Informace k soutěžím družstev - nové

29.09.2021 01:00

V návaznosti na níže publikovaný text ohledně splnění podmínky O – N – T při šachových utkáních družstev upřesňujeme metodickým pokynem organizaci utkání:

1) Za splnění podmínky O – N – T je jako pořadatel zodpovědný domácí oddíl. Kapitán domácího družstva nahlásí rozhodčímu osobu, která bude za pořadatele (domácí oddíl) kontrolovat splnění podmínek O – N – T u jednotlivých hráčů utkání – může to být např. kapitán domácího družstva, nebo organizační pracovník.

2) Podmínku O – N – T je možné splnit i antigenním samotestem provedeným na místě konání utkání. S takovým postupem ale musí souhlasit kapitán domácího družstva jako zástupce pořadatele utkání. Hosté si v takovém případě přivezou vlastní testy, doporučujeme prověřit tuto možnost předem u kapitána domácího družstva. Podmínku O – N – T je u dětí možné splnit čestným prohlášením rodičů o tom, že dítě bylo testováno ve škole (platnost antigenního testu je 72 hodin).

3) Potvrzení o splnění O – N – T se nearchivují. Je nicméně nutné, podle opatření Ministerstva zdravotnictví, archivovat po dobu 30 dnů kontakt na všechny účastníky utkání, ideálně telefonní číslo.

4) V případě, že některý z hráčů splnění podmínky O – N – T nedoloží, je rozhodčí utkání oprávněn tohoto hráče nepřijmout v sestavě pro utkání.

Aby sezóna družstev probíhala hladce a bez zbytečných sporů, rádi bychom doporučili všem kapitánům, aby si od svých hráčů zjistili, jakým způsobem chtějí podmínku O – N – T splnit. Ideálně si, například, mohou vybrat potvrzení o provedeném očkování již dopředu na celou sezónu. Nedojde tak k tomu, že by si někdo zapomněl potvrzení na zápas vzít. Prosíme, abyste na dodržení podmínky O – N – T dbali a potvrzení měli s sebou.

ŠSČR bude samozřejmě nadále situaci sledovat a v případě, že by se opatření Ministerstva zdravotnictví měnila, budeme Vás informovat.

https://www.chess.cz/informace-k-soutezim-druzstev-2/


3x Petr Koutný
Fotogalerie
Komentáře (3) Aktualizovat
01.10.2021 12:14 | sisma

Ale no tak, Dědku, dokud budou lidé ochotni všechno dodržovat, covid nikdy nezmizí. A s tím nezmizí podobná opatření, která nemají slušná řešení.

30.09.2021 08:21 | českobroďan

Shrnutí aktuálních změn a právní analýza metodického pokynu na webu ŠK Český Brod: http://sachyceskybrod.cz/pravni-analyza-metodickeho-pokynu-k-soutezim-druzstev-sscr/

29.09.2021 15:58 | Dědek Plesnivý

Předseda ví, že nikdo není oprávněn kontrolovat O – N – T, kromě hygieny (či policie?), proto tím osobně nepověřil kapitány/rozhodčí, ale po delším čase vymyslel (možná ve spolupráci s právníkem), jak tento problém hodit na druhé, ať si sami určí (na co nemají právo). Ještě bych našel pochopení pro vyžadování zpackaných pravidel, aspoň kdyby ses k tomu postavil jako chlap, ale takhle ses zachoval jako bezpáteřní krysa, předsedo!