Lomnice – město sportu

08.10.2021 07:53

Lomničtí šachisté se dne 28.9.2021 spolupodíleli na tradiční akci „Lomnice – město sportu“. Ve spolupráci s lomnickými sportovními kluby tuto akci pořádá město Lomnice na nad Popelkou již několik let.

Akce je přístupná široké veřejnosti a měla vždy velmi příznivý ohlas. Velké poděkování patří i všem dobrovolníkům, bez nichž by uspořádání takové akce nebylo možné.

„Lomnice – město sportu“ se koná každoročně koncem září a cílem je přitáhnout ke sportu děti a mládež. Jednotlivé sporty mají své stánky na letním stadionu. Děti obdrží účastnický diplom a na jednotlivých stanovištích mohou plnit úkoly. Smyslem akce je seznámit děti s různými sporty a možnost vyzkoušet si i ty, které děti sami neprovozují.

Na šachovém stanovišti byla zábavnou formou prezentována šachová hra i její historie. Děti také dostávali letáčky s informacemi o lomnickém šachovém klubu a o možnosti přihlásit se na šachový kroužek. Pro zpestření a zaujetí dětí byli u stanoviště v kostýmech král a královna. Kromě plnění různých šachových úkolů (obtížnost dle úrovně dětí) si návštěvníci na stanovišti mohli zkusit zahrát šachy se zkušenými hráči nebo i mezi sebou. Ani malé děti nepřišly zkrátka, učili jsme je názvy figurek a jejich základní postavení na šachovnici. Letošní akci přálo i počasí a v téměř letním dnu si mohli návštěvníci vyzkoušet hru pod širým nebem. Zájemců bylo hodně, šachovnice byly stále obsazené a král s královnou se ani nezastavili. O tom, že se šachy líbily, svědčí i to, že ačkoliv oficiálně akce měla končit v poledne, někteří návštěvníci „šachovali“ ještě v půldruhé odpoledne.

Projekt podpořil Šachový svaz České republiky v rámci popularizace šachové hry mezi veřejností (zejména mezi dětmi a mládeží).

 

ŠK Lomnice nad Popelkou
Václav Volman


více na: https://www.chess.cz/lomnice-mesto-sportu/

0x Petr Koutný
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat