpočtové provizórium"

"Tohle byl jeden z nejhorších předložených rozpočtů," říká bývalý dlouholetý hospodář svazu Jindřích Papay. "Důvodová zpráva k čerpání rozpočtu byla velice strohá a po položkách není jasně vidět jak byly náklady čerpány." V článku přímého účastníka konference Tomáše Přikryla se dočteme: "Rozpočet ŠSČR na rok 2012 se upravoval až na promítacím plátně a jeho obhajoba byla hodně nejistá. Jakožto povoláním rozpočtář jsem musel několikrát odběhnout na vzduch." Není tedy divu, že předložený návrh rozpočtu na rok 2012 byl konferencí schválen jako rozpočtové provizorium. Co to v překladu znamená? VV ŠSČR může pracovat v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem, ale musí realizovat ve věci rozpočtu na rok 2012 společné jednání s předsedy KŠS nejpozději v květnu 2012. Ti rozhodnou jak dále. "Situaci s provizoriem nepamatuji, konference vždy nějaký rozpočet schválila, s kterým se v daném období musel VV vyrovnat," zavzpomínal Jindřich Papay.

"Problém s rozpočtem roku 2012 je v podstatě důsledkem neschválení čerpání roku 2011. Neprošlo to o pouhý jeden hlas, ale to beru, rozhodně je lepší, než aby to prošlo o kličku s počtem právě hlasujících delegátů. Přímo proti rozpočtu ale mnoho delegátů nebylo (přesně 3 podle zvukového záznamu), 22 delegátů se zdrželo, a většina z nich především vzhledem k nejistotě roku 2011 (tento názor jsem vyslovil již při konferenci a nikdo tomu výrazně neodporoval). Důvodové zprávy byly řekněme stručné, příště se asi hospodářka poučí a bude zdůvodňovat i věci očividné. Dovolím si však jednu poznámku. Za svou osobu dávám přednost nejisté prezentaci rozpočtu se srozumitelnými a průhlednými údaji, než suverénní prezentaci rozpočtu, ve kterém není poznat, co se v jednotlivých položkách vlastně skrývá. Po zkušenostech s tímto rozpočtem třeba budu mít větší úspěch s prosazováním předložení rozpočtu v ještě podrobněji rozepsaných položkách, než tomu bylo tentokrát," říká Marek Vokáč. Jiného názoru je však předseda svazu Viktor Novotný: "Zde nemohu s Markem souhlasit. My sice víme, co se v jednotlivých položkách skrývá, je o tom ale potřeba přesvědčit i delegáty a k tomu poněkud nejistě prováděné opravy schválených změn přímo před jejich zraky zrovna nepřispěly."

Jak se zatváří revizní komise na druhý pokus o uzavření loňského roku si počkáme do konce března, situace s rozpočtem se vyjasní ještě trochu déle. Evidentně se na nápravě pracuje. "Mě velmi potěšilo, že se zdá, že problém čerpání rozpočtu 2011 zapříčinily jen dvě špatně zaúčtované položky z těch několika tisíc, které v účetnictví roku 2011 máme, snad to revizní komise potvrdí," říká Viktor Novotný a dodává: "Každopádně určitě je co zlepšovat. Letos to už bude jednodušší, když si účetnictví povedeme sami celý rok, zavedli jsme i pravidelné kontrolní dny, aby se situace neopakovala.

"Proč taková panika s rozpočtovým provizoriem?" ptá se Marek Vokáč a uvádí: "Každý, skutečně každý rozpočet ŠSČR je v únoru rozpočtovým provizoriem, protože příjmy ze státních dotací se vyjasní nejdříve v květnu, a příjmy ze Sazky se v předcházejících letech daly jen hádat. Vždycky se v červnu na VV musela dělat aktualizace rozpočtu podle skutečných příjmových položek. Že se tomu formálně rozpočtové provizorium neříká, to ještě neznamená, že tomu tak není."

Závěrem

Pro běžné členy má z konference nejvyšší význam asi schválení změn v ekonomické směrnici. "V důsledku příznivého vývoje financí nebudou ani příští rok zvýšeny členské příspěvky," uvádí Viktor Novotný. Radovat se mohou Sokoli a jiní nečlenové ČSTV, když jim bylo zrušeno dvojnásobné startovné v soutěžích. Zlevnění přišlo i u cizinců, kteří hrají krajské soutěže. Naopak od 1. 7. se zvyšuje cena zápočtu Elo FIDE, na které svaz dosud doplácel. Naproti tomu do 30. 6. je možnost nechat si započítat zdarma turnaje v rapidu a bleskovém šachu na nově zřizované Elo listiny FIDE.

Odkazy

Dokumenty - Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2012, Plnění rozpočtu ŠSČR 2011 k 31.12.2011 a další
Změny v ekonomické směrnici
V sobotu 25. února 2012 se do Havlíčkova Brodu sjeli delegáti konference ŠSČR, aby schválili, vzali na vědomí nebo zamítli věci týkající se uplynulého roku 2011 a především rozpočtu na rok 2012. Rychlým vodítkem, co bylo projednáno, nám může být o včerejším dopoledni zveřejněné usnesení konference. I osoby nepříliš znalé vycítí, že konference neměla příliš standardní průběh. Zpráva VV ŠSČR o čerpání rozpočtu v roce 2011 a účetní závěrka neprošla přes revizní komisi. Předložený návrh rozpočtu na rok 2012 byl schválen jako rozpočtové provizorium. V minulosti málo vídaný jev.
71x 864x Petr Boleslav
Fotogalerie
Komentáře (71) Aktualizovat
14.03.2012 22:36 | Autor neznámý

 Já děkuji Martinovi Hubovi za srovnání, nicméně po zveřejnění schválených dotací od MŠMT je situace už zase trochu jinde - bylo nám schváleno "Kalouskovné" ve výši 9 mil. Kč. Diskutovat můžete třeba zde: nss.cz/diskuze.php.

 

08.03.2012 08:30 | Autor neznámý

Pavle,dost často svádíš pozornost jinam. Nadpis článku (a k tomu bych se vrátil)  napovídá, že je o  "tureckém" hospodářství na našem Svazu. Pro mě není důležitá informace , jaká je výkonnost v Čechách nebo na Slovensku, ale to, že např. již existuje 7. verze rozpočtu    (pokud tamtami pracují dobře )...

08.03.2012 08:20 | Autor neznámý

 Sanita: O výkonnostní převaze Česka není pochyb, ale nejde o to, čeho už jsme dosáhli, ale o to, jak se z dosažených pozic dokážeme dále rozvíjet. A tady je vidět, že se od Slováků máme co učit.

07.03.2012 19:47 | Autor neznámý

Je mi velmi líto takovéhoto anonymního příspěvku "sanity" vůči prezidentovi spřátelené federace, který sem napsal bezkonfliktní podepsané příspěvky.

Vzhledem k mírně řečeno "vošklivému" stylu (asi jako dnes opakovaná nahrávka mladé političky), jakým je napsán, i kdyby na argumentech bylo něco pravdy, s ním nelze absolutně souhlasit.

Přitom pan Huba nic špatného nenapsal. Jen (ne zde), ale na jejich sevru nemohl vědět, co jsou ty peníze z gratů pro TJ v příjmech, o kterých ŠSČR nerozhoduje (jen je přeposílá) a které vůbec třeba nebudou a proč tam tedy jsou. Stejně jako jsem byl po 20 letech funkcionaření v prvních minutách po rozkliknutí mírně řečeno šokován já. Protože znám souvislosti, tak jsem za chvíli pochopil. Tak se mu divit nemohu. 

