Proč to na Slovensku jde a u nás ne

06.07.2020 07:00 | Zprávy

Slovenský šachový svaz má několikanásobně menší rozpočet, než ten náš . Přitom platí u nich pravidlo, že peníze které se vyberou na startovném se vrátí oddílům v cenách za umístění. Proč toto nejde i u nás?

-       Vklady do soutěží:  Extraliga - 5 000,- Kč ( 70 000,- Kč za všechny družstva), 1. liga 2 500,-Kč
-       ( 60 000,- Kč za všechna družstva celkem), 2. liga 2 000,- Kč ( 144 000,- Kč za všechna družstva celkem) a nižší soutěže 1000Kč ( 12 000,- Kč za každou jednotlivou soutěž).
-       Pokuty – znám číslo 2. ligy E, což pro ukázku postačí: 22 500,- Kč.

Sečteno a podtrženo, ŠSČR vybere z 2. ligy „E“ v tomto roce 46 500,- Kč (včetně pokut), ale na odměnách oddílům vyplatí – 0 Kč. Ze všech druhých lig činí inkasovaná částka ročně zhruba 200 000,- Kč, v součtu s extraligou a prvními ligami to pak odpovídá zhruba 300 000,- Kč, kterými oddíly dotují ŠSČR.  Připočtěme k tomu ještě poplatky za nesmyslné zápočty na LOK ELO. Ty mají zjevně jediný důvod a tím je příliv finančních prostředků do rozpočtu Svazu. Zákonitě se ptám, co oddílům dává zpět Svaz z investovaných peněz? Proč kupříkladu na Slovensku dostávají oddíly zpět své finance, které Slovenský šachový svaz od nich vybral, ve formě odměn?


Začnu pěkně od spodu. Šachový svaz řídí 2 ligu, 1 ligu a Extraligu. Krajské a nižší soutěže si řídí samy Krajské šachové svazy. Rozhodují o rozpočtu, jak naložit s penězi atd. V tom jsou „sakra dobří,“ myšleno bohužel ironicky. Nevidím světlo na konci tunelu nic, co by pomohlo oddílům. Budu konkrétní. Možná to máte u vás lepší, ale Zlínský šachový svaz je „výjimečný“ snad ve všem.

Webové stránky se staly legendou. Říkáme jim Jára Cimrman. Každý ví, že asi existují, ale nikdo je nečte, protože tam není co číst. Grafika odpovídá době ledové a aktuálnost, či spíše neaktuálnost, nestojí za komentář. Ale to mě až tak netrápí, trápí mě otázka, co konkrétního dělá Krajský šachový svaz pro oddíly? Potřebujeme jej? Upřímně, ve Vlčnově ani nevíme, že existuje. Netušíme, co tito pánové dělají a čím se baví. Tušíme jen, že rozpočet umí utratit, ale vůbec nás nezajímají a netrápí. Jsou v životě našeho oddílu naprosto zbyteční. Vyhořelost je slovo, kdy cítíte, že vám chybí energie. Kdy cítíte, že chybí nápady a vůle něco změnit. Tak přesně o tom tady mluvím.

Začínám od zdola a zamířím přímo na Svaz. Začínám na Kraji, protože bych tam chtěl vidět lidi, co se opravdu zajímají o oddíly. Co přicházejí s nápady, jak náš šachový život podpořit, zlepšit a oživit. Proč nemohou peníze, které vyberou na soutěžích, vrátit zpět oddílům? Každý, i malý šachový klub počítá s každou korunou. Odměna za umístění v soutěži a klidně v okresní soutěži, potěší.

Kdyby aspoň pánové ze Svazu koupili pohár za tři stovky a osobně jej předali vítězi… Možná bych řekl, děkuji. Dnes se to ale bafuňářům nebude líbit. Nepoděkuji jim. Nic totiž pro mne a můj oddíl v minulosti neudělali a nadále nedělají. Nejhorší zážitek, který jednou za rok vždy nastane, je pozvánka na hlasování oddílů na schůzi Krajského šachového svazu. Od nás tam nikdo nechce jezdit, neb se jedná o ztrátu času. Pánové si vždy odhlasují to, co mají za lubem, podle předem připraveného scénáře. Rozpočet utratí, odsouhlasí si další a jedou vesele dál. Aspoň, že se tato fraška odehrává jedenkráte za rok.Mé návrhy na zlepšení stávající situace:
-       Peníze, které vyberu na startovném a pokutách, věnuji ve formě odměn oddílům umístivších se v soutěži na prvých třech místech.
-       Začnu se konečně zajímat o to, kde se budou pořádat krajské přebory. Minulý rok se přebor kraje v bleskovém šachu hrál ve Vsetíně za účasti cca 30 hráčů a přitom se jednalo o turnaj, který ani nebyl přeborem Zlínského kraje…Dává to smysl?
-       Začnu přemýšlet o tom, zda soutěže družstev nepotřebují změnu. Nemůžeme hrát dva zápasy během jednoho víkendu? Nemůžeme uspořádat krajský pohár družstev, kde by oddíly z regionu soutěžily o krajský pohár, tak jak to funguje roky ve fotbale?  Nemůžeme přemýšlet o play off v soutěžích? Nemůžeme opravdu konečně něco dělat?

Šachový svaz ČR.
Připomíná Titanic. Na palubě se tančí, ale do podpalubí teče voda. Reprezentace stojí a padá s GM Navarou. David stárne a začíná stagnovat. Každým rokem s ním, anebo bez něj, budeme slabší a slabší. Nevidím světlo na konci tunelu. Podpora reprezentace činí největší výdajovou položkou, kterou Svaz vesele roztáčí. Subvence juniorů je další bezedná jáma na peníze. Nenalhávejme si, že  dokážeme vychovat hráče ELO 2700+. To opravdu nezáleží na Svazu, ale na samotném hráči a především na finanční podpoře ze strany jeho rodiny. Tady se roztáčí kolotoč, který nemá dost atrakcí, ale má spoustu kolotočářů, každý chce točit, ale ne každý to umí. Svaz má podporovat reprezentaci, Svaz se má starat o mládež, ale nemá mít ambice z ní vychovat Mistry světa. Bohatě postačí v mladých probudit zájem o šachy a ambice se zlepšovat. To jim pomůže i v osobním a kariérním životě.

Co dál…
ŠSČR musí už konečně začít finančně podporovat oddíly v 2. lize, 1. Lize a Extralize. Nechť z řad oponentů zazní jediný rozumný důvod, proč nemohou dostávat oddíly v extralize startovné od Svazu 50 000,-Kč, v první lize 20 000,-Kč a ve druhé lize 10 000,-Kč. ŠSČR by měl šachové komunitě vysvětlit, proč neumí najít sponzory, proč stojí a padá na dotacích od států, když každé extraligové družstvo umí sehnat víc sponzorů než všichni svazoví činovníci dohromady. Povím vám příběh. Finále extraligy. Poslední trojkolo…Dotace svazu nepokryly ani v plné výši raut…Zbytek muselo doplácet pořádající družstvo. Je to normální, aby oddíly dotovaly akce Svazu? Čekám, jak dopadne pokuta pro Lipovec. Opravdu budete pokutovat oddíl, který upřednostňuje zdraví svých hráčů, před dohráním soutěže? Opravdu budete pokutovat šachového mecenáše a filantropa Vlastimila Chládka, jenž vás roky sponzoruje? Osobně nevěřím, že by toto kdokoliv ze Svazu podepsal…

Ještě se vyjádřím k pokutám. Jakým právem si bere Svaz pokuty za nenastoupivšího hráče k zápasu? Právem silnějšího? Uvedu příklad. Dejme tomu, že platíte hráči za partii 1000,-Kč, platíte za něj dopravu k zápasu a tak vás v součtu vyjde jeho partie na 1500,-Kč. Soupeř nepostaví osmého hráče a musí zaplatit pokutu. Svazu se tím, že nenastoupí jeden hráč, nezvyšují náklady, nic ho to ve finále nestojí, ale pokutu si rád vezme. Já, jako zástupce oddílu, jsem zbytečně zaplatil hráči, který nakonec nehrál a utrpěl jsem tak finanční újmu. Komu morálně patří víc peníze z pokuty? Když už Svazu, proč  je nevrátí zpět do soutěže, ve které pokutu inkasoval? Proč naopak  těmito penězi platí reprezentační akce?

Slovenský šachový svaz má výrazně nižší rozpočet než ten náš. Ale umí peníze, které vybere vrátit zpět do soutěží. Umí druhé ligy hrát víkendově. Umí podporovat oddíly mnohem víc, než ten náš. Umí a hlavně chce. I u nás bychom to uměli, jenom nechceme. Což mě mrzí. Možná tyto řádky bude číst někdo, kdo hlasuje pro rozpočet. Možná v příštím hlasování jej napadnou stejné otázky jako mě a bude se ptát proč? A možná se najdou lidi, co s tím opravdu něco udělají.

Nemůžeme soutěže družstev oživit? Hrát dvojkola? Přemýšlet o play off? Vymyslet celonárodní pohár družstev? Nemůžeme opravdu začít podporovat oddíly a normální hráče? Protože základem Svazu nejsou velmistři a ani junioři, ale základním stavebním kamenem jsou oddíly a na ty Svaz zapomíná. Pokud v tom bude ŠSČR pokračovat, může se jednoho dne stát, že oddíly zapomenou na Svaz.


Pojďme věci měnit. Nespokojme se tím málem, co dneska máme. Pojďme dělat šachy pro lidi a s lidmi. Pojďme dát do toho vše energii a nápady.  Tento článek neměl za úkol pěnit krev. Tento článek měl za úkol se zamyslet nad tím, jestli nemůžeme šachy zase posunout o krok dál s cílem, aby další ročníky byly lepší, zábavnější, a abychom přinutili Svaz být tady pro nás a ne my pro něj.

Stálo by za úvahu založit asociaci šachových klubů, která by měla svoji váhu a hlavně sílu prosadit změny a časem převzít pod svá křídla ligové soutěže dle vzoru Fotbalové asociace ČR. Tato varianta by pomohla rovněž „profesionalizovat“ soutěže a oslovit sponzory. Teď je na tahu Svaz. Měl by dokázat, že umí posunout vpřed. Měl by ukázat, že umí najít sponzory a podpořit oddíly. Věřím, že uzrál čas na radikální změny. ŠSČR musí za inkasované peníze poskytovat kvalitní servis, jinak nemá právo na existenci.


Petr Koutný


diskuze na FB Robert a Petr šachy, FB NSS...

0x 2942x Petr Koutný
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat