Jen tak dál

12.06.2012 06:43 | Talův memoriál 2012

Po třech úvodních kolech Talova memoriálu si snad každý šachový fanoušek musí povzdechnout: "Škoda každého volného dne." Ten včerejší máme konečně za sebou a můžeme se těšit na dnešní 4. kolo (13.00 hodin), ve kterém na sebe...

Kramnik,Vladimir (2801) - Grischuk,Alexander (2761) [E97]
Tal Memorial 2012 Moscow (2), 09.06.2012
[GM Petr Hába]

1.Jf3 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.d4 0-0 6.Se2 e5 7.0-0 Jc6 8.d5 Je7 9.b4 Jh5 10.g3 f5 11.Jg5 Jf6 12.Sf3 c6 Diagram

13.Sg2N [S touto variantou má již Vladimir zkušenosti. 13.Sa3 hrál ve své partii s Girim na turnaji Hoogeveen 2011.] 13...h6 14.Je6 Sxe6 15.dxe6 Jxe4 [Další zastánci této varianty za černé možná budou zkoušet profylaktické 15...a6!?, se snahou ztížit postup b5.] 16.Jxe4 fxe4 Diagram

17.b5! Z tohoto tahu se jistě radovali oba bílí střelci. Černopolnému se otevírá diagonála a3-f8, bělopolnému potenciálně ta nejdelší. 17...Vf6 [Ještě nedozrál čas na vyjasnění situace v centru: 17...d5 18.Sa3 Ve8 19.cxd5 cxd5 20.Db3 Db6 21.Vad1 Vad8 22.Sxe7 Vxe7 23.Vxd5 Vxd5 24.Dxd5 e3 25.fxe3 Dxe3+ 26.Kh1, neboť by bílý kromě volného pěšce e6 měl jasnou výhodu v působnosti střelců.] 18.Sxe4 Vxe6 19.Da4 d5 20.Vd1 Diagram

20...Kh7?! Ani zde nenalezne černý král klidu. Bílý si uchová převahu jak při nestejno, tak i při stejnobarevných střelcích: [20...Dc8 21.cxd5 cxd5 22.Vxd5! Jxd5 23.Sxd5 Kh7 24.Sxe6 Dxe6 25.Se3+/-; Asi nejlepší se jeví uzavření centra po 20...d4!? 21.Vb1 Dc8 22.bxc6 bxc6 23.Sa3, což dávalo bílému jen malou výhodu.] 21.cxd5 cxd5 22.Db3 Vb6 Diagram

23.a4! Podtrhuje nedostatky manévru černé věže. [Griščuk asi spoléhal na dobrání pěšce po 23.Sxd5 Vd6 24.Sa3 (24.Sf3 Vxd1+ 25.Sxd1 Vc8~~) 24...Vxd5 25.Vxd5 Dxd5 26.Sxe7 Dd7 s tím, že ubrání mírně horší koncovku.] 23...a6 Vlastně obranný tah, bílý krajní pěšec se totiž připravoval k dalšímu postupu, např.: [23...d4 24.a5+/-; 23...Dd7 24.Sa3 d4 25.a5 Vf6 26.a6 s výhrou.] 24.Sa3 axb5 [Neradostná pozice vzniká pro černého i po 24...De8 25.Sc5 Vf6 26.Sxe7 Dxe7 27.Dxd5] 25.Sxe7 Dxe7 26.Vxd5 b4?! Dovoluje krajnímu pěšci soupeře další postup. [o něco lepší 26...Va5 27.Vb1 je pro černého také nepříjemné, ale ještě hratelné.] 27.a5 Df7 Diagram

[Ústup věže 27...Vc6 po 28.Vad1 nedával šanci na obranu.] 28.h4! Navíc ještě podtrhuje slabost soupeřova krále. 28...h5 Diagram

[Vůbec nelze 28...Kh8? pro 29.Vd8+; prohrané je i 28...Kg8 29.Vad1] 29.Dd1! Jedním tahem zbavuje vazeb obě své věže. Kromě braní axb6 hrozí i Vd7 nebo Dxh5+. 1-0

Morozevich,A (2769) - Carlsen,M (2835) [E35]
Tal Memorial 2012 Moscow (2), 09.06.2012
[GM Petr Hába]

