Prague Chess Festival

Virtuální konference

26.02.2009 11:49 | ŠSČR

Pouhé 2 dny zbývají do celostátní Konference ŠSČR v Havlíčkově Brodu. Z internetových diskuzí a krajských konferencí přitom stále vyplývá, že nic není vůbec jasné. Z děčínských kuloárů naopak zaznívá, že nás čekají p

Pouhé 2 dny zbývají do celostátní Konference ŠSČR v Havlíčkově Brodu. Z internetových diskuzí a krajských konferencí přitom stále vyplývá, že nic není vůbec jasné. Z děčínských kuloárů naopak zaznívá, že nás čekají převratné věci. Pozvání předsedy ŠSČR Sejkory do Děčína na MČR využilo i několik krajských předsedů, kteří s ním debatovali o navrhovaných variantách rozpočtů i dalších věcech. V tomto článku naleznete krom výstupů této debaty přehled navrhovaných změn v poplatcích a také několik individuálních návrhů na změnu Soutěžního řádu.

Předsedové v Děčíně:

Přítomní: Kořínek (MKŠS), Ciprys (JMŠS), Paulík (KŠSV), Satranský (SŠS), Krejnický (PŠS), Šmíd (KŠS) a Novotný (ŠSLK).
Z debaty vyplynul kompromisní návrh č. 4 rozpočtu. Hlavním důvodem tohoto návrhu je nespokojenost s navrhovaným zvýšením příspěvků v roce 2009, které bylo vloni Konferencí ŠSČR odmítnuto, i s variantou č. 1 rozpočtu, která dosahuje vyrovnanosti rozpočtu tím, že krajům nepřiznává ani korunu. Námi navrhované řešení je od roku 2010 stanovit příspěvky ŠSČR na 100,- Kč pro hráče od 18 do 65 let a 50,- Kč pro ostatní s tím, že tyto připadnou v celé výši ŠSČR a kraje si své financování od roku 2010 zajistí samostatně pomocí krajských příspěvků. Rok 2009 bychom ještě naposledy přežili z rezervy, přičemž schodek jsme se snažili snížit dalšími úsporami a zvýšením příjmů za poplatky a služby, které se pozitivně projeví na rozpočtu ŠSČR i v dalších letech a nezatěžují šachově méně aktivní hráče.

Úspory pro rok 2009 jsme našli v odložení 13. platů na rozhodnutí příští Konference, snížení odměn vedoucím soutěží ze 7.200 na 4.000,- Kč (v krajích se za stejnou práci bere ještě méně) a především ve snížení odvodu na Kraje z 90% na 60%, přičemž jsme ochotni se bavit i o prostředcích na Trenérská střediska mládeže. Dodatečné příjmy jsme našli ve zvýšení startovného v ligách (o cca. 500,- Kč/družstvo) a zvýšení téměř všech poplatků, jak je navrhováno. Nevadí nám dokonce zrušení snížené sazby u přestupů mládeže (ať je rovněž 200,- Kč). Naopak jsme proti dalšímu zvyšování registračních poplatků cizinců, stačí ať platí stále dvojnásobek, tj. 200,- Kč za družstvo. Podporujeme myšlenku, aby ti, co neplatí příspěvky (neaktivní), platili na turnajích za zápočet na LOK 150,- Kč. Nechceme ale, aby tuto částku museli platit i cizinci, kteří si k nám přijedou zahrát turnaj.

Tolik zhruba z jednání předsedů. Schodek naší verze je cca. půl milionu Kč. Návrh jsme rozeslali VV i ostatním předsedům, nepřišla však žádná reakce.