Názor "sanity", určitě není názorem drtivé většiny lidí u nás a konferenci u vás můžeme sledovat, v žádnem případě však (téměř) nikoho nenapadne se do toho jakkoliv vměšovat.

Takovéto příspěvky lépe ignorovat.

07.03.2012 12:08 | Autor neznámý

Myslím, že každý má právo sa vyjadrovať podľa svojej vzdelanostnej aj kultúrnej úrovne.

Sanita: Súhlasím s Vami, veľmi si vážim český šach, už som uviedol, že je na vyššej úrovni ako slovenský, práve preto ho beriem ako porovnávacie kritérium. Myslím, že český šach si určite nájde motivujúcejšie porovnanie na svoje zlepšenie a je tu veľa múdrych ľudí, ktorý ho budú viesť správym smerom.

Ja som len reagoval na diskusiu týkajúcu sa rozpočtu, pretože ma zaujíma a tiež aj ten môj materiál sa týkal rozpočtu a efektívnosti. Nič viac a nič menej.

Jednoducho som uviedol, že napriek všetkému a hlavne o dosť nižšiemu rozpočtu sme mali v posledných troch rokoch lepšie výsledky na medzinárodnej scéne ako Česko. Iste šach je šport a preto niekedy aj šťastie hrá svoju rolu, ale to že musíme hospodáriť efektívnejšie, a aj to robíme, je fakt.

Opakujem, že českému šachu úprimne fandím a veľmi nerád by som sa nechal zatiahnuť do niečoho, čo sa mi z duše prieči, preto sem už nebudem písať. Nie je to mojim cieľom a dúfam, že rozumní návštevníci tohto fóra to pochopia.

Pekný deň

07.03.2012 11:27 | Autor neznámý

neberte vážně p.r. text předsedy slovenského svazu Huby... je to jen taková jeho onanistická sebepropagace před jejich konferencí, kde zase bude kandidovat na předsedu...

nemá smysl se srovnávat s těmi, kteří hrají minimálně o jednu třídu níž, ale chcete-li přesto porovnat české a slovenské šachové prostředí a výsledky:

v ČR máme 2 velmistry, kteří mohou hrát vyrovnané partie se světovou špičku, na Slovensku nikoho (a nikoho ani dlouho mít nebudou - GM Markoš se šachu jako hráč už moc věnovat nechce, GM Ftáčník je starý, ostatní jsou zatím hluboko pod úrovní celé naší reprezentace); zápas ČR vs SR (mužská repre) na 4 deskách na 4 partii odhaduji výsledek 10:6 pro Čechy (a to jen ze slušnosti ke Slovákům)

v ČR máme 3 šachové časopisy, na Slovensku 0

v ČR vychází ročně aspoň 10 šachových knih, na Slovensku maximálně 1

v ČR je v České televizi šachový pořad, na Slovensko není

v české extralize hraje řada hráčů s ELO nad 2700 (nejen Navara a Láznička, ale i Vitjugov, Ponomarjov, Movsesjan a další), na Slovensku nikdo

v ČR máme obrovský amatérský šachový festival Pardubice Open a celou sérii Czech Tour - na Slovensku nic podobného

v ČR máme pravidelné zajímavé zápasy pořádané Pražskou šachovou společností, kde hrají hráči světové špičky s Navarou, nebo šachistky ze světové špičky s legendami; nyní vzniká tradice obdobných atraktivních zápasů v Novém Boru - na Slovensku nic

a mohl bych pokračovat dále (např. fantastickým projektem Šachový vlak, nebo reálnými kroužky šachu ve školách, které vede firma Lukáše Černouška a kde si rodiče výuku platí)

 

07.03.2012 10:30 | Autor neznámý

Ano, máte pravdu, projekt šachy do škol je pasé, rozjeďme rovnou projekt šachy do fabrik!

07.03.2012 10:05 | Autor neznámý

Martin Huba, Lykan: To je docela nepřesné srovnávání, podle počtu obyvatel a členské základny. Ta křivka by měla být zhruba parabola - vrchol u větší základny jen o málo vyšší a záleží to spíš na momentálních okolnostech. Momentálně je na úrovni dospělých ČR znatelně silnější, ale během deseti let se to možná změní, pokud ti nadějní slovenští junioři udrží trend a vydrží u šachů ... Členská základna v obou státech není prostě tak velká, abychom měli nadějné juniory kdykoliv si vzpomeneme. Také se může stát, že vyletí někdo, kdo v juniorské kategorii nijak nezářil. Na ty direktivní projekty typu Šachy do škol a podobně opravdu nevěřím, Petra Kišová to na svém blogu popsala velmi pěkně.

06.03.2012 20:32 | Autor neznámý

Pán Chrz veľmi dobre viem o Vašich chvályhodných aktivitách. Veľmi pozorne sledujem všetky správy z českého šachového prostredia, kedysi som si robil porovnávacie analýzy napríklad našich najvyšších líg (českú a slovenskú veľmi podrobne dokonca aj štatistiky hráčov cudzincov, nielen elá) aj líg okolitých štátov, robil som porovnanie top štátov podľa "Country" rebríčka s dosiahnutými výsledkami. Sledujem vaše fóra aj na krajských úrovniach ("jihomoravská" je napríklad dosť zaujímavá).

Lykan, podľa počtu obyvateľov by mal byť koeficient 2 v prospech českého šachového prostredia. Rozdiel je súčet vplyvov hlavne tradície a kvality práce s mládežou. Tradícia ako ju ja chápem, je jednoznačne v prospech českého šachu. Okrem vynikajúcich židovských šachistov minulosti, ktorí hrali aj na území Slovenska (Kolisch, Breyer a Réti), a na ktorých si robia nároky viaceré štáty, prvým slovenským veľmajstrom bol až Janko Plachetka. Okrem práce trénera Šefca a neoceniteľného vplyvu Ľuba Ftáčnika na šachový vývoj Igora Štohla a Janka Markoša (Ľubo Ftáčnik je pre mňa vzorom šachistu svojím profesionálnym prístupom a aj vplyvom na iných slovenských šachistov, pravda ako výrazná osobnosť má právo byť ťažkou povahou) ostatní veľmajstri na Slovensku dosiahli tituly len vďaka svojej a iba svojej práci. Petrovi Michalíkovi sme trochu pomáhali ale aj v tomto prípade ide hlavná zásluha jeho talentu a vlastnej práci. Skrátka systém výchovy špičkových hráčov a hráčok nebol a stále nie je žiadny. Ja keď som kedysi dávno ešte hral šach ako mládežník, a chcel si zahrať, musel som ísť do Třinca, Havířova, Rýmařova či Běstvinej. Na Slovensku vtedy neboli prakticky žiadne mládežnícke turnaje.

Uvedené čísla o hráčskej špičke začnú byť relevantné až keď daná reprezentácia vie dosiahnuť výsledok na medzinárodnej scéne. A musíme si priznať, že dnes musí byť k dispozícii minimálne 6 hráčov s elom 2700 a viac aby sa mohlo poskladať družstvo so šancou na medailu. Či skončíme na 20. alebo 30. mieste nerobí takmer nijaký rozdiel a je to len dôkaz faktu, že na špičku nemáme.

Podobné porovnanie sa môže spraviť s ligami, kde je česká kvalitou niekde inde ako slovenská. Z marketingového hľadiska sú však zatiaľ obidve ligy nezaujímavé, laická verejnosť nevie a ani ju nezaujíma či má hráč elo 2700 alebo 2500. Preto som názoru že ligy musia byť v prvom rade atraktívne, mať zaujímavý formát, pokrytie online prenosmi, rozumnou propagáciou a potom prídu aj sponzori a kvalita. Inak je to zatiaľ len hluché vyhadzovanie peňazí doterajšími sponzormi bez výsledku. V prípade neexistencie ligy by profesionáli hrali jednoducho iné turnaje, ktorých je v Európe dostatok.