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dc2 d5 5.cxd5 exd5 6.Sg5 h6 7.Sh4 c5 8.dxc5 g5 9.Sg3 Je4 10.e3 Da5 11.Vc1 Jd7 12.Jge2 Jdxc5 13.a3 Sxc3+ 14.Jxc3 Jxc3 15.Dxc3 Dxc3+ 16.Vxc3 Je4 17.Vc7 Jxg3 18.hxg3 Vb8 19.Sb5+ Kf8 20.Kd2 Kg7 21.Vhc1 Vd8 22.Ve7 Kf6 23.Vcc7 Vf8 Diagram

Černý byl naprosto přehrán. Kromě slabého izolovaného pěšce na d5 jsou ještě všechny bílé figury aktivnější než soupeřovy. 24.b4 [Pozornost si zasloužil manévr střelce 24.Se2!? s možností napadání slabých pěšců po Bf3 nebo Bh5.] 24...a6 25.Sd3 [opět se nabízelo 25.Se2!? ] 25...a5 26.bxa5 To ve svém důsledku povede k výměně páru pěšců, výhodnější pro bránící se stranu. [Lepší bylo protáhnout 26.b5 b6 27.Kc3 Se6 28.Kd4 se stálou dominancí při slabých pěšcích d5 a b6.] 26...Va8 27.Sb5 Vxa5 28.a4 Va8 29.Kc3 h5 [Magnus se snaží o protihru vůči soupeřovým pěšcům královského křídla, která nakonec dosáhne svého cíle. Zajímavé bylo okamžité 29...b6!? ] 30.Kb4 h4 Diagram

31.Ve8? Panika ještě není na místě. Protihra černého ještě nemá podporu dalších figur. Výměna krasavice na e7 za pasivní věž f8 by se neměla rodit ani v hlavách horších hráčů, než je Morozevič. [Možnosti černého asi Alexander pochopil v následující variantě: 31.a5 hxg3 32.fxg3 g4 33.Sd3 Se6 34.Vxb7 d4! se známou protihrou.; Velkou výhodu by si mohl ale uchovat po celkem logické aktivizaci krále: 31.Kc5! hxg3 32.fxg3 Se6 33.Vxb7 Ke5 34.Sc6 a černý by asi nevyvázl.] 31...Vxe8 32.Sxe8 Se6 33.Sb5 Diagram

33...d4!<=> Tato oběť pěšce rozehrává doposud pasivní černé figury a zajišťuje černému rovnováhu. 34.gxh4 gxh4 35.exd4 Sd5 36.f3 Vg8 37.Vc2 Ke7 38.a5 Kd6© 39.Sc4 Sxc4 40.Vxc4 Vxg2 41.Vc5 h3 42.Vh5 h2 43.Kc4 Vc2+ 44.Kd3 Va2 45.Ke4 f5+ 46.Kf4 Kd5 47.Vxf5+ Kxd4 48.Vh5 Vg2 49.Vh7 Kd3 50.Ke5 Ke2 51.f4 Kf1 52.f5 Va2 53.f6 Vxa5+ 54.Ke6 Va6+ 55.Ke7 Vxf6 56.Kxf6 Kg1 57.Ke5 h1D 58.Vxh1+ Kxh1 59.Kd4 1/2-1/2

Aronian,Levon (2825) - McShane,Luke J (2706) [D15]
Tal Memorial 2012 Moscow (3), 10.06.2012
[GM Petr Hába]

1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 c6 4.Jc3 a6 5.Sg5 dxc4 6.a4 h6 7.Sh4 b5 8.axb5 cxb5 9.Jxb5 axb5 10.Vxa8 Sb7 11.Va1 Diagram

[Ani aktivnější ústup věže 11.Va7 neslavil úspěch v partii San Segundo Pablo (2523)-Luther,T (2538) Olympiáda mužů, Bled 2002.] 11...g5!? Nový tah, zabraňující možné výměně černého jezdce. [Dříve zkoušeli černí jen 11...e5 ] 12.Sg3 e6 13.e3 Sb4+ 14.Ke2 Tento nepěkný tah krále je bohužel vynucen. [K okamžité prohře by vedlo 14.Jd2? pro 14...Je4 ] 14...Jc6 15.Je1 Ja5 16.Se5 0-0 17.h4 g4 18.Jc2 Se7 19.Ke1 Jb3 20.Va2 h5 21.Se2 Diagram

