Prague International Chess Festival

Nad rozpočtem trochu jinak

08.01.2009 15:22 | ŠSČR

Svazový rozpočet je tradiční sezónní evergreen. Rozeznívá se v polovině prosince, koncem února po něm ale už ani pes neštěkne. Někdy počátkem května se teprve vyjasní přesná čísla příjmových položek, toho si ale obvykle vši...

Svazový rozpočet je tradiční sezónní evergreen. Rozeznívá se v polovině prosince, koncem února po něm ale už ani pes neštěkne. Někdy počátkem května se teprve vyjasní přesná čísla příjmových položek, toho si ale obvykle všimne už jen pár členů výkonného výboru, a průběžné roční čerpání rozpočtu sleduje převážně jen svazový hospodář a snad (jak pevně doufám a v žádném případě ji nechci urazit) i revizní komise svazu. Buďme realisté – drtivou většinu členské základny rozpočet šachového svazu nezajímá, a pokud někdy výjimečně ano, pak pouze ve vztahu k vlastní kapse.

V tom je vlastně celý problém. Rozpočet musí pokrýt veškeré činnosti, které vyplývají z úkolů celé organizační struktury svazu. V tomto rozsahu ale rozpočet zajímá jen velmi uzounkou skupinu převážně funkcionářů, kteří mají naplnění těchto úkolů zrealizovat. Ostatní zájemci o rozpočet spíš zastupují nějakou konkrétní zájmovou skupinu uvnitř šachového hnutí a sledují v rozpočtu především to „svoje“. Pro krizové případy je podobné uspořádání nesporně nežádoucí.

Hrubá struktura

Konferenci budou předloženy 3 rozpočtové verze. V dalším se budu zabývat údaji verze 2 (V2), která mi připadá nejrealističtější. Verze 2 pracuje s výdaji v celkové částce 6.528.950 Kč. Na soutěže přiděluje 917.800 Kč (tj. 14 %), na mládež 1.222.000 Kč (tj. 18,7 %), na reprezentaci 1.099.000Kč (tj. 16,8 %) a na ostatní 3.290.150 Kč (tj. 50,4 %)! To je jistě pozoruhodné zjištění, které mě vlastně podnítilo k psaní následujícího textu. Co se asi skrývá v tak štědře financované skupině Ostatní?

Trochu podrobněji - bloky

Půjdu na to stejným způsobem, jakým jsem postupoval v dobách, kdy jsem sám část rozpočtových podkladů připravoval. Nejdřív začneme hrubými odhady logických bloků:
1. Platby FIDE = obvykle představují zhruba 0,5 milionu korun (V2 = 320 tisíc, ale poplatky za účast v oficiálních soutěžích jsou asi zahrnuty v nákladech jednotlivých akcí, jinak mi to připadá nějak dost málo).
2. Hlavní reprezentační akce = družstva ME/olympiáda = 0,5 milionu (pokud se tedy zrovna neletí třeba do Manily). V2 = 430 tisíc, dejme tomu, že to bude stačit. Zhruba polovina jsou honoráře reprezentantů, pokud do toho chcete šťourat.
3. Ostatní reprezentační akce. Jednak jde o akce sledované v dotaci od MŠMT (= jednotlivci a kategorie HD 18), jednak o přípravné reprezentační soutěže a o soustředění reprezentantů včetně juniorské kategorie. Tento blok nedá dohromady ani 0,5 milionu a často se v něm brutálně škrtá (V2 = 309 tisíc + 2x20 tisíc trenérských, kterým úplně nerozumím)
4. Domácí přebory jednotlivců (muži, ženy, junioři, mládež + nezbytná polofinále) – to je řádově 750 tisíc (podle současné struktury). Když k tomu připočtu ještě bleskový přebor a drobné příspěvky na přebory v dalších kategoriích, tak se sotva dostaneme k 1 milionu. (V2 = 710 tisíc + 180 tisíc v „různých“). I v těchto položkách se dá škrtat, pokud je to nutné, ale moc se zas ušetřit nedá.
5. Trenérská práce s talentovanou mládeží = individuální tréninky, soustředění, příspěvky na krajská centra mládeže – to se sice obvykle odvíjí od výše dotace MŠMT na talentovanou mládež, ale je to řádově 750 tisíc (V2 = 800 tisíc). Do toho se dá šťourat obsahově, ale z pohledu rozpočtu to je jasné a srozumitelné.
6. Závazky svazu vůči dalším organizačním složkám – tedy problémový (skladební) a korespondenční šach + hlavně příspěvek krajským svazům ze členských příspěvků. S tím se zatím moc dělat nedá, ještě se k tomu ale vrátím. Řádově jde skoro o 1 milion (V2 = 882 tisíc)
7. Provoz svazu mimo mzdové prostředky – tam se složí vše, co víceméně nesouvisí s přímou realizací konkrétních akcí. Zde odhad nedělám, protože vyčíslováním této položky jsem se nikdy nezabýval, v mé filozofii na to jde tolik, kolik zbude. (V2 = 852 tisíc)
8. Mzdové náklady (mzdy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců svazu a odměny). Není sporu o tom, že práci pro svaz je nutno zaplatit, otázkou je kolik a za co. Ani zde odhad nedělám, můj sponzorsko/funkcionářský přístup k této otázce by byl destruktivní. Ale námět k diskusi to rozhodně je, už jenom proto, kolik je to dohromady! (V2 = 1.765.950 Kč, tedy česky 1 a ¾ milionu)
9. Dosud jsem se vyhnul položce MS+ME mládeže, která je účetně nejkomplikovanější, protože se zde potkávají dotace MŠMT na reprezentaci i na talentovanou mládež, příspěvky rodičů a někdy i sponzorů, prémie za výsledky a možná ještě něco. Verze 2 uvádí položky 130 tisíc a 110 tisíc, v příjmech k těmto položkám nic identifikovat nedovedu. Tuším sice, co by to snad mohlo být, ale v tom případě jsou tyto částky buď nezvykle malé, nebo nezvykle velké – prostě se v tom nevyznám. Takže bych uvítal, kdyby hospodář mohl poskytnout podrobnější rozpočty obou zmiňovaných akcí, i když se nepochybně jedná o odhady, neboť naše účast se vyjasní až pár týdnů po skončení přeborů v těchto kategoriích.

Příjmy - každá koruna dobrá

Co se příjmů týče, je to naprosté věštění, které žádnému hospodáři nezávidím. O dotacích MŠMT na reprezentaci a talentovanou mládež rozhoduje státní rozpočet a složitý žebříček sportů podle dosažených výsledků za poslední 3 kalendářní roky, kéž by odhad 700 + 500 tisíc hospodáři vyšel. Vlastní zdroje vyplývají z dělení zisku Sazky opět velmi komplikovaným klíčem a na několika stupních, navíc splátkový kalendář je velmi nejistý – 2,5 milionu pánbůh zachovej. Členské příspěvky jsou relativně nejblíže jistotě, jenže na jejich použití platí dosti tuhá omezení (Verze 2 pracuje s nějakým navýšením, realitu asi ukazuje tato položka ve verzi 1). O nich jsou vlastně ony neustálé diskuse. Všechny ostatní příjmové položky nedají dohromady ani celý 1 milion. Sponzorské příjmy rozpočet ani neočekává, tomu rozumím, a pokud nějaké budou, předpokládá se nepochybně, že budou využity pro konkrétní akci, na kterou budou získány.

Hlubší analýza

Na příjmy rozhodně nejsem žádný expert, zato jsem se za své funkcionářské roky velmi dobře naučil v rozpočtu škrtat, i když srdce krvácelo. Ale pokud na něco škvára není, tak si to musíme odpustit. Proto si dovolím hlubší analýzu výdajových položek.

Když stručnost nestačí

K položkám MS/ME mládeže (viz 9) už víc říci nedovedu, ale podrobnější rozpočet bych si prohlédl rád, a delegátům konference to vřele doporučuji také.