Návrhy na změnu Ekonomické směrnice:

Položka Platí Nově 2008
Přestup či změna názvu 100 200 414x
Přestup mládež do 16 let 50 100 414x
Odvolání na úrovni KŠS 100 500 KŠS
Odvolání na úrovni vyšší 500 1000 7x
Školení rozhodčích 1. tř. 1000 1500 12x
Školení rozhodčích 2. tř. 600 1000 KŠS
Školení rozhodčích 3. tř 350 600 KŠS
Školení trenérů 2. tř 1200 1500 30x
Školení trenérů 3. tř 750 1000 KŠS
Školení trenérů 4. tř 350 600 KŠS
Zápočet na LOK - jednotl. 10 20 ???
Zápočet na LOK - neaktivní 10 150 ???
Zápočet na LOK - družstvo 200 400 ???
Vystavení dokl. o akt. Elo/VT 50 100 37x
Registrace cizince za soutěž 200 400 197x

Počty roky 2008 jsem se snažil vytáhnout z dostupných informací ze Zprávy VV, určitá zkreslení jsou možná. Poplatky po školení jsou navrhovány od 1. 4., ostatní od 1. 7. – není to z návrhu ale vše zcela jasné. Při školeních s účastí nižší než 9 zájemců navrhuje VV poplatky zdvojnásobit, čímž vlastně přesouvá ekonomickou zodpovědnost z pořadatele na účastníky. U zápočtu na LOK zůstávají osvobozeny postupové soutěže družstev, zpoplatněny mají být ale nově (znovu) mistrovské soutěže jednotlivců (oddílové přebory atd.). Důvodem je stejně jako u zavádění vysokého poplatku pro neaktivní hráče zvyšující se tendence některých šachistů k obcházení těchto poplatků. Návrh na změnu ES

Soutěžní Řád:

Ing. Jaroslav Šmíd z KHŠS navrhuje 2 změny SŘ:

Cizinec
Za cizince nebude považován ten hráč, který v posledních 3 letech byl na soupisce oddílu a nastoupil k více jak 50% utkání (zpravidla celkem k 17). „Odcizincování“ dokládá mateřský oddíl na losovací soutěži družstev. Hráč, který byl již „odcizincován“ není již v příslušném oddíle považován za cizince i v nadcházejících sezónách.

Odůvodnění: Především v příhraničních oblastech nastupuje hodně hráčů, kteří mají blíže do oddílu v ČR než do oddílu ve své zemi. Hrají zde několik sezón - mají ELO ČR dříve než FIDE, ale poté co se objeví na FIDE listině jsou považováni za cizince a to i přesto, že si své FIDE uhráli v českém oddíle. Paradoxní je to, že někteří nejsou ani ve své rodné zemi registrováni …

Apel na změnu pravidel kolem cizinců najdete i ve Zdravici konferenci od p. Vachka z Lokotivy Brno.

Postupy do 2ČL
Pro výpočet druhého postupujícího ze 4 krajů se používá vzoreček (R1+R2 …. +RN)/ ΣP přičemž R1 je počet registrovaných k prvnímu roku platnosti postupového klíče, R2 druhého roku atd. až RN je rok 2009. ΣP je součet postupů, které již kraj měl v předchozích sezónách. Většina krajů má P rovno počtu sezón. 4 postupy mají kraje, které mají největší poměr registrovaných hráčů k počtu postupů. Platnost od sezony 2009/10.

Odůvodnění: Kraje, které jsou v počtu registrovaných členů na 5. a 6. místě mají stále jednoho postupujícího a to i přesto, že mohou mít třeba jen o 10 registrovaných méně než kraj na 4. místě.I já bych si dovolil delegátům navrhnout 2 změny Soutěžního řádu:

Převod soutěže
Čl. 3.3.1. SŘ se doplňuje o třetí větu: „Právo účasti v soutěži družstev je mezi místně příslušnými oddíly volně převoditelné.“

Odůvodnění: Všechny extraligové kluby hlasovaly již před minulou sezónou pro možnost převoditelnosti soutěže, STK ale dosud toto neupravila. Obzvlášť vyšší soutěže jsou závislé na financích. V okamžiku, kdy tyto nejsou, což může být v době krize obzvlášť aktuální, je jediným plně legálním řešením pro takový oddíl, do soutěže se nepřihlásit a přijít tak bez náhrady o právo účasti, které si obvykle za nemalé peníze a vynaložené úsilí získal. Krom toho tu existuje nepsané pravidlo, že příslušná STK schválí převod soutěže, pokud spolu s ní přestoupí i nadpoloviční většina stávajících hráčů, povolení Vám ale nikdo nezaručí, záleží na libovůli. Můj návrh vyjasňuje právo účasti jako převoditelné právo, které můžete darovat či prodat jinému oddílu. Zcela záměrně k tomu nevyžaduje ani žádné podmínky, jako např. určitou sílu pro Extraligové družstvo – však nikde nemáte záruku, že za rok nenastoupí Nový Bor do Extraligy s 8 hráči III. VT.

Doplňování soupisek
Do Čl. 3.5.5. se vkládá předposlední věta: „Pro účely mezinárodních soutěží lze soupisku doplňovat i po skončení soutěže, přičemž se neuplatní čl. 3.5.2. pís. b).“

Odůvodnění: Tato větička má zrovnoprávnit české účastníky především Evropského Klubového Poháru se zahraniční konkurencí, kde je podobná praxe běžná. Pravidla EKP umožňují účast všem ne-cizincům na soupisce. Kdyby tato věta platila již před rokem, mohl náš klub na Poháru 2008 v Řecku reprezentovat i Viktor Láznička, který přestoupil po sezóně.Pokud jsem dobře informován, připravuje člen komise rozhodčích Jaroslav Benák zcela nové znění SŘ, podle toho, s jakým úspěchem se tyto návrhy setkají, může se tedy nechat inspirovat.Zahajuji hlasování:

Tolik tedy některé návrhy na Konferenci, mikrofon je Vám k dispozici. Delegáty bych prosil, aby v diskuzi upozornili na to, že jsou zvolenými delegáty a za který kraj. Máte-li vlastní návrhy, je nejvyšší čas vyjít s nimi na světlo boží, třeba já osobně jako delegát ŠSLK budu velmi nerad podporovat různá překvapení, některá shledávám později za příliš unáhlená a nepromyšlená.

Odkazy:

Kompletní odkazy na materiály Konference
Návrh na změnu ES
Zpráva VV
Zdravice konferenci p. Vachka
Fórum JMŠS
23x 364x Viktor
Fotogalerie
Komentáře (23) Aktualizovat
28.02.2009 21:38 | Autor neznámý

Tak som si prave precital, ze navrh fairovejsej postupovej schemy nepresiel, takze mam vdaka matematickim fobikom dobre sance, ze budem hravat druhu ligu prakticky furt, aj ked zle jazyky hovoria ( zneuzivajuc nepekny pohlad na moje tohtorocne vysledky ), ze na to nemam. Moje druholigove druzstvo sice obvykle vypadne, ale sucasne moje krajske druzstvo obvykle postupi, ked v ZK mame, tesne ale predsa, dve postupove miesta, fajn.

28.02.2009 12:56 | Autor neznámý

Pan Ciprys, nemozem si odpustit reakciu: Matematika, ak sa pouzije spravne, nemoze byt v rozpore s rozumom, ak je zdravy. Fobia zo vzorcekov ale urcite zdrava nie je. Postupova schema do 2.lig nemoze byt absolutne spravodliva (jednak kuoli dohode, ze kazdy kraj ma mat aspon jedneho postupujuceho a najviac dvoch, druhak preto, ze pocty hracov pochopitelne nie su v idealnych proporciach ), ale ked vam matematik povie, ze dany vzorec smeruje k priblizeniu idealu nie od neho, tak by ste si to mohol bud preverit (kvitujem postup pana docmena), alebo proste vziat na vedomie, ze ak bol v starom systeme niekto "bit" ( jeho pocet postupujucich bol horsi nez pomerny ), tak v novom nemoze byt na tom horsie. Vasa reakcia je asi ako keby farmaceut ubezpecil pacienta, ze novy liek nema horsie vedlajsie ucinky ako stary a pacient by si zacal rvat vlasy, ze nie dost, ze som zo stareho lieku trpel nespavostou, este zo mna chcete urobit impotenta ! ;-) Sportovo beriem, ak novy system napadne niekto, koho to realne poskodi, pretoze starym systemom bol neadekvatne zvyhodneny. ( Kedze som hrac krajskeho preboru v Zlinskom kraji, som velmi vhodny kandidat na poziciu svojho oponenta, ale ja sa ako matematika respektujem, takze sa so sebou nebudem hadat ) A mimochodom, pan Novotny, Vasa vyzva aby sa to najprv nejako preskumalo, vo mne, s dovolenim, vyvolala nie prilis lichotivu asociaciu na cimrmanovske (napad spojit vytahy a dat do vytahu nadol o jedneho muza viac) "zjistilo se, ze se v dole hromadi hornici" :-)

27.02.2009 19:41 | Autor neznámý

Průběh zítřejší konference se Vám budu snažit přiblížit živě přímo z místa.