Vůbec není snadné nějakým způsobem rozehrát bílé figury. [Otevření sloupce po 21.f3 gxf3 22.gxf3 Jg4! je výhodné pouze černému.] 21...Sd6! Diagram

Mění jedinou aktivní figuru soupeře, po čemž bude kompenzace za obětovaný materiál již hrozivá. 22.f3?! Diagram

Po tomto tahu již pro Aroniana pravděpodobně neexistuje záchrana. Ostatní tahy také dávají černému výhodu, ale možnosti obrany by ještě nebyly vyčerpány, např.: [22.Sxf6 Dxf6-/+; 22.Sxd6 Dxd6 23.Kf1 Je4-/+; nebo 22.Va7 Se4! 23.Sxd6 Dxd6-/+] 22...Jd5! [Strašnou aktivitu by měly černé figury i po výměně dam: 22...Sxe5!? 23.dxe5 Jd5 24.e4 (24.fxg4 Db6!) 24...Jf4 25.Dxd8 Vxd8 26.Sf1 Vd2. Luke se však rozhodl hrát proti bílému králi v centru.] 23.fxg4 [Je již pozdě na jakoukoliv aktivizaci: 23.Va7 Sxe5 24.Vxb7 (24.dxe5 Db6-+) 24...Da5+ 25.Kf1 Vd8 s výhrou.] 23...Sxe5 24.dxe5 Db6 25.Sf3 Jxe3 26.Jxe3 Dxe3+ 27.De2 Dc1+ 28.Dd1 De3+ 29.De2 Dc1+ 30.Dd1 Sxf3! 31.gxf3 De3+ 32.De2 Dc1+ 33.Dd1 De3+ 34.De2 Diagram

34...Df4!-+ Všechny těžké figury musí nečinně přihlížet, až se rozhodujícím způsobem zapojí do hry černá věž. 35.Dh2 Dxf3 36.Vf1 De4+ 37.Kf2 [37.De2 ztrácí věz po 37...Db1+] 37...Jd2 38.Vg1 Df3+ [38...Df3+ 39.Ke1 De3+ 40.Kd1 Jb3-+] 0-1

Tabulka

7th Mikhail Tal Memorial Moscow (RUS), 8-18 vi 2012 cat. XXII (2776)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1. Radjabov, Teimour g AZE 2784 * . ½ . . 1 . 1 . . 3021
2. Morozevich, Alexander g RUS 2769 . * . ½ . . 1 . 1 . 3061
3. Kramnik, Vladimir g RUS 2801 ½ . * ½ . . . . 1 . 2 2918
4. Carlsen, Magnus g NOR 2835 . ½ ½ * . . ½ . . . 2780
5. Aronian, Levon g ARM 2825 . . . . * 0 . ½ . 1 2739
6. McShane, Luke J g ENG 2706 0 . . . 1 * . . 0 . 1 2665
7. Caruana, Fabiano g ITA 2770 . 0 . ½ . . * . . ½ 1 2668
8. Tomashevsky, Evgeny g RUS 2738 0 . . . ½ . . * . ½ 1 2669
9. Grischuk, Alexander g RUS 2761 . 0 0 . . 1 . . * . 1 2633
10. Nakamura, Hikaru g USA 2775 . . . . 0 . ½ ½ . * 1 2652