Bond, problém dnešných čias je, že každý chce úspech veľmi rýchlo, najradšej hneď a najlepšie zadarmo bez akéhokoľvek úsilia. Šach na školách ako aj systematická práca celého zväzu je beh na dlhé trate, práca veľmi pracná a navyše zasahujúca do "nezávislých ostrovčekov v regiónoch". Určite to neláka ľudí, ktorí chcú na šachu rýchlo zarobiť.

Som presvedčený, že dnešný Slovenský šachový zväz sa musí otvoriť navonok aj dovnútra. Navonok laickej verejnosti aby šach prestal byť hrou do seba zahľadeného klubu tichých bláznov, ale hrou podporujúcou inteligentných ľudí, ktorých spoločnosť toľko potrebuje. Dovnútra spôsobom, že sa bude otvorene hovoriť o skutočných cieľov zväzu, ktorými sú členská základňa a výsledky, a hlavne že sa zapoja ľudia v krajoch a regiónoch do práce na plnení týchto cieľov.

Robím skoro dvadsať rokov v európskych projektoch v rôznych krajinách, som presvedčený, že šach má šancu stať sa užitočným produktom modernej doby a osobne som ešte ochotný tri roky zadarmo robiť pre slovenský šach ale už len za predpokladu, že sa vytvoria reálne podmienky na rozvoj. Tieto strategické podmienky vytvára Konferencia, ktorá na Slovensku zasadá iba raz za tri roky.

Pekný večer

06.03.2012 19:19 | Autor neznámý

Jak to myslíš uděláme? Jakmile se začne mluvit o projektu typu šachy do škol tak se hned ozvou šachisti, kteří tvrdí, že to je vnuceno shora, že to nemůže fungovat atd. A tak tedy máme to co máme - tedy minimální mládežnickou základnu.

06.03.2012 16:56 | Autor neznámý

 Jen trochu statistiky srovnávající šachovou sílu Česka a Slovenska: hráčů s minimálním elem fide X je v Česku/Slovensku:

 

2700...2/0

2600...4/0

2500...15/5 = 3

2400...45/14 = 3,21

2300...162/59 = 2,75

2200...432/152 = 2,84

 

Tedy Česko je 3x silnější, jak je z těch čísel vidět, Slovensko je prakticky o 100 bodů slabší. Tomu by měly odpovídat i úspěchy v mládežnických soutěžích. Pokud se nám o tolik slabší stát vyrovná, tak bychom se měli vážně zamyslet nad tím, co děláme špatně. Takže moje otázka zůstává, co s tím uděláme?

06.03.2012 12:09 | Autor neznámý

re: Pan Ing. Martin Huba, prezident SŠZ

Děkuji Vám za odpověď  pane prezidente (omlouvám se za nepřesnost předtím s funkcí). Také jsem měl předtím doplnit, že i já po více než 20 letech funkcionaření jsem vytřeštil oči, když jsem otevřel materiál ke konferenci, kolik že milionů navíc najednou (oproti posledním rokům) máme, více než 2x vyšší příjmy. Věděl jsem však o změně financování tělov.jednot, proto jsme rychle skončil na "tradičních" číslech (což jste Vy znát nemohl). A že ty miliony v rozpočtu být musí  ikdyž  za a,nemusí z těch žádostí nic být za b, svaz je jen zprostředkovatelem a nic z toho nemá) by definoval/a lépe hospodář/ka, ale nějak laicky chápu, že tomu tak je.

Jinak máte samozřejmě pravdu, že si můžeme vzájemně vyměňovat zkušenosti v pro šachy zrovna ne nejlepším finanční prostředí ať v ČR tak v SR, stejně tak zkušenosti se samotnou prací a financováním; To jen může obě strany jen obohatit. Velmi zajímavý je váš projekt se školami, stejně úspěchy talentů. Osobně se potkávám na akcích s vaším úspěšným trenérem Peterem Palečkem, např. v Batumi s Igorem Gažikem; Víte jistě, že jsem sledoval, fandil a referoval on-line na nss o titulu mistra Evropy  z Batumi a pak fotil s rozhovory vaše medailisty a trenéry. Tedy vaši mládežnickou repre dobře sleduji, potkávám,  s trenéry na společných akcích komunikuji a úspěchy přeji. Pavel Chrz,  klubový a krajský trenér   

06.03.2012 11:24 | Autor neznámý

Nikomu nepovedzte, že som študoval elektrotechniku a počítače ...pridlho mi trvalo, kým som sa konečne prihlásil. Ďakujem Petrovi Boleslavovi za pomoc. Novoborský celkovo nasadil latku na poli šachového spravodajstva veľmi vysoko a pre mňa je veľkým vzorom. Naša zväzová stránka www.chess.sk sa snaží ísť podobným smerom.

Pán Chrz, ďakujem za reakciu, určite sa nechcem dotknúť práce českých kolegov, skôr sa snažím poučiť z vecí, z ktorých sa dá poučiť. V každom prípade slovenský šach ide svojou cestou.

Nepísal som, či sa máme dobre alebo zle, písal som o konkrétnych dôvodoch, prečo musíme na Slovensku robiť efektívnejšie ako v Česku a hlavne sa celou energiou snažím nasmerovať pozornosť slovenskej šachovej verejnosti na potrebu výdaje zamerať na výsledky, ktorými sú u mňa tak medailové umiestenia reprezentantov, ako aj rast členskej základne. Bez týchto dvoch základných ukazovateľov sú všetky diskusie o práci zväzu len vo všeobecnej a bezzubej rovine.

Predpokladám, že tie projekty, ktoré ako píšete "len možno pretečú" cez český zväz sú vo veľkej sume okolo 200 000 EUR (trochu nechápem, prečo sú už teraz v rozpočte a prečo z nich váš zväz nebude ani trochu profitovať...) a ostatné položky sú dôveryhodné. Náklady na sekretariáty vrátane funkcionárov, reprezentáciu, národné majstrovstvá a ligy, trénovanie a sústredenia sú potom vhodné na porovnanie a moja tabuľka má zmysel a aj uvedené závery v nej.

Teším sa na prípadnú spoluprácu s vašim šachovým zväzom a prajem veľa dobrých rozhodnutí a samozrejme aj úspechov,

Pekný deň,

Prezident Slovenského šachového zväzu (prepáčte, že tak formálne, my totiž na vysvetlenie vo zväze predsedu nemáme, iba funkciu prezidenta, ktorý vykonáva zadarmo a bez reprefondu už posledných minimálne 10 rokov činnosti pokrývajúce zrejme oblasti, ktoré u vás majú na starosti prezident aj predseda)

06.03.2012 09:26 | Autor neznámý

.... ještě doplním

 Po odečtení této obrovské mnohamilionové položky (pokud vůbec bude), se kterou nemůže svaz nic jiného udělat než ji přeposlat konečným příjemcům, kteří požádali, tedy Tělovýchovným jednotám (a naopak mít těžkou hlavu s vyúčtováním a zodpovědností), je tam ještě "průtokový" 1 milion (40tis EUR). To jsou příspěvky členů (mimo příspěvků svazu ČR) krajským svazům. Jak si určily konference jednotlivých krajů, kolik platí každý člen. Posílají se z klubů na ŠSČR (společně s příspěveky ŠSČR) a svaz jen přepošle ten jejich vybraný milion Kč od členů zpět na kraje.

Takže opravdu v závěru jsme na tom jak jsme níže popsal.

