(XV.) - Mark Tajmanov a jeho idea v Nimcovičově indické obraně

19.09.2012 11:30 | Šachový střípek

Známý ruský veterán hrával s oblibou Nimcovičovu indickou obranu. O zahájení napsal monografii, která vyšla v několika vydáních a vnesl do ní velmi zajímavé myšlenky. Jedna z variant nese i jeho jméno a sice 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb...

Známý ruský veterán hrával s oblibou Nimcovičovu indickou obranu. O zahájení napsal monografii, která vyšla v několika vydáních a vnesl do ní velmi zajímavé myšlenky. Jedna z variant nese i jeho jméno a sice 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 Jc6. Obecně v zavřených hrách není za černého příliš vhodné zastavovat pohyb svého c pěšce (pro obvyklý úder na centrum tahem c7-c5), ale zde se třeba může naplnit možný úder v centru a to d7-d5 s dalším e6-e5.

Bílý má nyní 3 možnosti, my se podíváme na 5.Jge2 (5.Sd3 a 5.Jf3 jsou dvě další). Bílý brání vytvoření dvojpěšce na c sloupci a po logickém postupu 5...d7-d5 (pěšec c4 není krytý) 6.a3 musí černý střelec ustoupit. Neužívanější je samozřejmý ústup na e7, ale v praxi se vyskytují i oba další. Nás bude zajímat 6...Sf8. (diagram)

Spousta čtenářů jistě namítne, že takový ústup je nesmyslný, znamená ztrátu cenného tempa. Idea tohoto manévru je ovšem v převodu jezdce na f5 přes e7. Uvědomme si, že postavení nosí zavřený charakter, kde cena tempa není tak vysoká.

Tajmanov vyzkoušel tento ústup ve svých partiích celkem 6x a dosáhl velmi příjemného výsledku +3 =1 -2. Zde uvádím první partii takto hranou s německým velmistrem Uhlmannem a další jsou uvedené v přehrávacím okně.

Uhlmann - Tajmanov E40
Buenos Aires, 1960

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 Jc6 5.Jge2 d5 6.a3 Sf8 7.cxd5 exd5 8.Jf4 8.b4 je také dobré, viz partii s Gellerem. 8...g6 9.Db3 Je7 10.e4 c6 11.Se3 11.e5 Tento tah navrhl Tajmanov za lepší. 11...Jd7± (11...Jg4 12.Se2 (12.h3 Jh6 13.Sd3 Jef5 14.Da4 Sd7±) 12...Db6 13.Dxb6 axb6 14.Sd2 Sf5 15.0–0±) 11...Sg7 12.exd5 0–0!? 12...cxd5 13.Sb5+ Sd7 14.Sxd7+ Dxd7 15.Jd3 13.dxc6 bxc6 14.Sc4 Jf5 15.0–0–0?! Jg4 16.Vhe1 Dc7 17.Vd2 Vb8 18.Da2 Jgxe3 19.fxe3 Jxe3 20.Vxe3? 20.g3 Jf5 a černý stojí dobře. 20...Dxf4 21.Vf3 Dxh2–+ 22.Kb1 Dg1+ 23.Vf1 Sf5+ 24.Ka1 De3 25.Vfd1 Vbd8 26.Ve2 Df4 27.Ve7 Vxd4 28.Vf1 Dh4 29.Sxf7+ Kh8 30.Vxa7 Vb8 31.Se6 Vf4 32.Vc1 Df2 33.Ve7 Dd2 34.Vd1 Sxc3 0–1

V roce 1966 se hrálo I. mezinárodní mistrovství ČSSR v Harrachově na přelomu května a června. Hrál i Mark Tajmanov a ve 14. kole se střetl s naším mistrem E. Nowakem (případné zájemce o partie a podrobnosti odkazuji na Čs. šach 1966). Na partii se náš mistr jistě připravoval, měl černé a právě proti svému slovutnému soupeři se nebál použít právě jeho variantu! No ale jak to obvykle bývá, překvapen byl nakonec ten, kdo vykopal jámu.