27.02.2009 18:38 | Autor neznámý

Na adrese: http://encyklopedie.moria.cz/media/cstv/ najdete některé materiály týkající se ČSTV, např. Otevřený dopis, kritizující poměry v ČSTV a nevyplácení peněz.

27.02.2009 11:07 | Autor neznámý

Nelobuji za svůj kraj (vždy jsme měli jen jednoho postupujícího). Domnívám se však, že mnou navrhovaný systém je spravedlivější, než ten dosavadní. Pokud má někdo dvojnásobek členů, tak se ho tato změna nedotkne. O skupinách 2ČL se vedla rozsáhlá diskuse už při jejich tvoření v Pardubicích. Samofinancovatelnost soutěží je sice hezká věc, ale proč v krajích mají vedoucí soutěží za stejnou práci (partie jsou také v elektrocniké podobě) cca 20% toho co mají vedoucí soutěžích ŠSČR? Nevím jak bychom do nákladů na soutěž počítali činnost sekretariátu, webmastera atp. Zástupci nejnižších soutěží by mohli říci my hrajeme jen naší pětičlennou soutěž a kromě několika rapidů nic víc, takže nepotřebujeme být registrováni ve svazu a ušetříme. Najdeme někoho kdo nám to bude řídit tak jako se hrají odborářské ligy v hokeji či fotbale a ušetří, jenže ŠSČR ztratí další členy a nákaldy na jednoho se opět zvýší ...

27.02.2009 10:02 | Autor neznámý

ad cizinci a fotbal: Ano, jenže ve fotbale nepodmiňují (neomezují) start hráče na hostování ... podaný návrh (viz výše) mi přijde jako rozumné řešení.

27.02.2009 09:18 | Autor neznámý

Pouze aby nedošlo k omylu dodám, že na rekodifikaci SŘ skutečně pracuji, ovšem nijak to nesouvisí s mým fungováním v KR ŠSČR. Je to čistě takové hobby, k němuž se jednou za čas dostanu (a které asi teď bude zastíněno prací na diplomce), takže bych na tomto poli žádné zázraky ode mě v nejbližších letech nečekal :-)

27.02.2009 08:13 | Autor neznámý

Cizinci jsou evergreenem posledních konferencí. Jako člověk z místa, které na jihu sousedí s Rakouskem a na východě se Slovenskem jistě nebudu za předpojatého, když upozorním na snahy fotbalové generality naopak starty cizinců v domácích klubech omezovat. Podle jejich právního názoru je i v jejich profesionálním prostředí zcela slučitelná volnost pohybu pracovních sil (zaměstnejte si cizinců kolik chcete) s omezením počtu cizinců na hřištích h*tp://fotbal.sport.cz/fotbal/ostatni/145599-blatter-hrat-by-melo-pouze-pet-cizincu.html. Jinak na Slovensku stojí licence cizince do extraligy 40 Euro.

27.02.2009 00:18 | Autor neznámý

Docmen - Máš pravdu, nějaká regulace bude potřeba, jen to nějak naformulovat. Smyslem článku nemá být kšeftování, ale možnost opustit soutěž důstojně a třeba i s nějakým obnosem. Ten podle mě skončí stejně opět v šachu - dá se použít pro neprofesionální zbytek týmu, na mládež či na turnaj.... Docela by mě zajímalo, jaká by byla tržní hodnota práva účasti v Extralize, dostaneme se na 6 cifer?

26.02.2009 23:19 | Autor neznámý

ad cizinci: Samozřejmě jsem pro. Nejlépe dát hned do SŘ, příp. pověřit VV, aby zapracoval do SŘ nejpozději do 30.6., aby bylo možno použít od sezony 2009/2010. ad postupy: Zkusit by se to snad mohlo - třeba by to přineslo i jisté oživení v příslušných krajích. ad převody a doplnění: Obdobně jsem pro s jistým dohledem svazu.