06.03.2012 08:36 | Autor neznámý

re: Lubo Chess.

Vážený pane předsedo Slovenského svazu,
(kdyžtak panu ing. Martinu Hubovi tlumočte)

nemějte obavu jak se v Čechách dobře máme.

Většina v příjmech našeho svazu jsou žádosti Tělovýchovných jednot ve státním programu III., po změnách v ČSTV, kdy se třeba na majetek TJ žádá přes sportovní svazy. Někde žádají hromadně hazenkáři, volejbalisté, šachisté  adalší přes šachových svaz, jinde šachisté pro svoji klubovnu přes házenkářský.
 Dříve totiž dostávaly TJ na provoz a údržbu prostřednictvím ČSTV.

 Navíc jsou to jen žádosti, z mnoha milionů nebude nic nebo třeba 1 milion. Neproběhlo žádné schvalování. A i kdyby, přes šachový svaz jen proteče, svaz z toho nic nemá.

Když si tuto položku v příjmech a výdajích odečtete, zjistíte, že jste na tom na počet obyvatel stejně či trošku lépe.

Omlouva, že změny v ČR v ČSTV vám udělali případné těžší spaní. Opravdu jako přátelé jsme u vás i u nás na tom suma sumárum stejně dobře/špatně.

06.03.2012 07:51 | Autor neznámý

 LuboChess: Wow, tak to je masakr . Zdá se, že česká trénovací mašinerie ve stávající podobě nefunguje. Co s tím uděláme?

05.03.2012 18:13 | Autor neznámý

 

Malá komparácia českého a slovenského zväzového rozpočtu z pera prezidenta SŠZ

http://www.chess.sk/files/subory/1330859152Precoslovenskysachmusipracovatefektivnejsieakocesky.pdf

04.03.2012 15:14 | Autor neznámý

No asi by šlo uspořádat oddílový přebor v bleskovkách (či rapidu) a mohl by se hrát více dnů a kol a tudíž by cena 35Kč za turnaj pak vyšla třeba jen 1Kč za partii apod ne ? Protože turnaj o deseti lidech každý s každým 1 partie za to nikdo 35Kč asi nedá, leda že by to vítězové třeba proplatili těm poraženým, koneckonců jedni dostanou elo a druzí to budou mít zadarmo :)

04.03.2012 10:30 | Autor neznámý

Aha to zní přiměřeně jednoduše, takže bysme mohli zase pořádat jako kdysi v oddíle pravidelné bleskovkové turnaje tentokrát se zápočtem na FIDE ELO, teda pokud seženu dost hráčů co dá 35Kč za to :)

03.03.2012 23:21 | Autor neznámý

 Licencovaní rozhodčí budou až od 2013. Podle mého se nic moc nemění oproti standardnímu turnaji, jen je potřeba ho předem nahlásit Martinu Šmajzrovi jako našemu rating-officerovi. Při následném zaslání výsledků na zápočet se pak vynásobí počet hráčů x 35 Kč a tuto sumu je potřeba poslat ŠSČR, aby byl turnaj započten. 

03.03.2012 23:07 | Autor neznámý

Díky, to jsem nějak i našel, ale nějak se v tom ztrácím pokud si položím otázku "Co vše musím udělat abych mohl poslat turnaj na bleskovkové fide elo v ČR ?" Třeba dříve v diskusi tu bylo něco o tom že musím mít na turnaji nějak autorizovaného rozhodčího FIDE apod ... Tak si kladu tuto otázku. Nemám nějak čas pročíst to vše až na odkazy v angličtine do FIDE, nešlo by to shrnout nějak v pár bodech těch podstatných jen, díky.

03.03.2012 22:40 | Autor neznámý

"A do 30. 6. je to zdarma i u nás - viz příspěvek na chess.cz, jak takový turnaj nechat započítat. " - můžete sem vložit odkaz, nějak to na šach.svazu nemohu najít. díky

03.03.2012 00:37 | Autor neznámý

 David - dělení na my a oni je typické, postupně jsem to my rozšířil z klubu na kraj a teď i ŠSČR či dokonce ČSTV, třeba jednou budu obhajovat vyšší poplatky i za FIDE, ta taky musí z něčeho žít. Zatím k tomu mám neutrální vztah a snažím se zastupovat zájmy těch všech "my" pod FIDE. Hlasitě ( i když to je relativní) jsme se připojili pouze k dopisu Holanďanů, kteří kritizovali ty šílenější nápady poplatkové politiky FIDE. U blesku a rapidu je to jen takový tichý protest. Tvé dotazy snad naznačí i Bondovi, že nejde jen o zaslání turnajového souboru, předám na příslušná místa, aby se na nic z toho nezapomnělo. Každopádně první bleskové a rapid Elo vyjde až 1.7.2012.  

03.03.2012 00:04 | Autor neznámý

kritiků je (tu) dost, těch konstruktivních méně, obětavých funkcionářů ... několik - našli by se tu i dobrovolní "nosiči vody" (např. do legislativní komise)?

03.03.2012 00:02 | Autor neznámý

Re Rubinus - 1 : 1

02.03.2012 23:48 | Autor neznámý

Re Viktor - proti poplatkům za Elo v principu nic nemám. Je to příjem, který relativně nejméně bolí a z něčeho svaz žít musí. Jen mi přišlo takové hezky české a moravské, snad až švejkovské, že hlasitě brojíme proti poplatku "u nich" ve FIDE a pak ho schválíme u nás doma s nejméně půlročním předstihem. Dokonce, jak čtu, zavedením "našeho" poplatku bojujeme proti zavedení "jejich" poplatku.

Tak jsem zvědav, jestli nová Ela přinesou stimulaci soutěží a hráčů, kteří to rychlejším tempem umějí, nebo jen vyšší chaos. Mimochodem bude nyní databáze českých hráčů pro Swiss-Manager vycházet měsíčně včetně nových rapidních a bleskových EL? Půjde podle nich ve Swiss-Manageru třídit? Bude se Elo počítat i neaktivním hráčům nebo dokonce neregistrovaným hráčům (o nichž nemáme žádné osobní údaje), kteří si můžou nějaký rapid nebo blesk se zápočtem zahrát a za Elo zaplatit?

02.03.2012 22:52 | Autor neznámý

Sice ústecký partiot, ale říkám, že národnostní rozpory po jednom nešťastném desetiletí nesmyslů 3 svazů (devadesátá léta - byl jsem bohužel přímou toho) by se měly zakázat diskutovat, stejně jako je zakázána propagace fašismu od války. Mělo by to být prostě tabu, jsme jeden stát, navíc "gens una sumus".  K tomu k lidem a turnajům na Moravě mám velmi vřelý vztah, začínal jsem tam hrát jako dorostenec turnaje o třídy, pak "kandidáťáky" (St.Město, Břeclav, Ostava, Brno). To nebylo, jako dnes, opny. Uzavřené turnaje, elo bylo min. 1950. Máš elo, můžeš kandidáťák hrát, nemáš, hraj o I.VT, ikdyž ji máš, ale elo si uhraješ jen v tom kandidátským. To není vtip, tak to bylo, začarovaný kruh. Jedno až dvě  místa pro domácí, který průměr kazil nasazovacím elem 1800 (dnešní mladá generace jistě vůbec nechápe tyto věty). Tak jsem si musel kandid. turnaj sám vymyslet/uspořádat v ÚL 1988. Předtím jsem se však nečekaně dostal ve St.Městě losem a v Břeclavi jako náhradník do tohoto typu turnaje (hraný o titul KM a elo).
  A ještě odbočím, když tedy diskuse o tej Moravě, vždy při diskuzích našich severozápadních sousedů o prolomení Benešových dekretů si říkám co jako protiargument, že by se mohlo jít ještě dál do minulosti, až k Velkomoravské říši.     

