Učíme se od klasiků 3

23.05.2011 16:47 | Trénink

Dnešní šedesátník Karpov bude již po druhé naším průvodcem po tajemných zákoutích špičkového šachu. Žijící legenda nám ukáže svou pověstnou jemnou techniku, kterou dokáže z téměř nudné vyrovnané pozice vymačkat výhru d...

Dnešní šedesátník Karpov bude již po druhé naším průvodcem po tajemných zákoutích špičkového šachu. Žijící legenda nám ukáže svou pověstnou jemnou techniku, kterou dokáže z téměř nudné vyrovnané pozice vymačkat výhru díky citlivému hodnocení pozice, hloubce koncepčních záměrů a neúprosně trpělivému manévrování, které rozleptá i obranu špičkového velmistra. Schopnost předložit soupeři problém i v jednoduché vyrovnané pozici budiž varováním všem, kteří se domnívají, že silnějšího soupeře je možno "odremizovat" pouhými výměnami materiálu.

Beliavsky,Alexander G (2635) - Karpov,Anatoly (2760) [B17]
Tilburg 1993

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Jd7 Poněkud bojovnější systém než londýnská varianta 4...Sf5. Karpov měl v repertoáru obě verze, a vybíral si podle nálady a soupeře. 5.Sc4 Beljavsky je odchovancem klasické sovětské školy, žádné kavárny, ale přísně strategický boj o centrum v hlavních variantách. 5...Jgf6 6.Jg5 e6 7.De2 Jb6 8.Sb3 Trochu četnější je druhý ústup 8.Sd3. Výběr diagonály je ale jemný problém a hodně záleží na vkusu hráče. 8...h6 Pažravost 8...Dxd4? si zaslouží trest, po 9.J1f3 se bílá jízda vrhne na bod f7, výmluvy 9...Db4+ 10.Sd2 Db5 11.c4+/- nebo 9...Sb4+ 10.c3 Sxc3+ 11.Kf1+/- černému nefungují. 9.J5f3 a5 Výpad krajního pěšce má bílého odradit od plánů s dlouhou rochádou. Okamžité 9...c5 za ta léta nějak vyšlo z módy, 10.dxc5 Jbd7 11.c6 se černým nehraje příjemně a 10...Sxc5 11.Je5 bílého provokuje k útočení na královském křídle. 10.a4 Zde se názory různí. Záleží na tom, zda si bílý více považuje pole b5 a prostor na dámském křídle, nebo pole b4 a možnost později tahem c4 ovlivnit situaci v centru. Druhá možnost zde operuje postupem 10.a3 a4 11.Sa2 c5 a řeší různým způsobem otázku bodu d4, např. partie Ivančuk - Karpov z dalšího kola tohoto turnaje pokračovala 12.Sf4 Jbd5 13.Se5 Da5+ 14.Jd2 b5 15.Jgf3 b4 16.Sc4 Sa6=. 10...c5

11.dxc5 Tehdy novinka, ovšem celkem jednoduché řešení problému pole d4. I dnes ale dostává spíše přednost starší 11.Sf4 Sd6 12.Sg3, třeba Anand - Karpov, Linares 1994. Zastánce má ale i postup 11.Se3 Dc7 12.Je5, to se tenkrát v Tilburgu prověřovalo v partii Ivančuk - Epishin. 11...Jbd7 Pro tuto variantu typický manévr. Černý především bere pod kontrolu pole e5, aby bílému znesnadnil vývin jezdce g1. Pěšce dobere, až se mu to bude hodit. 12.Je5 To černému neublíží. Zajímavější by mohlo být 12.Jh3, ale moc se to zatím nezkoušelo. 12...Jxe5! Přesně tak. Po 12...Jxc5 13.Sc4 bílý může těžit z pole b5. 13.Dxe5 Jd7 14.De2 Sxc5! Černý hladce vyrovnal hru. Hon za dvojicí střelců po 14...Jxc5 15.Sc4 Se7 16.Jf3 0-0 17.Se3+/= dává bílému v centru více volnosti. 15.Jf3 b6 16.0-0 0-0

17.c3 Trochu měkká strategie. Sympatičtější je mi 17.Sc4, i když po 17...Sb7 musí bílý řešit potenciální vidličku na e5. 17.Sf4 Sa6 18.Sc4 Df6! vede k podobnému typu pozice, jaký vznikne v partii. 17...Dc7 18.Se3 Sa6! Pochopit hloubku Karpovových manévrů není snadné ani v analýze. Mnozí by automaticky buď postavili střelce na b7, nebo by šli v minulém tahu vyměnit střelce na c4. Karpov však vzal nejdříve pod rentgen pole c4 dámou a připravil tak následující zápletku. 19.Sc4 Sxe3! 20.Sxa6 Sc5 21.Sd3 No a co má být? Na šachovnici jsou různobarevní střelci, pozice je vyrovnaná - z toho bude brzo remíza. Ó nikoliv! Karpov velmi citlivě rozeznal, že jeho střelec je hodnotnější - kromě tlaku na pole f2 rovněž pevně kontroluje nástup pěšcové majority bílého na dámském křídle. Bílý nyní nemá kromě výměn žádný aktivní plán, zato černý si uchoval do budoucna možnost postupu svých pěšců na královském křídle. Má tedy určitou iniciativu, a to je dostatečný důvod k další hře!

21...Vad8 22.Vad1 Jf6 23.Jd2 Bílý se chce zbavit ohrožení pole f2. Nebezpečí je reálné, po 23.Je5 Vd5 nejde 24.Vfe1? pro 24...Sxf2+! 25.Dxf2 (25.Kxf2? Vxe5-+ 26.Dxe5 Jg4+) 25...Vxe5 26.Vxe5 Dxe5 27.Dxb6 Vb8-/+, neúčinný je pokus 28.Sc2? g6 29.Vd8+ Kg7!-+ a mat na e1 rozhoduje. Také po 23.Sc2!? Vxd1 24.Vxd1 Jg4 25.Vf1 Vd8 26.h3 Jf6 27.Vd1 Vxd1+ 28.Dxd1 g6 29.Dd2 Kg7 nemá bílý zcela po starostech, i když rovnováhu by držet měl. 23...Df4 24.Sc2 Ještě nejde 24.Je4? Jxe4 25.Sxe4 Vxd1 26.Vxd1 Sxf2+-/+. 24...Vd5 25.g3 De5

26.Dxe5 Kdo má vlastně z výměny dam větší radost? Bílý se víceméně zbavil starostí o svého krále, černý však může v koncovce zahájit nástup svých pěšců. Zdá se mi, že si bílý stále neuvědomuje, jak nebezpečná by koncovka mohla být. V úvahu přicházelo 26.Df3!? Vfd8 27.Jc4 Dc7 28.Vxd5 Vxd5 29.De2 g6, podle Dautova velmi blízko rovnováhy. Já si omočím tahem 26.Je4, který mi připadá pro strategii výměn nejúčinnější. 26...Vxe5 27.Vfe1 Dautov upozorňuje na ideu 27.Jc4!? Vd5 28.Vxd5 exd5!? (28...Jxd5 29.Vd1 Vc8 30.Sb3 Kf8 31.Je5= je v souvislosti s tahem Jd3 už hodně remíza.) 29.Jd2 Ve8 30.Sd3 Je4, nechce se mi věřit, že by touto cestou mohl černý něčeho dosáhnout, i když je to Karpov. Mnohé nasvědčuje tomu, že snaha bílého vyměnit co se dá co nejrychleji je nerozvážnost, tak běžná pro situace, kdy se papírově slabší hráč snaží soupeře "jednoduše" odremizovat. 27...Vxe1+ 28.Vxe1

28...Vc8! Nádhera! Černý skutečně hraje tuto rovnou koncovku na výhru. Na sloupci d by došlo záhy k výměně věží, Karpov však nachází ideu aktivizovat svou věž po 5. řadě, a uchovává si tak tuto důležitou bojovou jednotku ve hře. Koncovky věží a různobarevných střelců ovládal Karpov excelentně, v jeho praxi je mnoho velmi poučných případů, jak v této koncovce pracovat i s minimální iniciativou. 29.Je4 Ani koncovka po 29.Jb3 Kf8 30.Jxc5 Vxc5 se nebude bílému hrát lehce, jeho dámské křídlo je paralyzované, zato černí pěšci na opačné straně budou nepříjemně obtěžovat. Střelec vázaný obranou Pa4 by to nemusel zvládnout. 29...Jxe4 30.Vxe4 Kf8 31.Kf1 Ke7

32.Ve1 Beliavsky zjevně věřil, že se mu s různobarevnými střelci nemůže nic stát, a váháním zcela přenechá soupeři iniciativu. Prevence nástupu černých pěšců na královském křídle tahem h2-h4 by měla teď nebo v dalších tazích bílému hru usnadnit. Podvědomě se mu však nechce stavět své pěšce na barvu soupeřova střelce v obavách, že by taková formace byla zranitelnější. 32...Sd6 33.Vd1 Vc5 34.Sd3 g5!=/+ 35.Sb5 h5 36.Kg2 Vf5 Další lekce z techniky - trpělivost, žádný spěch. Bílý nemá žádnou aktivní protihru, můžeme prověřit jeho reakce na různé hrozby. Postup černých pěšců mohl logicky pokračovat 36...g4, ale bílý by jistě využil možnosti tahem 37.h3 vyměnit pár pěšců a zbavit se slabinky h2. 37.Sd3 Ve5