26.02.2009 22:57 | Autor neznámý

ad. Viktor Novotný: k té převoditelnosti, já si to pak taky uvědomil, ale je nutné, aby na oplátku ten druhý klub nepřevedl svoji soutěže, tj. aby si ty soutěže nevyměnili, to by se dalo ošetřit větou, že převod je možný pouze jednostranně; a k těm nižším soutěžím, my tomu přece musíme chtít zabránit vůbec a ne čekat pár sezon až zmizí poptávka; a taky nemusí jít nutně o pravidelnost, stačí když se mi to stane jednou a budu v situace toho druhého družstva, které utře a budu maximálně nasr.... a to tak, že už mě to může přestat bavit hrát

26.02.2009 22:42 | Autor neznámý

Tedy jestli bude v Havlbrodu na Konferenci takový klid jako zde na té virtuální, tak to bude pohodovej den:-).
Cizinci by se řešit měli, kolegové z EU (tedy mj. všichni naši sousedé) ať klidně hrají. Z pohledu Svazu je nejcitlivější extraliga, kde by více cizinců mohlo ukrajovat krajíc našim hráčům, zájmem Svazu by měla být v tomto směru hlavně ochrana reprezentantů, ti by se v našich poměrech vejít měli, nejsme bohatá Bundesliga. Důsledkem by podle mě bylo zvýšení síly i v 1. ligách. Jako delegát bych ale rád viděl přesné znění usnesení - buď článek do SŘ nebo pověření VV/STK.
Postupy do 2. lig - Je pravda, že stávající systém je velmi konstantní a kraje s 5. či 6. nejvyšší členskou základnou jsou znevýhodněna. Pravu má ale i David Ciprys, je to takto jednoduché a úplné spravedlnosti není snadné dosáhnout. Osobně bych navrhoval nechat STK zpracovat nějakou analýzu a nechat to ještě uležet (je to návrh pro mě nový).
Převoditelnost - Převedl-li by např. letos Třinec B právo hrát Extraligu na jiného zájemce, přišel by jakoby o celé Béčko - nezůstala by mu 1. liga, prostě nic, může začít zase od okresu. Podle mě je to dostatečná ochrana proti kupčení ve vyšších soutěžích. Pokud by existovalo družstvo, které bude pravidelně vyhrávat nejnižší soutěž a svůj postup pak prodávat konkurentům, bude brzy poptávka po nákupu tak nízká, že opět nepředpokládám, že by to někdo kvůli tomu dělal.
GMVoko - Zvyšování startovného v ligách mě na našem návrhu vadí nejvíc, tendenci přenášet náklady na družstva jsem se měl víc vzepřít.

26.02.2009 20:56 | Autor neznámý

no já jsem se tím vzorcem teď chvíli zabýval a dospěl jsem k názoru, že je to opravdu blbost, pokud bychom to chtěli brát opravdu podle poměru registrovaných hráčů tak by z dvou největší krajů (Jihomoravský a Moravskoslezský) museli jednou za čas postoupit 3 družstva a ze 4 nejmenších krajů (Karlovarský, Vysočina, Plzeňský a Jihočeský) by jednou za čas nepostoupilo žádné družstvo,

pokud by se toto ignorovalo a bralo se, že vždycky postoupí alespoň jeden a postoupí maximálně dva, tak by se měnily postupující družstva na 3.-6. pozici, tak jak navrhuje pan Šmíd, ovšem jestli si myslí, že by si Královehradecký kraj nějak výrazně pomohl, tak je na omylu, za mnou sledovaných 7 sezon postoupilo z Královehradeckého kraje druhé družstvo pouze jednou a za 7 sezon bude všechno úplně jinak

z dvou největších krajů (Jihomoravský a Moravskoslezský) by každopádně postupovali dva týmy pořád, protože jejich počet členů je více než dvojnásobně větší než průměrný počet členů na jedno postupující družstvo

to vše samozřejmě za předpokladu, že se nějak výrazně nezmění členská základna krajů

26.02.2009 20:09 | Autor neznámý

To Ludo Balážec: Jen aby nám matematika nepřepočítala zdravý rozum. Čtyři extra místa chceme dělit zcela exaktně a zbylých 14 nás nezajímá? Největší kraje jsou už dnes tvrdě bity, protože mají 5x více členů než nejmenší kraj, ale jen 2x více postupů. A nyní to na základě exaktních výpočtů vylepšíme tak, že poměr počtu hráčů (a plus minus i družstev) necháme 5:1 a počet postupů srovnáme na 1:1? Žádný systém není zcela zpravedlivý, ten stávající je alespoň průhledný a jednoduchý.