Tajmanov - Nowak E40
Harrachov, 1966

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 Jc6 5.Jge2 d5 6.a3 Sf8 7.Jg1 (diagram)

Jistě velké překvapení, jezdec na e2 splnil úkol (zabránil zdvojení c pěšců a hodlá plnit další, zabránit programovému tahu černého e6–e5). Pak bude mít černý problémy s vývinem Sc8. 7...dxc4 Jiné reakce 7...g6, 7...Je7 najdete v přehrávacím okně. 8.Sxc4 Sd6 9.f4! Opět tematický a silný tah. 9...0–0 Pokus o uvolnění z druhé strany nevychází 9...Ja5 10.Sa2 c5? 11.dxc5. 10.Jf3 b6 11.e4 Se7 12.e5 Jd5 13.Jxd5 exd5 14.Sd3± Sg4 15.Se3 Dd7 16.Vc1 Ja5 17.h3 Sf5 17...Sh5?? 18.g4+–; 17...Sxf3 18.Dxf3 c6 19.f5+– 18.Sxf5 Dxf5 19.Vxc7 Černý špatnou pozici vykoupil pěšcem a nyní zkusí lovit bílou věž. 19...Jc4 20.Sc1 Sd8 21.Vc6 Dd7 22.Vxc4 dxc4 23.d5 (diagram)

23...b5 24.0–0 Mocné centrum je jistě dobrou kompenzací za kvalitu. 24...Sb6+ 25.Kh2 f6 26.d6 De6 27.Ve1 Vad8 28.a4 a6 29.axb5 axb5 30.Se3 Sa5 31.Sd2 Sxd2 32.Dxd2 fxe5 33.fxe5 h6 34.Dd4 Vb8 35.De4 Názorně ukazuje, že dáma je špatný blokér. 35...Vxf3?! 36.gxf3 b4 37.Vc1 Vc8 38.f4 c3 39.bxc3 Vc4 40.f5 1–0

Mark Tajmanov oslavil v únoru 2012 nádherných 86 let, v 60. a 70. letech patřil ke kandidátům na titul mistra světa. Je i vynikající hudebník - klavírista. Článek k jeho loňskému jubileu s fotkami najdete zde

Tah 7.Jg1 se vyskytl v praxi bohužel jen 2x. Obě další partie si můžete přehrát. Jezdec evidentně může hrát i na f4 a nebo g3, partií na tyto tahy lze najít spoustu.

Samozřejmě, že postavení s Jg1 vlastně vzniklo už po 5. tahu. Za všechny existující ukázky uvádím alespoň jednu českou partii a další 3 najdete v přehrávacím okně.

Seifert - Podgorný D07
Chomutov, 1954

V této partii se opět ukázalo centrum silnější, než volný pěšec soupeře na dámském křídle.
1.d4 d5 2.c4 Jc6 3.e3 Jf6 4.Jc3 e6 5.a3 dxc4 6.Sxc4 Sd6 7.f4! 0–0 8.Jf3 b6 9.e4 Se7 10.b4 Sb7 11.0–0 a5 12.b5 Ja7 13.Sd3 c6 14.bxc6 Jxc6 15.Je2± Sa6 16.Sxa6 Vxa6 17.Sb2 b5 18.Dd3 Db6 19.Kh1 Vd8 20.Je5 Db7 21.Df3 Ja7 22.Jg3 Jc8 23.f5 Jd6 24.Vae1 exf5 25.Jxf5 Jxf5 26.Dxf5 Dc8 27.Df3 (diagram)

27...b4 28.axb4 axb4 29.d5 Ve8 30.Vc1 Dd8? 31.Jc6 Dd7 32.e5 Jxd5 33.Dxf7+ Kh8 34.e6 1–0

Ostrá varianta v Čigorinovi

Michail Čigorin zavedl do šachové praxe několik zajímavých tahů, které se v praxi vyskytují dodnes. V dámském gambitu je velmi známá varianta 1.d4 d5 2.c4 Jc6 o které v poslední době vyšly velmi zajímavé publikace.
Ukázka jedné z nich.

V roce 1899 byl ve Wiener Schachzeitungu publikován článek Correspondenzpartie Wien - St. Petersburg, kde na 4 listech rozebral George Marco známou kabelovou partii, která se hrála v době od 1. 12. 1897 do 14. 2. 1899 (analýza byla i v Deutsche Wochenschach). Testovala se v ní ostrá varianta, která byla později občas na šachovnicích vyzkoušena. Podstatnou část analýzy, která je na tu dobu docela přesná, naleznete pro její rozsáhlost v přehrávacím okně. Zde je uvedena analýza varianty z knihy Broznika doplněná o glosy Breutigama a další partie.