Los

Kolo č.1 (červen 8, 2012)
Carlsen, Magnus 1/2 Kramnik, Vladimir
Aronian, Levon 1-0 Nakamura, Hikaru
Radjabov, Teimour 1-0 Tomashevsky, Evgeny
Grischuk, Alexander 1-0 McShane, Luke J
Morozevich, Alexander 1-0 Caruana, Fabiano
Kolo č.2 (červen 9, 2012)
Kramnik, Vladimir 1-0 Grischuk, Alexander
Caruana, Fabiano 1/2 Nakamura, Hikaru
Morozevich, Alexander 1/2 Carlsen, Magnus
Tomashevsky, Evgeny 1/2 Aronian, Levon
McShane, Luke J 0-1 Radjabov, Teimour
Kolo č.3 (červen 10, 2012)
Carlsen, Magnus 1/2 Caruana, Fabiano
Aronian, Levon 0-1 McShane, Luke J
Radjabov, Teimour 1/2 Kramnik, Vladimir
Grischuk, Alexander 0-1 Morozevich, Alexander
Nakamura, Hikaru 1/2 Tomashevsky, Evgeny
Kolo č.4 (červen 12, 2012)
Carlsen, Magnus - Grischuk, Alexander
Kramnik, Vladimir - Aronian, Levon
Caruana, Fabiano - Tomashevsky, Evgeny
Morozevich, Alexander - Radjabov, Teimour
McShane, Luke J - Nakamura, Hikaru
Kolo č.5 (červen 13, 2012)
Aronian, Levon - Morozevich, Alexander
Radjabov, Teimour - Carlsen, Magnus
Grischuk, Alexander - Caruana, Fabiano
Nakamura, Hikaru - Kramnik, Vladimir
Tomashevsky, Evgeny - McShane, Luke J
Kolo č.6 (červen 14, 2012)
Carlsen, Magnus - Aronian, Levon
Kramnik, Vladimir - Tomashevsky, Evgeny
Grischuk, Alexander - Radjabov, Teimour
Caruana, Fabiano - McShane, Luke J
Morozevich, Alexander - Nakamura, Hikaru
Kolo č.7 (červen 16, 2012)
Aronian, Levon - Grischuk, Alexander
Radjabov, Teimour - Caruana, Fabiano
Nakamura, Hikaru - Carlsen, Magnus
Tomashevsky, Evgeny - Morozevich, Alexander
McShane, Luke J - Kramnik, Vladimir
Kolo č.8 (červen 17, 2012)
Carlsen, Magnus - Tomashevsky, Evgeny
Radjabov, Teimour - Aronian, Levon
Grischuk, Alexander - Nakamura, Hikaru
Caruana, Fabiano - Kramnik, Vladimir
Morozevich, Alexander - McShane, Luke J
Kolo č.9 (červen 18, 2012)
Aronian, Levon - Caruana, Fabiano
Kramnik, Vladimir - Morozevich, Alexander
Nakamura, Hikaru - Radjabov, Teimour
Tomashevsky, Evgeny - Grischuk, Alexander
McShane, Luke J - Carlsen, Magnus

Partie:

Odkazy:

Stránky turnaje

on-line přenos

On-line chessdom.com

živý přenos

Živý video přenos s on-line - oficiální stránky
Po třech úvodních kolech Talova memoriálu si snad každý šachový fanoušek musí povzdechnout: "Škoda každého volného dne." Ten včerejší máme konečně za sebou a můžeme se těšit na dnešní 4. kolo (13.00 hodin), ve kterém na sebe narazí vedoucí hráči dosavadního průběhu, Alexander Morozevič a Tejmour Radjabov (foto: Eteri Kublashvili).
50x 997x Petr Boleslav
Fotogalerie
Komentáře (50) Aktualizovat
14.06.2012 17:27 | Autor neznámý

Je to zase pěkně ostré kolo. Nakamura zbrzdí Morozeviče v úniku, Caruana se začíná dostávat do provozní teploty a Kramnik utahal Tomaševského.

14.06.2012 16:59 | Autor neznámý

Tak, a teď to v časovce Moro asi uspěchal...

14.06.2012 16:45 | Autor neznámý

Praktická oběť kvality přnesla Aronianovi remízu.Kramnik s pěšcem navíc bude Tomaševského ždímat a podle kompu v rovné pozici Morozevič-Nakamura věřím spíše bílému.

14.06.2012 16:44 | Autor neznámý

Jo jo, vidno tak... Co se dá dělat.

14.06.2012 16:35 | Autor neznámý

 Přešel do remízové koncovky. 

14.06.2012 16:28 | Autor neznámý

Partie Moro-Naka se v hodnocení stroje teda pěkně přelévá sem tam...

Btw. objasněte mi někdo ze šachistů, proč Levon dal tu věž za koně... A utluče ho teď Magnus?