26.02.2009 18:54 | Autor neznámý

to imouse a docmen: Zmena poctu postupujucich nas (Zlinsky kraj, kde mavame dvoch postupujucich) poskodi, ale bol by som ako matematik strasne neobjektivny, keby som nekonstatoval, ze to tak ma byt spravne. Jednoduchy priklad : ked narok kraja A podla poctu hracov na pocet postupujich vypocitany na stotiny je 1.33 a kraja B 1.67, tak doterajsim sposobom to vzdy vyjde 1 a 2, takze za 3 roky ma A 3 a B 6 postupujucich, ale spravodlivy pomer je 1.33:1.67 = 4:5. Ak sa nieco da nazvat "absolutne nespravedlive" (pan imouse), tak prave pomer postupujucich 3:6, ked pomer hracov je 4:5.

26.02.2009 15:59 | Autor neznámý

napíšu zde pár svých názorů, třeba si je někdo přečte a třeba (i když v to moc nevěřím] se jimi bude někdo zabývat, nehodlám se však zabývat otázkou financí a příspěvků, půjde jen o ty změny v soutěžním řádu, protože jde vesměs o samé pakárny, jejichž zavedení by mohlo mít negativní důsledky

 • cizinci - jedna věc je, že se někde (třeba v příhraničních oblastech) potýkají s velkým množstvím cizinců a značkových hráčů, ale druhá věc je, že jakmile se povolí start více hráčů z ciziny i když nebudou mít znaménko C, tak to taky může skončit tak, že v některých týmech přesáhne počet těchto hráčů únosnou mez a družstvo už v podstatě nebude ze základu tvořeno českými hráči, příklady můžeme vidět v zahraničních ligách jak třeba v Rakousku, Německu, o jiných zemích nemám přehled, já osobně vedu tým v příhraničí (Znojmo), cizince taky máme, ale vždy se nám k plné spokojenosti všech podařilo optimalizovat soupisku tak, aby hrávala nadpoloviční většina domácích hráčů

 • postupy do 2.ligy - souhlasím s Imouse, pokud by se mělo něco měnit na obsolutním počtu postupujících z krajů podle počtu registrovaných, tak spíš tak, že se nějakým způsobem určí síla soutěže a postoupí týmy z krajů s nejsilnějším krajským přeborem
  kromě toho by návrh pana Šmída jen urychlil kolaps zavedeného systému soutěží, ke kterému časem dojde vlivem toho, že soutěže nejsou územně rozděleny, důkazem toho je stav 2.ligy D, kde ještě před 4 lety bylo 11 družstev z Jihomoravského kraje a jedno z Pardubicka, dnes jsou tam družstva z Pardubicka 4, podle mého odhadu jich tam bude příští rok tak 6, a abysme jeli třeba 4 krát ze 6 venkovních zápasů ze Znojma do Pardubic, přes Vysočinu, která se v době sněhových kalamit přejet nedá, tak na to se můžeme víte co, osobně si myslím, že za tento systém soutěží by nám měl svaz ještě platit a ne vybírat příspěvky

 • převoditelnost soutěží - s převoditelností soutěží nesouhlasím, nemyslím si, že máme zapotřebí dosáhnout stavu, kdy družstvo, které nemá zájem postoupit a vyhraje soutěž, postup se ziskem prodá dejme tomu čtvrtému družstvu v pořadí zatímco druhé a třetí družstvo, které by měly mít nárok na vyšší soutěže z pohledu výsledku ostrouhají, vídím zde možnost zamezit kupčení se soutěžema nějakými podmínkami, ale musely by být opravdu dobře vymyšlené;
  to, že jsou pro všechna extraligová družstva je vcelku jasné, protože, jde o finančně silné celky, které by neměli problém si nějakou soutěž koupit

 • doplňování soupisek - toto je běžnému českému šachistovi celkem jedno, využije toho jenom pár klubů, a je otázka nakolik by se doplňování využívalo

 • ještě jsem si připomněl, že jsem zde kdysi apeloval v nějaké horlivé diskuzi na vymezení kritérií placení příspěvků a nepoužívání pojmů výdělečně činný a nevyýdělečně činný, ale student, důchodce apod.