02.03.2012 22:18 | Autor neznámý

No upřímně řečeno nechápu, kde se berou ty náklady na údržbu ELO. Prostě dostanu *.tun soubor, proženu ho nějakým SW a vyhodí mi to změny na ELO. Kdybyste si účtovali pade za turnaj, tak bych to ještě chápal.

02.03.2012 21:59 | Autor neznámý

 Davide, FIDE to zatím opravdu nabízí zdarma, ale všem, kteří viděli i všechny ostatní návrhy na zdražování poplatků FIDE za ELO je jasné, že cílem je trhnout na této nové službě nějaké peníze. Může být. Dokonce existuje příslib, že po zavedení poplaků budeme moct z listiny vyškrtnout hráče, kteří o Elo po zpoplatnění nebudou stát. To už je poněkud praktický problém. Další je, že se zápočtem je práce a tu je potřeba zaplatit, i pokud bychom nic nevybírali. VV z této novinky nebyl právě nadšený, musíme si uvědomit, že zároveň nám brzy vzniknou 3 oficiální online Ela ŠSČR v Online aréně, těch Elo je čím dál víc. Nastavili jsme proto sazbu jako za klasické FIDE Elo s tím, že tak zjistíme skutečný zájem o tuto službu (tj. s očekávanou výší poplatku). Čím menší bude teď ve světě zájem, tím nižší by měl asi být poplatek FIDE, pak už se s naší sazbou přizpůsobíme.  A do 30. 6. je to zdarma i u nás - viz příspěvek na chess.cz, jak takový turnaj nechat započítat. 

02.03.2012 21:49 | Autor neznámý

David Ciprys: No jo, s tím Bořivojem je to ale vytržené z historického kontextu. Později naopak Morava sloužila jako trafika pro přebytečné Přemyslovce ... :)

02.03.2012 21:21 | Autor neznámý

Aby nevypukla zase nějaká česko-moravská bitva (jo a nezapomeňme, že už prvního historického českého panovníka Bořivoje dosadili na knížecí stolec Moravané :-)), pokusím se odvést diskusi trochu stranou.

Přijde mi lehce komické, jak jsme na konferenci hlasovali ohledně poplatků za rapidní a bleskové Elo. Já sám jsem byl buď natvrdlý nebo nepozorný, že jsem si toho všiml až teď.

FIDE zatím poplatky nezavedla. Údajně se má rozhodovat až na Olympiádě, údajně to má být 1Euro. Ale kdoví, jak do dopadne a jaký bude postoj našeho delegáta - bude souhlasit? V každém případě v Čechách a na Moravě už od 1. března poplatek vybíráme a zatím si ho ... necháváme :-)

02.03.2012 20:44 | Autor neznámý

Pane Svobodo, tak k tomuto tématu naposledy : moraváci mi na kuří oko nešlápli (to by bylo to nejmenší) , jen mi vadilo , jak poslední Konferenci , které jsem byl přítomen, dokonale rozhasili ( napadá mě expresivnější výraz, no,buďme slušní ). Nejde o to , jestli jsem Jindrův fanoušek, jen jsem viděl,jak jeho cca 4 měsíční práce během několika hodin přišla v niveč. Však jsme si to s Davidem (mimochodem,jako předseda STK vydržel také cca 2 roky ) vyříkali,nebudu to opakovat. Co to má společné s národnostní otázkou? Jen tak na okraj - Národní stranu máte na Moravě, v Čechách ji nenajdete. Seděl jsem vedle Vás,tak jsem Vám řekl, že když moraváci "odrovnali" hospodáře,že by mělo být jejich morální právo ho nahradit . Že jste to vzal na 2 roky,jsem ocenil...

Já platím své příspěvky v pořádku, tak mě zajímá,co se s mými penězi třeba děje ( pravda, není to bůhvíjaká suma) , ale snad mám na to právo? Jsem zřejmě jediný,který je ochotný platit i více , ale chci za to odpovídající servis. Byli jste na Moravě  první,kdo vyzýval , jestli se členové zajímali,jaké služby za své peníze dostávají (neříkejte , že ne, sleduji vaše stránky) . Tak se podle vašeho návodu zajímám.

Vaší rady,abych něco dohledával,nebo něco sčítal, nevyužiji . To by mi měl Svaz sám se samozřejmostí dodat. Jednu radu Vám dám já,podívejte se do Šachinfa v r.2001 . To není dojmologie,ale fakt,to už pak nikde nenajdete.

Jednu dojmologii přijmu - možná již nové vedení si uvědomilo,že zbavovat se dobrých úředníků je chyba . Vynikající hráč nemusí být vůbec dobrý úředník.

02.03.2012 09:33 | Autor neznámý

No podle mě není hlavní otázkou, jestli bude účetnictví formálně v pořádku, ale jestli se svazu podařilo nebo nepodařilo navýšit příjmy a optimalizovat výdaje. Ale pokud je v účetnictví bordel, tak se bohužel tuto informaci nedozvíme.

02.03.2012 09:29 | Autor neznámý

Vážení šachoví přátelé, po roce "vládnutí" nového VV ŠSČR, se na konferenci ukázalo, že máme "slabiny", VV většinu delegátů nepřesvědčil, což především potvrdilo předložené hospodaření za rok 2011 a následně návrh rozpočtu na rok 2012. Dosti nešťasná byla úprava čísel rozpočtu v průběhu "pokusu" o schválení a k nim nepřesvědčivé komentáře, na druhé straně přesvědčivá vystoupení ekonomů p. Svobody a Urbana. Je zde otázkou, proč nevyužijeme znalosti, odbornost, zde uvedených, nebo i případně dalších....?! Vždyť otázka hospodaření, finančního zabezpečení ŠSČR je jedna z hlavních ?! Dle mého názoru, byla tato otázka podceněna, VV ji nevěnoval dostatečnou, náležitou pozornost. Stálo by za zamyšlení, otázku funkce hospodáře - hospodářky ŠSČR a význam této funkce přehodnotit a přijmout náležitá rozhodnutí, neboť na této funkci, musí být osoba odborně "zdatná"!

01.03.2012 20:00 | Autor neznámý

 

Re Janda: Pane doktore, jako obyčejně je to z vaší klábosnice dojmologie, kde je faktů hrstka a zbytek jsou dohady. Do VV jsem přišel v roce 2009 po té, co to zabalil Papay, zaskočil jsem na výzvu Vlasty Sejkovy, když hledal hospodáře. Skončil jsem v roce 2011 na konferenci, kdy končilo volební období. Dál už jsem prostě nekandidoval, tak jak jsem deklaroval, už když jsem do VV šel. Za dva roky jsem navrhl finanční strategii svazu, která mu nyní zajišťuje poměrně slušnou finanční nezávislost na státním rozpočtu (v ekonomické směrnici je plán navyšování členských příspěvků v případě výpadku dotací z MF, takže pravidelné handrkování na konferenci o výši příspěvků se nemusí konat) a druhý volební rok končil s plusem 1,0 mil Kč, takže se nejen nemusely zvyšovat příspěvky, ale také se zvýšila rezerva svazu jejíž základ vybudoval Jindra, která jen v loňském roce přinesla svazu na úrokách 150 tis.
A jen ve VV ŠSČR jsem si odkroutil sedm let. Byla doba, kdy jsem dělal předsedu, hospodáře a účetního v jednom a šest měsíců v roce trávil na sekretariátě v Praze. Tak mně ještě chvilku můžete něco vykládat o jepičím životě moravského funkcionáře. Proč zrovna vy jako děčíňák musíte pořád vytahovat národnostní otázku, oni vám moraváci šlápli na kuří oko?
A ještě k vašemu dotazu. Protože účetní závěrka ještě není, tak údaje z účetnictví na konferenci nebyly k dispozici. Ale ta loňská k dispozici je, tak si některá data můžete posečítat.