Varianta D07

1.d4 d5 2.c4 Jc6 3.Jc3 dxc4 4.d5 Ja5?! 5.Da4+ c6 6.b4 b5 Ještě méně má černý po 6...cxb3 7.axb3 e6 8.Sd2! Jxb3 (8...b6 9.dxc6±) 9.Dxb3 exd5 , z.B. 10.e4!? d4 11.Sc4 Dd7 12.Jd5! b5 13.Sd3 Sb7 14.Jf3 Sd6 15.0–0! cxd5 16.Sxb5 Sc6 17.Sxc6 Dxc6 18.Vfc1 Dd7 19.Dxd5 Vd8 20.Dxd4 Sxh2+ 21.Kxh2 Dxd4 22.Jxd4 Vxd4 23.Sc3 1–0 Vera - Formanek, Andorra 1996. 7.Dxa5 Dxa5 8.bxa5 b4 Bílý má nyní tři možnosti. 9.Jd1 Tento tah je každopádně dobrý.
9.dxc6 bxc3 10.e4 Sa6= 11.Je2 e6 12.Jxc3 (12.Vb1 c2! 13.Vb2 Je7) 12...Sb4 13.Sd2 Je7 14.Vc1 Jxc6 15.Jb1 Sxa5 16.Sxc4 Sxc4 17.Vxc4 Je5 18.Vc2 Sb6 s remízovou koncovkou;
9.Ja4 cxd5 10.e4! e6 11.exd5 exd5 12.Se3 Jednoduchými prostředky dosáhl Komljenovic maxima; důležitý bod d4 zůstává nyní pevně v rukou a každou výměnou se šance černého zmenšují. Hra bílého má jasnou přednost. 12...Jf6 13.Se2 Se7 14.Jf3 0–0 15.Sc5 Ve8 16.Jd4 Sxc5 17.Jxc5 Je4 18.Jxe4 Vxe4 19.0–0–0 Sd7 20.Sf3 Ve5 21.Vhe1 Vae8 22.Vxe5 Vxe5 23.Jc2 1–0 Komljenovic - Mellado, Linares 1994.
9...cxd5 10.e4 Pro bílého je velmi důležité měnit na d5. Pak bude černý d pěšec slabý, a mimo toho postaví bílý své figury na blokádové pole d4. Po 10.Jf3 Jf6 už nelze zahrát tah e4 a černý má dostačující poziční kompenzaci za minimální materiální ztrátu. 10...e6 (diagram)

11.Se3! 11.Je3 Jf6 12.exd5 exd5 13.Jf3 Vb8 14.Se2 Vb5 15.0–0 Vxa5 16.Vd1 Se7 17.Jd4 Sd7 18.Sd2 0–0 19.Se1 Vb8 20.Vdb1 Va6 21.a3 b3 22.Jxb3 Vxa3 23.Vxa3 Sxa3 24.Jd2 Ve8 25.Sf3 Se6 26.Vb7 d4 27.Jc2 Sc5 28.Sc6? Vc8 29.Sf3 d3 30.Je3 c3 31.Jb3 Sb6 32.Ja1 c2 33.Jaxc2 dxc2 0–1 Rossi - De Santis, Padova 1999. 11...Jf6
11...Se7 12.exd5 exd5 13.Sd4 Sf6 14.Jf3 Sf5 15.Je3 Se4 16.Vd1 h6 17.Se2 a6 18.0–0 Vc8 19.Vfe1 a 1–0 po 14 tazích, Volkov - Ferron Garcia, qualifier blitz 2000;
11...Je7 12.Jf3 Jc6 13.Se2 Jxa5 14.exd5 exd5 15.Jd4 a6 16.Sf3 Se6 17.0–0 Sd6 18.Ve1 0–0 19.Jxe6 fxe6 20.Sb6 Jc6 21.Vxe6 Vae8 22.Vxe8 Vxe8 23.Sxd5+ a 1–0 v 35. tahu Skok - Majcen, Ljublaň 2011;
11...Sd6 12.exd5 exd5 13.Sd4 f6 14.Je3 Je7 15.0–0–0 0–0 16.g3 Se6 17.Sg2 Vfb8 18.Je2 Sf7 19.Kb1± černý ale nakonec vyhrál v 38. tahu Neven - Fester, IECG email 1998.
12.exd5 exd5 13.Sd4 Se6 13...Se7 14.Je3 0–0 15.Se2 Se6 16.Sf3 a6 17.Je2 Vab8 18.0–0 Vb5 19.Sb6± Sc5 20.a4 Vxb6 21.axb6 d4? 22.Jxc4 Sxc4 23.Vfc1 Sxe2 24.Vxc5 Jd7 25.Vc7 Sxf3 26.Vxd7 Sc6 27.Vxd4 a5 28.Vc1 Ve8 29.f3 Sa8 30.Vd7 1–0 Vitiugov - Sepman, St. Petersburg 2004. 14.g3! Se7 15.Sg2 0–0 16.Je3 Vfd8 16...Je4? 17.Jxc4+– f5 18.Je3 Sd8 19.Je2 Sxa5 20.0–0 g5 21.f3 Jc3 22.Jxc3 bxc3 23.f4 gxf4 24.gxf4 Vad8 25.Vac1 Sb6 26.Vfd1 Sxd4 27.Vxd4 Vc8 28.Sxd5 Sxd5 29.Vxd5 Vfd8 30.Vxd8+ Vxd8 31.Vxc3 Vd2 32.Vc8+ Kf7 33.Vc7+ 1–0 Hausrath - Faria, Mamaia 1991. 17.Je2 Černý pěšcový řetěz je sice hezký, ale nepohyblivý a pěšec d5 bude dělat stále starosti. I když je i a5 slabé, tak se mi zdá, že kompenzace za figuru není dostačující. Je velmi důležité, že bílý střelec ohrožuje pěšce a7, protože pak má černý problémy s vývinem věže a8 a musí stále počítat s tahem Jxc4. A když černý zahraje a7–a6, tak může střelec jít na b6.