 • 26.02.2009 15:55 | Autor neznámý

  Zdravíčko. Moc se mi již rozpočtem zabývat nechce, tak jen drobnosti. 1. mi nějak nesedí zvyšování příjmů svazu na úkor soutěží družstev. Mám představu, že každá jednotlivá soutěž družstev je uzavřenou ekonomickou jednotkou = družstva si zaplatí všechny nutné náklady (vedoucí, elo +?), a dost! Proto ani nevidím důvod pro snižování odměny vedoucích soutěžích. Pokud svazové orgány žádají další poplatek za vydání rozpisů soutěží, rozdělování do skupin, a třeba web pro výsledky (jiné si nahonem neumím vymyslet), pak nechť je to doplněno do ekonomické směrnice. 2. co se cizinců týče, už jsem to tu psal, je asi čas řešit otázku eurocizinců (s právy rovnými s domácími podle zvyklostí eurounie) - to by myslím oběma lobbystům plně vyhovovalo. Statistikou kořeněné odcizincovávání má určitě řadu úskalí a kliček, které by bylo nutné doošetřit. 3. nějak se nikomu asi nechce zarýt do úspor v provozních nákladech svazu. Chápu, ono to může zabolet. Předseda v Děčíně naznačoval ideu nějakých organizačních změn ve struktuře či stanovách svazu, konkrétní projekt ale zatím neformuloval. Kdyby to provoz svazu zlevnilo a zefektivnilo, stálo by to za pokus. Všem delegátům konference přeji šťastný návrat v plném zdraví.

  26.02.2009 14:09 | Autor neznámý

  Mimochodem chválím kraje za stránky, je to mnohem lepší, než když jsem je zkoušel projíždět minule:-).

  26.02.2009 14:08 | Autor neznámý

  Pardubice bez usnesení, Olomouc: prosazovat platby 150,- Kč výdělečně činní ; 75,- Kč nevýdělečně činní a 50,- Kč mládež do 18 let při dělení 40% pro ŠSČR a 60% pro ŠSOK. Zlín pro var. č. 2.

  26.02.2009 13:51 | Autor neznámý

  http://www.chess.cz/kraje/sspk/ - Plzeň doporučuje delegátům var. č. 2 rozpočtu.

  26.02.2009 13:45 | Autor neznámý

  Kategoricky nesouhlasím s tím vzorečkem na postupy do ligy, je to absolutně nespravedlivé! Ten rozdíl mezi 4. 5. a 6. a třeba i 7. a 8. ... možná není tak velký, ale podle tohoto vzorce o postupové místo přijdou po 3 letech i ty na 1. 2. a 3. místě - ač mají ten rozdíl třeba 700! A soutěž v Moravskoslezkém nebo Středočeském kraji nebude zázračně slabší jen proto že ten rok mají zrovna "blbý" koeficient! Mě stačí bohatě, že KP Karlovarského kraje má úroveň našeho regionálního...

  26.02.2009 12:51 | Autor neznámý

  Viktore, tak jsem se těšil, že si alespoň jednou v životě zahraji v NB extraligu a nyní jsem se zklamáním zjistil, že s II.VT do Tvé koncepce nezapadám. Tak snad někdy příště. P.S. Lepší přece jen bude, když ji necháme Hráčkům & spol.

  26.02.2009 12:41 | Autor neznámý

  S Vašim návrhem ohledně cizinců bych souhlasil s drobnou změnou. Cizince do 26 let, kteří v ČR studují a jsou schopni studium doložit (třeba potvrzením o studiu), nezapočítávat jako cizince. Tito studenti mají svá zkoušková období a občas jezdí domů a tak ani nemusejí (a ani většinou neodehrají) všechna svá utkání. U nich bych kvótu 17 utkání vynechal.