01.03.2012 19:54 | Autor neznámý

navrhuji diskusi/názory ohledně účasti hráče na více než dvou soupiskách přenést do fóra či mailu (kontakty viz seznam delegátů konference ŠSČR 2012)

01.03.2012 19:53 | Autor neznámý

 

Re bumbac: Tak aby byl pohled kompletní … Jindrův jednočlenný fanklub je nadmíru aktivní, ale dělá mu medvědí službu. Jindra by se určitě lépe dokázal obhájit sám. Deset let se staral, aby nejdříve vyhrabal kasu českého svazu z mínusu, což se mu podařilo. A pak hájil kasu ŠSČR před nájezdy kdekoho, aby na ni nezůstala jen zlámaná petlice.
 
Už míň, když začaly vysychat zdroje, se mu dařilo přesvědčit delegáty konferencí, aby schválili navýšení příspěvků. Na té pro něj poslední v roce 2009 mu bouchly saze a s náležitým rachotem to zabalil.
 
Já jsem po něm přebíral hospodaření, které bylo v pořádku. No, až jak se zdálo, na ty zdroje. Na konferenci 2010 jsem delegátům předložil finanční analýzu, která modelovala vývoj svazových financí v případě propadu příjmů ze Sazky a MF a i na základě ní delegáti schválili finanční strategii včetně navyšování příspěvků. Měl jsem to zjednodušeno. Že Sazka pluje s dírou pod čarou ponoru bylo již všeobecně známo. V mém plánu bylo rozložení navyšování do delšího časového období s podmínku, že se zvyšují příspěvky, jen když je propad příjmů. Navíc jsem zajistil ucpání děr a v rozpočtu šetřil i na straně výdajů, aby tíhu šetření nenesli jen řadoví členové. A snad jsem také dokázal rozpočet zpřehlednit a presentovat tak, že mu delegáti rozuměli. Stejně tak vývoji příjmů
 
Po letech se rozpočet bohužel opět tváří, jako že je peněz dost a je čas se rozšoupnout. Ono skutečně hospodaření roku 2011 dopadlo dobře, pokud tedy můžeme věřit číslům, která delegáti konference neschválila. Já předpokládám, že jich je většina správně a problém je hlavně mezi vztahem účetnictví a rozpočet a hlavně, zda se všechny platby roku 2011 podařilo realizovat a zaúčtovat. Kolik z nich se projeví až letos. Předložený hosp. výsledek je 0,75 mil. Kč. Hlavní plusy proti předpokladu: 100 tis. Kč členské příspěvky, 130 tis. dotace reprezentace, 80 tis. úroky, 250 tis. reklama Premium Chess LTD. Na straně výdajů nebyla překročena významně žádná položka, jen byla přečerpána rezerva svazu na nenaplánovatelné prémie za umístění na ME. Naopak se ušetřilo za smlouvu s televizí 80 tis. A už menší pochvalu si zaslouží VV za šetření za individuální přípravu mládeže. Plánovaný výdaj 0,5 mil. Kč, skutečnost 243 tis. Z toho ovšem zaplatili rodiče 179 tis. Kč (víc než čtvrtina tréninkových smluv není naplněna), svaz měl tedy stejnou částku doplnit a vyplaceno mělo být 358 tis. Kč. Dluh do příštího období 115 tis. Kč.
 
A zde už jsme u návrhu rozpočtu na tento rok. Kde se člověk podívá, šetří se, snižují náklady, škrtá, ruší. Ale konferenci je předložen rozpočet s plánovanými příjmy 12,8 mil. Kč, když ty loňské byly necelých šest mil. Že by na Strahově objevili zlatou žílu? Ne, jen předkladatelé rozpočtu do příjmu zahrnuli všemožné žádosti o granty, které rozpočtem protečou stylem nalej vylej. Ovšem asi snížili ostražitost VV a sobě zamotali šišku. Protože se do rozpočtu dostala docela pěkná dávka chyb. V příjmech je pohledávka za Ave kontaktem ve výši 187 tis. Kč, ale nikde nefiguruje ve výdajích loňského roku, trochu finanční perpetum mobile. Dále je tam příjem za grant od Prahy na MČR v blesku, ale není náležitě zvýšen výdaj, chyba 100 tis. Kč. Chybí zaúčtovat dluh za individuální přípravu z roku 2011. Dál se poměrně výrazně zvyšují odměny, takže se i přes volební sliby výdaje na mzdy a OON nesnižují, ale zůstávají stejné. A to se ještě šeptá, že by měl přijít nový generální sekretář, nevíme zda navíc. A k tomu je navržen reprefond 220 tis. Kč. Pokud mně excel neklame, rozpočet je minusový cca 450 tis. Kč. A to ani nezapočítávám zvýšení rezervy na prémie za olympiádu, jak to chtěla konference.
 
Možná je to i v pořádku, když loňské hospodaření dopadlo tak dobře. Ale trochu mně vadí, že předložen je rozpočet, kde na konci svítí nula a hlavně navýšení výdajů se vůbec nepromítlo ve sportovní činnosti s výjimkou metodických materiálů (50 tis. Kč).
 
Ale snad se to srovná, VV má druhé podání, třeba neudělá dvojchybu.

01.03.2012 18:25 | Autor neznámý

Zdeňku, ke konferenci se vyjádřím zítra. Jinak na Tvé lépe se zeptat přímo "u kováře" než v diskusi.

01.03.2012 18:19 | Autor neznámý

Pavle , jsi mi schopen odpovědět na poslední větu mého posledního příspěvku? (jsem docela překvapen,že to nikoho nezajímá  )

01.03.2012 18:11 | Autor neznámý

Zcela vážnější a zásadnější pro mne je pohled na Moravské funkcionáře. Varuji před osočování s argumentem, že jsou z Moravy. Od "Moravské revoluce" na přelomu století si budu navždy vážit Rosti, Mirka, Davida a dalších co tam podnikli a postavili se vedení svazu. Kdo nezažil osm let 3 svazů samozřejmě nemůže uvěřit. Jednání dnešních VV a konferencí (i přes možné různé názory či chybky) je procházkou růžovou zahradou proti tomu co bylo tehdá. Obvykle se na vrcholném orgánu neprojednalo nic. Raději nechtějte vědět podrobnosti. 

01.03.2012 18:04 | Autor neznámý

Zdeňku, já se nenechám vyprovokovat jako Ty vers. JP, abyste se pak museli vzájemně omlouvat, jen stručně fakta. Asi jsi nečetl můj příspěvek: a)Nikoliv o pět hráčů (počty jedné ruky) b)Za čtyři kola sehráli tři ze 4 doplněných programově 1-1-0 partií. c) V sestavě sehrálo 6 hráčů od září 7-9 partií (tedy stálá sestava). Mnohé sestavy, i bez doplňování, střídají a nastupují v rozdílných setavách daleko více.

01.03.2012 16:31 | Autor neznámý

No,Pavle , vzpomínám si na tvou brilantní přednášku v Kolíně na rozšířené STK , kde jsi vyjmenoval možné ovlivnění soutěží hráči na 3 soupiskách, o omožných podvodech apod. Žasnul jsem,mě by to nikdy nenapadlo, hned jsem si myslel,že ty s tím máš bohaté zkušenosti,když to tak znáš (myslím to jako žert,aby nenásledovala smršť mailů a telefonátů od tebe). Pokud lykan má strach z ovlivnění soutěže hráči na 3 soupiskách ,tak vaše doplnění Bčka,Pavle,  o 5 hráčů po 1.1. 2012  není nic jiného, nevidím v tom žádný rozdíl , je to naprosto stejně účelové - tj. zachráněni sestupem ohrožené vaše Bčko.

re bumbac - to mě pobavilo,pokud si nevzpominaš,tak Rosťa tu funkci po roce zabalil. Ona vůbec účast moravských kolegů v našem Svazu byla stejně vytrvalá,jako jepičí život.Samozřejmě,je snadnější kritizovat,než něco dělat, i když uznávám , že David Ciprys  to "rejpání" předvádí s nenapodobitelnou noblesou.

Ohledně toho hospodaření,lze někde dohledat,jaká jsou v účetnictví Svazu  aktiva, jaká jsou pasiva, je známa rozvaha?

01.03.2012 08:03 | Autor neznámý

Janda: Krásně jste to napsal, chybělo jen: Blahoslaven budiž Papay!  Abychom ale měli informace kompletní, tak by mě ještě zajímalo, kolik času pro změnu zabralo R. Svobodovi, aby to dal do pořádku po Jindrovi...

29.02.2012 18:43 | Autor neznámý

Re lykan: Já také myslím, že je to nedůležité s tím Ústím. Ale dobrá, když již byl potřetí náš klub zde skloňován. Tak tedy:
B-tým v KPI. (o který se autoru ZJ jedná), začal bez volných, hostí. Ať si zahraje KPI. co nejvíce domácích hráčů nehrajících ligu. 
Pravda, došlo k doplnění. Jeden hráč áčka za "B" hraje  léta pravidelně jako volný. Teď nevěděl, zda  bude mít čas za druhý tým hrát. Tak se až nechal dopsat od ledna a hraje (za jednoho hráče základu, kterému vycházely vždy šichty na podzim, od ledna kolidují).
Ano a tři další hráči (9.hráčka áčka, volný áčka a host-otec hráče základu B) na 1-2 utkání . Za 4 kola plánovaně tito hráči odehráli pouze 1-1-0 partií.
 Přitom 6 hráčů hraje od 1.kola pravidelně (7-9 partií mají) a jen 2 se obvykle obměňují.
To je ta zmíněná "úplně jiná soutěž". Viz KPI. (ÚKŠS). Problém je spíše zatím jediné výhry, a to s týmem, ve kterém hrál autor....
 V jiných letech doplnění jednoho či žádného, zvyk to rozhodně není.
Víc bych to nepitval.

29.02.2012 17:34 | Autor neznámý

 Zdeněk Janda: „nevím, jak dalece 3 hráči na soupisce by narušilo regulérnost soutěže“

 

Vedlo by to k přelévání hráčů. Boj o postup je hlavně v nižších soutěžích často o jednom, dvou zápasech, takže to dopadne tak, že jen pro tyto zápasy bude na soupisce napsáno třeba 5 posil, které normálně hrají třeba o 2 dvě soutěže výše. To by zprasilo celý turnaj.

 

                    „Mně daleko víc vadí (nebojím se říci štve) to doplňování soupisek k 30.11. , s tím,že nová soupiska platí od 1.1. následujícího roku. V našem Kraji je v tomto směru letitý  přeborník oddíl  z Ustí n.L. Ti,co hráli KP s Ustím minulý rok, hrají úplně jinou soutěž než družstva po novém roce

 

Týmy běžně nastupují k různým zápasům v různě silných sestavách, co dělá to Ústí jinak? 

29.02.2012 16:53 | Autor neznámý

V Praze jsou spíše dva typy hráčů: jeden by hrál třikrát/čtyřikrát týdně a jiný nic :). 

29.02.2012 14:39 | Autor neznámý

Zdravíčko. To Bond - to jste mě tedy vyděsil. Takovou pitomost naštěstí nikdo neschválil, blbý jsem jenom já, protože jsem při doplňování textu změn ekonomické směrnice neopravil text v příslušné kolonce tabulky vlevo.

Správně to má být

Poplatek hráče v turnaji hraném švýcarským či scheveningenským systémem
55 Kč

 

Opravíme, jak se mi podaří spojit s webmasterem. Díky za precizní korekturu.

29.02.2012 11:35 | Autor neznámý

V tom je výhoda příhraničních okresů, ti hyperaktivní mohou jezdit i přes hranice, zatímco pro jiné je limitní kombinace výkonnost/startovné x cestovní náklady.

29.02.2012 11:32 | Autor neznámý

re Viktor Novotný - nevím, jak dalece 3 hráči na soupisce by narušilo regulérnost soutěže. Mně daleko víc vadí (nebojím se říci štve) to doplňování soupisek k 30.11. , s tím,že nová soupiska platí od 1.1. následujícího roku. V našem Kraji je v tomto směru letitý  přeborník oddíl  z Ustí n.L. Ti,co hráli KP s Ustím minulý rok, hrají úplně jinou soutěž než družstva po novém roce , co se utkají s UL . Docela mě to štve a k regulérnosti soutěže to má hodně daleko.

29.02.2012 11:31 | Autor neznámý

Že by jich byl takový přetlak, to určitě ne, pár jednotlivců by se však asi našlo. I mimo období soutěže družstev hrají třeba 4-5x v týdnu.

29.02.2012 11:24 | Autor neznámý

Vy tam v Praze opravdu máte takový přebytek hráčů co si chtějí zahrát a nemůžou? To vám teda závidím...

29.02.2012 11:11 | Autor neznámý

de Villante: Já bych se možná nechal někde i zapsat na 3.soupisku pro příležitostný nástup, ale fašismus bych tomu tedy neříkal ...

Možná bychom měli požadovat mít možnost zapsání na neomezený počet soupisek (ne stejná soutěž a  žádná partie ve shodném čase, viz soutěžní řád), pak by třeba na tu třetí přistoupili jako na kompromis. Neznám sport, kde by něco takového bylo možné, v tom je možná ta bariéra. Teoreticky by v Praze oddíl dejme tomu s 10 členy pak mohl postavit i pět družstev. Pro neznalé: Hraje se ve všedních dnech večer, kolo je vymezeno týdnem a pokud se oddíly dokáží dohodnout, lze sem tam i zápas přeložit (obvykle s odůvodněním jarních prázdnin), na konci před posledním kolem bývá volný týden. Domácí tým určuje hrací den, jediný hráč by mohl hrát pětkrát týdně a ještě potom ligu v neděli. Znám i takové, kteří by do toho šli ...

29.02.2012 10:40 | Autor neznámý

Je pro někoho překvapením, že v Jihočeském šachovém svazu je od září 2011 trpěn falešný předseda VV (L. Sýkora - mj. rozhodčí 3. tř.) nezvolený krajskou konferencí? Přitom falešný předseda VV ví, že je falešný. Zatím nehodlá rezignovat. Je to svého druhu rekordman v šachovém hnutí?

29.02.2012 10:05 | Autor neznámý

Tak jsem si pročítal novou ekonomickou směrnici a je tam jedna potěšující zpráva - za švýcar se bude platit poplatek na ELO 55 Kč (tedy nikoliv za hráče ale za celý turnaj )

29.02.2012 10:00 | Autor neznámý

 SKA - Informace se brzy objeví na webu ŠSČR, nějaké turnaje již jsou plánovány, důležitá je spolupráce s rating-officerem Martinem Šmajzrem.

deVillante - Ustavená komise nepředložila hlasovatelný návrh, iniciativu převzal na konferenci Jan Hrdlička ze SŠS, veškerá iniciativa vítána, návrh to chce předložit rozšířené STK po skončení soutěží. Nejde jen o umožnění, ale podmínky, aby to naopak soutěže nenarušilo.