Napětí ze šesti pěšců

bývá velmi malebné a samozřejmě velmi nestálé. Vybral jsem několik ukázek, kde se odehrál velmi zajímavý souboj a napětí setrvalo delší čas. V následujícím souboji můžete prověřit původní analýzu bílého z šachového informátoru.

Raškovskij - Barejev [A90]
SSSR, 1986

1.d4 e6 2.c4 f5 3.Jf3 Jf6 4.g3 d5 5.Sg2 c6 6.Dc2 Sd6 7.Sf4!? 0–0 8.Jbd2 Sxf4 9.gxf4 Jbd7 10.e3 Je4 11.Jxe4 fxe4 11...dxe4 12.Je5 Jxe5 13.dxe5 s intenci Vd1–d6±. 12.Jg5 Jf6 13.f3?! 13.0–0–0 h6 14.h4 hxg5 15.hxg5 Je8 16.f3± 13...h6 14.h4 14.Jh3? exf3 15.Sxf3 e5 a černý stojí o něco lépe. 14...Da5+! 15.Kf2 c5! 16.fxe4 16.Vad1? cxd4 17.Vxd4 hxg5 18.hxg5 e5!–+ 16...Jg4+? 16...hxg5 17.hxg5 Jg4+ 18.Kf3 (18.Kg3 Jxe3 19.De2 cxd4–+) 18...e5! (18...Jxe3 19.Kxe3 cxd4+ 20.Kf3 e5 21.Vh4!) 19.dxe5 (19.f5 dxe4+ 20.Kxe4 Vxf5–+) 19...Jxe5+ 20.Kg3 d4!! 21.fxe5 Dd8–+ 17.Kf3 hxg5 18.Kxg4 gxf4 19.exf4 e5+ (diagram)

20.f5 g6 21.Vhf1 Da6 22.Kg3 exd4 23.cxd5 Dd6+ 24.Vf4 gxf5?? Čas. 24...b6 25.Ve1 De5 26.Df2 a Kh2–h1±; 24...Sd7 25.Ve1 Vae8 26.e5 Vxe5 27.Vxe5 Dxe5 28.Dxc5= 25.e5!+– Dxe5 26.Dxc5 De3+ 27.Sf3 Kf7 28.Dxd4 Vg8+ 29.Kh2 Dxd4 30.Vxd4 Sd7 31.d6 Kf6 32.Vg1 Vge8 33.Kg3 Vac8 34.Kf4 Vc2 35.h5 Se6 36.Vg6+ Kf7 37.Vg2 Vxg2 38.Sxg2 Kf6 39.Sxb7 Sd7 40.Sf3 Ve1 41.Vd1 Ve5 42.Vd5 1–0

Vynikající souhra tří lehkých figur

proti dámě je obsahem poslední ukázky z turnaje v Bosně:

Brkic - Nestorovic [B95]
Sarajevo, 2012

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 a6 5.Jc3 Dc7 6.Df3 Jf6 7.Sg5 Se7 8.0–0–0 d6 9.Dg3 0–0 10.f4 Jc6 11.e5 dxe5 12.fxe5 Vyzkoušelo se i 12.Jxc6. 12...Jh5 13.Jxc6 (diagram)

No a černý dámě neodolal. 13...Jxg3?? Souhra bílých figur bude nyní ideální. 14.Jxe7+ Kh8 15.hxg3 Dxe5 16.Vxh7+ Kxh7 17.Sd3+ g6 18.Vh1+ Kg7 19.Sh6+ Kf6 20.Sxf8 De3+ Známá pomsta. 21.Kb1 Ke5 22.Je4 1–0

1x 2475x
Fotogalerie
Komentáře (1) Aktualizovat
05.10.2012 10:44 | Autor neznámý

Dovoluji si se zpožděním upozornit na zajímavý rozhovor s panem GM Tajmanovem, publikovaný k jeho pětaosmdesátinám.

http://sit.63plus1.cz/2011/02/muj-zivot-se-sachem-a-hudbou-k-85-narozeninam-marka-tajmanova/