14.06.2012 15:54 | Autor neznámý

Už jen za to, že jeden jediný tah f5 dostal Nakamuru z pohodlného časového náskoku do časové tísně - zatím přemýšlí 45 minut - si tento tah zaslouží vykřičník. Navíc podle compu je to korektní tah.

14.06.2012 15:42 | Autor neznámý

Mno, Nakamurovi se to očividně nezdá.

14.06.2012 15:20 | Autor neznámý

 Giocozo: A pro tento jeho styl mu fandím. Dnes se mi ale zdá, že už asi opravdu přepnul strunu...

14.06.2012 15:18 | Autor neznámý

verbir : Co přehnal, jak přehnal ? To je zkrátka jeho styl !

14.06.2012 15:15 | Autor neznámý

Tak Moro 23. f5 !?, který Houdiny prvně vůbec nevidí. V 17. tahu mohl v klidu slupnout pěšce na g7, né on radši obětuje ! Fandím mu čím dál víc. Radja klidně může dostat ,,na prdel,, od Griščuka. Kramnik nemusí porazit Tomaševskýho. Turnaj je fantasticky  vyrovnaný a o zajímavé partie není nouze.

14.06.2012 15:08 | Autor neznámý

 Moro to dnes už nejspíše přehnal... 

14.06.2012 14:23 | Autor neznámý

 myslim ze carlsen bude hrat na vyhru, arionian neni velmi vo forme.

14.06.2012 14:22 | Autor neznámý

Souhlas. No Aronian musí po včerejšku a vůbec po takovém nemastném neslaném průběhu trochu myslet na zadní kolečka a ještě když je proti němu Carlsen, který jak se dle včerejška zdá, najde svou formu a pohodu.

14.06.2012 13:10 | Autor neznámý

Dnes by měly být středem pozornosti partie Carlsen - Aronjan a Morozevič - Nakamura. V té první se ale - k mému velkému zklamání - hraje berlínská obrana a hned na začátku se vyměnily dámy. Ale Morozevič s Nakamurou určitě budou bojovat " na život a na smrt "...

14.06.2012 10:40 | Autor neznámý

Panebože - těším se půl roku na turnaj, kde budou spolu hrát Ivančuk a Carlsen 

14.06.2012 10:08 | Autor neznámý

Další nepříjemná zpráva - nejen pro Radžabova - se týká toho, že byl odložen na neurčito Kings Chess Tournament v Rumunsku. Měl začít 23.června a měli se zde představit i Carlsen, Anand, Karjakin, Ivančuk a Nisipeanu. Finanční a politická krize v Rumunsku však dolehla i na pořadatele. Ti sice uvádějí, že turnaj by se měl odehrát v novém termínu, ale moc nadějně to nezní...

14.06.2012 08:40 | Autor neznámý

Tak Magnus si partiou s Radžabovom začal tesať svoj pomník, podobnosť s Capablancom http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1228690 asi nebude čisto náhodná (tréneri, zbystrite zrak, dvojča pôjde do učebníc).

A tiež si musím pomastiť svoju škodoradosť, že vyššia šachová spravodlivosť možno predsa nejako funguje a Tima bol za svoju vypočítavosť v partii s Kramnikom a vôbec celkový prístup blokovať súperov s o chlp vyšším ratingom, len aby mu vyšlo o šušeň vyššie elo, exemplárne potrestaný. Snáď mu to otvorí oči...

13.06.2012 21:38 | Autor neznámý

 Moro mi též zatím dělá radost :-) Magnus dnes prokázal svoji sílu :-) Moro - Naka - to se zase může zvrhnout v pěknou divočinu :-)

13.06.2012 18:34 | Autor neznámý

Moro mě dělá radost!

13.06.2012 18:05 | Autor neznámý

Tak hezky

13.06.2012 17:30 | Autor neznámý

Magnus z toho ani s tím luxusním časem asi nic nevyždíme, co?

Sakra, já bych to fakt zavedl jako v hokeji - při remíze boj o ten bod navíc v prodloužení s možností náhlé smrti (rapid), event. poté v nájezdech (blitz). Divácky by se to určitě líbilo!

13.06.2012 17:02 | Autor neznámý

Už je to tam

13.06.2012 17:02 | Autor neznámý

Koukejme na Morozeviče!, takže v časovce zachyboval Levon?

13.06.2012 17:01 | Autor neznámý

Morozevič je znovu "on fire", vyzbieral Aronjanovi pešiakov a s figúrou navyše stojí na výhru

13.06.2012 17:00 | Autor neznámý

Jo časovky dnes úřadovaly. Aronian a jeho pěšci jsou kaput, Morozevič vyhraje. Luke asi trochu propásl možnost hrát na výhru. pěkné kolo, a Magnus se dál trápí ale bojuje.

13.06.2012 16:57 | Autor neznámý

Škoda že to dnes vo veľkej časovej tiesni trochu pokazil, mohol mať ďalšiu výhru.

13.06.2012 16:50 | Autor neznámý

Myslel jsem si, že Mc Shane bude otloukánkem turnaje, ale zjevně jsem tohoto bankéře špatně odhadl. Jeho dnešní partie je opět na výši.

Pavel Háse: tu básničku o Kanimůrovi si pamatuji od mého dědy, tuším, že to bylo celé takto: Z Port Arthuru jede fůra, sedí na ní Kanimůra, za ním jede Koruki a se*e mu do ruky..

 

13.06.2012 16:29 | Autor neznámý

 Souhlas se všemi, Luke McShane tu oběť kvality asi nevymyslel, ( viz. Hábův komentář k alternativnímu tahu 11.Va7, z partie San Segundo Pablo - Luther T.,Olympiáda Bled 2002, což by mě sedělo, Němci jsou v zahájeních asi nejhloubavější šachový národ)  ale jako první celý velice interesantní plán nechal prověřit hráčem 2800+. A jak hráč 2800+ dopadl jsme viděli v přímém přenosu! Za tu odvahu bych klidně celou variantu nechal pojmenovat a) buď Moskevskou, podle místa hry, nebo za b) Luther-McShanova varianta.

13.06.2012 16:28 | Autor neznámý

FinestX: "Z Port Arthuru jede fůra, sedí na ní Kanimůra" - to je básnička, kterou své čtenáře roku 1905 prý zásoboval vlastenecký, Rusku přející (!) dobový tisk. A je zajímavé, že to úsloví "Koukáš jako kanimůra" jsem určitě někdy někde slyšel. Zajímavé, jak se některé věci táhnou.

Na to jsem si vzpomněl u toho vašeho příspěvku, co vše vytváří sympatie, či antipatie :).

Nedávno jsem měl v knihovně půjčeny první dva díly (ze tří, ten poslední neměli volný a čekat se mi nechtělo) o Rusko-japonské válce. Ten japonský admirál se správně jmenoval Kamimura ...

13.06.2012 16:08 | Autor neznámý

Koukám na tu pěknou partičku Griščuk s Caruanou. 19...De7? přišel Fabiano o pěšce, asi nemusel, ale stále je to zajímavý boj. Nestejní střelci ještě při množství mateiálu 

13.06.2012 15:43 | Autor neznámý

Tak jestli to neznal, tak to vymyslel. to se mi stává často

13.06.2012 15:28 | Autor neznámý

Sakra, ty dnešní databáze, to je hnus - a Luke si myslel, co to nevymyslel...

13.06.2012 15:24 | Autor neznámý

na Se4 moze byt Sh2, asi.

13.06.2012 15:09 | Autor neznámý

Co kdyby teď Levon zahrál 13. Sxe4? Za figuru bude mít tři pěšce, zlikviduje silného Sd6, pěšci se povalí vpřed a ožije střelec na b2... to bych zvážil.