38.Kf1?! Stále stejný rozhodovací problém, bílý se nechce svými pěšci hýbat, 38.h3 se však jeví jako užitečný tah. Černý by pak mohl zkusit 38...h4!? 39.g4!? (39.gxh4 gxh4 40.Kf1 Sc5 zatracuje Dautov až příliš příkře, stále je to jen o iniciativě černého, pozice bílého je obranyschopná.) To mi pozice po 39...f5 40.gxf5 exf5 41.Kf3 Sc5 42.Sc2=/+ připadá diskutabilnější, i když ani pak není snadné pozici černého dále zesílit. Pravděpodobnější však je, že by černý pokračoval méně forsírovaně 38...f5 a dále trpělivě manévroval. 38...g4! Teď je ta pravá chvíle! 39.Ve1 Vd5 40.Sc4 Vg5 41.Kg2 Pokus 41.f3? gxf3 42.Kf2 je po 42...h4!-/+ možno spolehlivě zamítnout. 41...h4!-/+ To je pointa předcházejícího manévrování černého.

42.gxh4? Nesporně chyba, takové oslabení královské křídlo neunese. Beliavsky to samozřejmě ví, pod narůstajícím tlakem soupeře však vymyslel zápletku, která mu měla obranu výrazně usnadnit. Podobné psychologické problémy provázejí obranu každé obtížné pozice. Bílý se měl smířit s proniknutím černého pěšce na h3. Pěšec h2 pak sice představuje další problém, a na významu nabývá plán f7-f5-f4, ale bílý se stále může bránit. Někteří komentátoři se zde snažili prokázat hodnocení pozice variantami, což je při manévrovací povaze pozice dost problematická činnost. Po 42.Ve4 h3+ 43.Kf1 ovšem ukazuje Dautov postup, který za povšimnutí rozhodně stojí: 43...Vg6!? 44.Sd3 f5 45.Vc4 (skoro poslední šance hrát bílou vězí aktivně, možná to ale není nezbytné) 45...Vf6 s hrozbou f5-f4. Můj chladnokrevný plechový pomocník však jeho další složité varianty nahrazuje prostým tahem 46.Ke1, po kterém si bílý uchovává možnost 46...f4 47.Se2! a případným obětem střelce na g3 čelí bílá věž pomocí šachu přes c7. Počítač se prostě ničeho nebojí a rovnováhu si jen tak nedá vzít. Člověk je na tom při hře mnohem hůře. Černý má kromě postupu f5-f4 ještě plán nástupu obou pěšců do formace e4-f5, to by mohlo ještě zvýšit manévrovací tlak černého. Stačit to však stále nemusí, a to nemluvím o tom, že by se bílý mohl pokusit pomocí vhodně umístěného postupu f2-f3 otupit i toto nebezpečí. 42...Vh5 43.Ve4?! Napravit chybu už dobře nejde, po 43.Vh1 Vxh4 44.Se2 f5 45.Sd1 hrozbu h3 černý utlumí tahem 45...Sc5-/+ a jeho převaha je zjevná prostým pohledem. Pravdou je, že v partii se pozice bílého sesype rychleji. 43...Vxh4 44.Kf1 Bílý naplánoval zjednodušující tah 45.h3, přehlédl však prosté vyvrácení.