29.02.2012 09:58 | Autor neznámý

To odmítnutí je ve své podstatě fašismus. 

29.02.2012 08:52 | Autor neznámý

Kromě toho, že diskuse jaksi neproběhla - viz níže -  tento bod nebyl na programu Konference. V minulosti již delegáti podobné návrhy odmítli.

28.02.2012 21:27 | Autor neznámý

Neměla se projednávat i možnost zapast jednoho hráče na tři soupisky?

28.02.2012 19:19 | Autor neznámý

Má smyslu mít plno el?jednu dobu jsem měl 5 el FIDE+LOK+DWZ+LOK korespondenční+ICCF zda to mělo smysl ví bůh??? vaclav vladyka varnsdorf vv

28.02.2012 17:00 | Autor neznámý

"do 30. 6. je možnost nechat si započítat zdarma turnaje v rapidu a bleskovém šachu na nově zřizované Elo listiny FIDE"

- co je tedy podmínkou aby někdo mohl uspořádat turnaj a požádat o zápočet na FIDE bleskové ?

- jsou nějaké turnaje či soutěže plánované v bleskovkách a rapidu aby se využilo zadarmo zápočtu do 30.6 ?

28.02.2012 16:24 | Autor neznámý

@sisoj: ad činnosti KŠS - který/é konkrétně máte na mysli? (bude-li tam i náš, zkusím informace dodat/doplnit , máte-li zájem )

28.02.2012 15:34 | Autor neznámý

My máme rozpočet v počítači a kdokoliv může kdykoliv nahlédnout (poněvadž kde nic není, ani pokladník nebere ).

28.02.2012 15:26 | Autor neznámý

Na druhou stranu, o činnosti VV jsou alespoň nějaké informace, ale o činnsotech KŠS nebo oddílových VV nejsou mnohdy žádné. A nějaký ucelený papír o rozpočtu by Jste hledali marně....

28.02.2012 15:14 | Autor neznámý

Z článku tady i na JMŠ je vidět pouze čirý amatérismus VV. Trochu mě, ale zaráží, že jej vede skupina, která prohlašovala světlé zítřky apod. a přitom není schopna ani účetnictví předložit v nějaké rozumné formě konferenci, asi tak jako Online hernu...

Ještě zajímavější je pocit, že do VV kope nejvíce samotný NSS.Cz:)

Celkově nevím, co si o VV má řadový šachista myslet (???), ať jsou tam GM nebo nedoštudovaní právníci, v jednom asi má pan Janda pravdu, je tam prostě bordel...

28.02.2012 14:57 | Autor neznámý

Milí výboři,

Člověk si pročte různé servery , a nestačí se divit , kam jsme se to dopracovali po cca 11 letech.  Ano,po právě uplynulé Konferenci objevují se nová slova,jako „Provizorní rozpočet“ nebo „Svolání mimořádné konference“ . To tu ještě opravdu v minulosti nebylo.
Trochu jsem si zavzpomínal na dávnou minulost,kdy jsme měli 3 šachové svazy , docházelo k sjednocení Svazu ( mj. aby měla s kým FIDE jednat), a jen náhodou jsem byl u některých věcí,které Jindra Papay musel dávat do pořádku. Přebíral dluhy cca 1 milion Kč, hrozily nám pokuty za neplacení poplatků FIDE  apod. Tyto dluhy dal Jindra během 2 let do pořádku. Chtělo to pár věcí – práci rozumět a umravnit lidi, co si dělali z rozpočtu trhací kalendář.
Písemné komentáře z konference nejsou zrovna povzbuzující , citujme :
Při poslední schůzi VV v Praze na Strahově 7. února obdržela Revizní komise zcela jiná čísla na začátku a na konci schůze. Ještě jiná čísla přišla z ostravského pracoviště zajišťujícího ve 2. pololetí účetnictví 
Hospodářka: "Nepodařilo se skloubit výsledky prvního pololetí z ČSTV a druhého pololetí z Ostravy ". Minulý hospodář Rostislav Svoboda: "Neschválit!" Někdejší člen RK a daňový poradce Zdeněk Urban: "Neschválit, vedení svazu ani neví, co je ve vyhlášce, která se nás týká..."
„Úkol č.1 pro následující období, který vyhlásil s vědomím paní hospodářky i sám předseda z pódia, bude nalezení hospodáře, který bude mít dost sil a času dát vše do pořádku 
Takže je opět zaděláno na pěkný (omlouvám se za výraz) „bordel“? A opět se hledá hospodář? Jak to,že to Jindra vydržel dělat 10 let (pravda za mizerných 2 tis.Kč) ?
Dovolím si ocitovat Jindru na stránkách JMK:
Musím poděkovat za pěkně popsaný průběh konference Davidem. Opět jsem si zavzpomínal na boje s delegáty konference a jejich úpravama rozpočtu se slovy - na co rezervy - dejte tam to a tamhle to. Však na to máme rezervu. Nedivím se, že hospodaření nesedí. Protože co znám Marka, tak jeho účetnictví bylo, je a bude vždy rozdílné od skutečných čísel zadaných do normálních účetních systémů. A i jeho "nonšalantní" přednes pak dokáže řadu posluchačů přesvědčit o jeho pravdě. A líbí se mi, jak nový výbor dokázal ukočírovat konferenci nezařazením bodu diskuze :-). Jen tak "houšť". Co mají obyčejní delegáti kecat do řízení výkonného výboru, když tomu nerozumí! Podívejte se do minulosti. Mohli do toho "kecat" a konference končila velice pozdě.
A protože jsem optimista, věřím, že klepe na lepší časy v řízení šachového svazu. A moje doporučení na závěr? Proč z Marka neudělat hospodáře?
Přeji hezký den.

28.02.2012 13:50 | Autor neznámý

pánové, pánové
@Rubinus: "orgáni" moc neprodlužovali, než se rozpočet "sekl", byla docela reálná šance stihnout plánovaný konec v 17:00 (nakonec konference skončila v 17:42)
@Buldog: šlendriánem bych to nenazval, možná většinu delegátů "nepotěšila" zpráva RK a představa, kolik rozpočtů/hospodaření se vlastně bude projednávat na konferenci 2013

28.02.2012 12:37 | Autor neznámý

Pánové můžete si říkat co chcete a zdůvodňovat jak chcete,ale šlendrián je prostě šlendrián.

28.02.2012 11:43 | Autor neznámý

Bond: Protože prezervativ prodlužuje pohlavní styk, zatímco "orgáni" schůzi během diskuze? Stejnou vtip v přirozenější podobě slyšel kdysi prý i jeden známý nejmenovaný rozhodčí od tehdejšího předsedy jednoho pražského oddílu.

28.02.2012 09:45 | Autor neznámý

Hospodaření v roce 2011 dobré (přebytek), nedostatky se zdají nepodstatné ("Mě velmi potěšilo, že se zdá, že problém čerpání rozpočtu 2011 zapříčinily jen dvě špatně zaúčtované položky z těch několika tisíc, které v účetnictví roku 2011 máme, snad to revizní komise potvrdí," ) a tak prosím optimismus v roce 2012.

28.02.2012 09:42 | Autor neznámý

No tak z těch zpráv o průběhu konference jsem poněkud zmaten, myslel jsem, že s novým vedením to půjde jako po másle a ono to šlo spíše jako po namydlených schodech.

P.S. To jste skutečně schválili program bez diskuze? Proč?