13.06.2012 15:04 | Autor neznámý

Po dlouhych mesicich zdravim timto Lumbuse - patent v tomto pripade bude mit spise nekdo jiny viz Van Wely-Topalov, Wijk aan Zee 2006:

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 a6 5. a4 e6 6. Bg5 h6 7. Bh4 dxc4 8. e3 b5 9. axb5 cxb5 10. Bxf6 gxf6 11. Nxb5 axb5 12. Rxa8 Bb4+ 13. Ke2 Bb7 14. Ra1 f5 15. Ne5 Rg8 16. f4 Nc6 17. Nf3 Na5 18. Kf2 Nb3 19. Ra7 Be4 20. Ra2 e5 21. fxe5 f4 22. Be2 fxe3+ 23. Kxe3 Qd5 24. g3 Nxd4 25. Nxd4 Bxh1 26. Bf3 Qxe5+ 27. Kf2 Bc5 28. Bxh1 Bxd4+ 29. Kf1 Rg5 30. Bf3 Kf8 31. Kg2 Qe3 32. Kh3 Kg7 33. b3 cxb3 34. Ra3 b4 35. Rxb3 Bc3 36. Qe2 Qc5 37. Qd3 Qc8+ 38. Kg2 Ra5 39. Qc2 Qe6 40.Qb1 Ra1 41. Qc2 Bd4 42. Bd1 Qe1 43. Bf3 Qf1# 0-1

Kdo vi kde McShane cerpal inspiraci 

13.06.2012 14:47 | Autor neznámý

No, já bych přál víc McShanovi, má moje sympatie. A taky by mne potěšilo, kdyby už Magnus konečně zabodoval Naopak nepřeju Nakamurovi, toho kluka prostě ňák nemám rád... Levon by vyhrát mohl asi i objektivně (taky mu přeju), ale zatím je ta pozice pořád asi moc složitá na odhad(?), možná rozhodne časovka...?

Btw. přivedlo mne to k zamyšlení, co všechno i podvědomě ovlivňuje nějaké ty pocity sympatií... Kupř. Magnus je (podobou, gesty, atd.) skoro dvojníkem syna mého nejlepšího kamaráda, jméno Nakamura mi naopak negativně asociue jistou krajně zápornou postavu z románů A.C.Clarka...

13.06.2012 14:33 | Autor neznámý

McShanova partie znamená obrovský teoretický převrat v dámském gambitu. Podle této partie bílý nemůže hrát dámský gambit v této podobě, nemá naději na výhodu. Možnost obětovat pouhopouhou kvalitu za udržení agresivního pěšcového dua b5, c4, omezujícího Sf1 a v jeho důsledku Vh1a Ke1 je největší teoretický převrat století. McShanova partie je obrovsky teoreticky cenná, i když to ještě většina šachistů a  komentátorů nechápe. Musím McShanovi vyseknout maximální poklonu, znekorektnil hru bílého v mnoha klíčových variantách dámského gambitu.

13.06.2012 14:27 | Autor neznámý

Bolku: myslím spíše, že by mohl zabodovat Tomas. Jinak pěkné koukáníčko :-)

13.06.2012 13:46 | Autor neznámý

no můj tip: mohl by vyhrát Aronian a také Luke McShane

13.06.2012 13:26 | Autor neznámý

Budou dnes nějaké rezultáty?

13.06.2012 08:38 | Autor neznámý

Luke v koncovce opět zaujal. V 71. tahu v remízové věžovce přešel dle komentátorů do prohrané pěšcovky. Dokonce i H1.5 mi chvíli ukazoval -2,5. Krásný patový motiv viděl zřejmě jen on sám!

12.06.2012 17:01 | Autor neznámý

Karta sa trochu otočila a pešiaka naviac vo vežovke má Nakamura, tak uvidíme...

12.06.2012 16:24 | Autor neznámý

McShane je pri chuti a zatlačil na Nakamuru, go Luke

12.06.2012 16:21 | Autor neznámý

Tomashevsky dnes zjavne nebol vo forme a po darovaní kvality vzdal Caruanovi

12.06.2012 13:49 | Autor neznámý

Tak že Kramnik použije 4 koně na betoně i v n"epřátelské" partii, to bych nečekal...

12.06.2012 13:48 | Autor neznámý

Moro mohl po 11. Jc3 získat pěšce, ale 11. b3 je zajímavé...

12.06.2012 13:28 | Autor neznámý

a žádná Ruská ani Berlín  

12.06.2012 13:23 | Autor neznámý

není možná, všichni e4 už mě to d4 lezlo krkem.

12.06.2012 12:08 | Autor neznámý

Aronian - Mc Shane - velmi hezké a poučné.