44...e5! A pěšec už nestojí na e6, následovat bude tah f5, a bílý svého pěšce h2 ztratí. Nehodilo se naopak 44...Sxh2? 45.f3=/+ a bílému se uleví. 45.Sd5 Odevzdává pěšce, 45.f4 f5 46.Ve2 e4 47.Vf2 e3-+ nestojí za námahu a 45.Kg2 f5 46.Ve1 g3!-+ ošklivě profukuje 4. řadu. 45...f5 46.Vc4 Vxh2 47.b4 e4-+ Činnost bílého na dámském křídle má do protihry ještě daleko, černý už pracuje s konkrétními hrozbami. 48.Vc6 Zázrak v podobě varianty 48.Sxe4 fxe4 49.Vxe4+ Kd7 50.Vxg4 Vh3-+ se konat nebude, pěšce a5 si černý nenechá vzít. Sesbírat pak bílé pěšce není tak náročný technický problém. 48...g3 49.fxg3 e3! Nedá už bílému vydechnout, hrozí e2 a Sxg3+. 50.Sc4 Vf2+ 51.Ke1 [51.Kg1 axb4 52.cxb4 Vc2 53.Sb5 e2-+] 51...axb4 52.cxb4 Sxb4+ 53.Kd1 Vd2+ 54.Kc1 Kd7 Aby nebyl na e6 šach. 55.Vxb6 Po 55.Ve6 černý uštve bílého střelce 55...Vd4 56.Sb3 Vd3 57.Sa2 Sa3+! 58.Kc2 Vd2+ 59.Kb1 Vb2+! 60.Ka1 Vxa2+. Pokus 55.Sb5 staví poslední léčku 55...e2? 56.Vc3+! Ke6 57.Kxd2 Sxc3+ 58.Kxe2=, ale 55...Sa3+ 56.Kb1 Vb2+ 57.Ka1 Vxb5 58.axb5 e2-+ je přesvědčivé. Ale zkusil bych to, i Karpov může udělat chybu. 55...Sa3+ 56.Kb1 e2 57.Sxe2 Vxe2 58.a5 Pěšce f5 si černý opět nenechá vzít. 58...Sd6 59.a6 Ve5 Karpov je vzor trpělivosti, jistota především. Vyhrává ovšem i Sxg3. 60.Kc2 Va5 61.Vb7+ Ke6 0-1

Partie k přehrání

9x 6585x Marek Vokáč
Fotogalerie
Komentáře (9) Aktualizovat
24.05.2011 21:26 | Autor neznámý

Faust: V perníkové chaloupce ale Jenda s Mařkou nehrají s bábou šachy. Ale když třeba Robert Cvek na blogu spekuluje o zápase Fischer-Karpov a ve starším článku popisuje partii mezi zastánci školy MAT proti škole PAT, třeba by vymyslel i nějakou do té chaloupky ...

24.05.2011 18:33 | Autor neznámý

Bonde, Bonde...trochu aktivity projev:-). V oddíle samozřejmě sbírka jeho partií je, jestli ti nevadí slovenština...a kniha je to opravdu skvělá.

24.05.2011 17:02 | Autor neznámý

Pavel Háse: Hezká :-), ale tu o perníkový chaloupce mám radši :-)

Bond: Však Karpovův styl bývá také nazýván krystalicky čistým...právě proto, že mu nikdo nerozuměl. Radši bych zůstal u toho Kasparova, taková Zkůžka časom je docela instruktivní...

24.05.2011 13:29 | Autor neznámý

Nebyl - ti dva byli naprosto srovnatelní. Jejich zápas by byl kvůli studené válce velmi vypjatý. Karpovův nedostatek byla kondice, ale zase by měl znatelně lepší sekundanty, zatímco Bobby si vše analyzoval sám - tím by se unavoval také, tím by se tato nevýhoda částečně srovnala. Fischerovou slabinou byla určitá nevyrovnanost, neurotičnost. A Karpov by při jeho protestech určitě nebyl tak vstřícný, jako Spasskij. Nakonec je docela možné, že by se ten jejich zápas, pokud by tehdy začal, vůbec nedohrál. Stačilo by, aby se Karpov dostal do vedení, což je docela pravděpodobné, novinek by měl připraveno více než dost. A když by Fischer zjistil, že s tímto konkurentem nedokáže tak snadno otočit výsledek, jako předtím se Spasským, znovu dost pravděpodobné - začala by série stížností. Ale Karpov by mu neustupoval! Co by udělal Bobby? Nejspíš by odjel, podobně, jako třeba v Sousse, kde mu nepovolili volné soboty a on vystoupil z (mezipásmového) turnaje, kde vedl o pět bodů! Fischer jako obhájce titulu by už nemusel mít takovou trpělivost čekat na svou šanci, jako Korčnoj.

24.05.2011 12:51 | Autor neznámý

oprava-za Fischerem!

24.05.2011 12:01 | Autor neznámý

Jo ale byl až druhý-za Fisherem!

24.05.2011 08:46 | Autor neznámý

Beautiful. Určitě si někdy budu muset sehnat nějakou sbírku Karpovových partií a důkladně ji prostudovat. Ze všech světových šachistů právě Karpov měl nejkrystaličtější a nejpochopitelnější techniku, z takových partií Kasparova bych se asi mnoho nedozvěděl.

23.05.2011 20:04 | Autor neznámý

Jo jo, to je přesně ono. Když se na takové partie Karpova člověk dívá, talent na něco takového není o nic menší, než třeba ten Talův na kombinace.

23.05.2011 19:40 | Autor neznámý

parádní článek