Čtvrtina rozpočtu na mzdy a odměny

Za velmi hluboké zamyšlení rozhodně podle mého stojí kategorie Mzdové náklady (viz 8). Vyštrachal jsem další údaje, podle kterých rozpočet předpokládá 3 zaměstnance svazu úhrnem za 65 tisíc měsíčně, odměny 7 členům VV celkem 168 tisíc ročně, předseda sám 180 tisíc ročně, rating officer 40 tisíc ročně, webmaster 36 tisíc ročně, pár dalším položkám nerozumím vůbec a 9 vedoucích soutěží družstev úhrnem za 64,8 tisíc ročně. Položka mzdy a pojištění je tím pádem jasnější, nicméně do rozpočtovaných položek odměny ve verzi 2 se ani s těmito informacemi trefit nedovedu. Osobně si myslím, že práce rating officera (elo) by mohla být odměňována i více, práce je to hodně a podle náznaků z FIDE ještě poroste. Vedoucí soutěží si družstva platí věcně přímo, to je jejich věc. To ostatní snad raději ponechám na posouzení delegátům konference, přidám jen pár poznámek:
Netuším, jakou souvislost má položka pronájem a správa serveru s odměnou webmastera, hrátky se svazovým webem jsou častým koloritem. Poptával jsem se u profiků, částky 36, 38, nebo dokonce 74 tisíc by si podle nich asi zasloužily bližší vysvětlení – může to být málo i moc. Za práci ve VV nemusí být 2 tisíce měsíčně nijak moc, pokud je ovšem ta práce nějak vidět. Co se týče řádově odlišné odměny předsedy, nějaké důvody k tomu asi budou. Pokud mu přisoudím zásluhy za sponzorské příjmy v roce 2008 ve výši 600 tisíc, byl by to vážný argument, pak bych to ale rád viděl v rozpočtu formulované jinak. Co jsou položky databáze a sekretářka opravdu nevím.
Předpokládám, že nějaké odměny padají i uvnitř sportovně-technické komise a komise mládeže, napovídají to položky rozpočtu. Mohu jen potvrdit, že v TMK a reprezentaci se odměny léta neudělují, snad jen pokud je nějaký mimořádný výsledek, rozpočet s ničím takovým ani nepočítá. O mzdách a odměnách rozhoduje VV, konference většinou jen mlčky schvalovala v rámci rozpočtu předloženou částku. Myslím, že stojí za zamyšlení, zda organizace, která pracuje s rozpočtem (obratem?!) cca 6,5 milionu ročně a vyvíjí činnost v rozsahu řádově 3 miliony, má na zajištění této činnosti vynakládat mzdové prostředky v rozsahu čtvrtiny celkového rozpočtu. Nevím, jestli tak fungují srovnatelné firmy, snad se nějací ekonomové mezi delegáty konference najdou. Možná by stálo za zvážení, zda by neměla konference pro mzdy a odměny stanovit nějaká rámcová omezení, tj. stropy. Ačkoliv čerpání roku 2008 vypadá, jako by konferencí schválené omezení ráznému překročení položky odměn nijak nezabránilo.

Mě se neptejte

Provoz svazu (viz 7) má spoustu položek, které nejsou zcela jasné, mě se na jejich vysvětlení neptejte. Osobně mi není sympatická především „vratka“ ČSTV (nájem a služby, celkem 335 tisíc). Účetnictví přes ČSTV ale funguje docela dobře a zadarmo to rozhodně nikde nepořídíme. Nájem je na pražské ceny možná ještě mírný. Ale ČSTV kdysi slibovalo trochu odlišný režim, no, doba je zlá. Bankovní poplatky jsou plánovány vyšší než bankovní úroky, nelíbí se mi to, ale moc schůdných řešení mě nenapadá. V cestovních náhradách by se měla vrtat revizní komise, stejně tak v dalších provozních položkách, k tomu nemám co říci, může to tak být. Potěšilo by mě, kdyby se šachový televizní pořad projevil i v příjmových položkách sponzorsky, za tu naději to snad není vysoká cena.

Kolik krajům?

A máme tu oblíbenou položku příspěvek krajským svazům (viz 6). Kdysi konference rozhodla, že 90 % členských příspěvků půjde zpět do krajů a bude hlavním zdrojem rozpočtů krajských svazů. Pokud by se tedy příjem krajů zvýšil, pak by asi krajští delegáti neměli bránit jakémukoliv zvyšování členských příspěvků (což je navíc jediná příjmová položka, která spolehlivě nepodléhá daním), tak to ale návrhy svazu nemyslí. Oponenti zvyšování členských příspěvků mládeže mají také politickou slabinku – do kasy ŠSČR skutečně fyzicky mládež přispívá 1 korunou na 1 osobu, svazový rozpočet do mládeže rozpočtově vrací přes 1 milion. I když odečtete státní dotaci, pořád je to částka přes půl milionu. Těžko věřit, že pokud bude nutno v rozpočtu škrtat, kapitola mládež při tom projde bez úhony. Takže o čem ty hádky vlastně jsou? Nejspíš o tom, že výdaje svazu nejsou dost srozumitelně prezentovány, a také o tom, že mnozí obhájci nezvyšování se ani nesnaží do svazového rozpočtu nějak hlouběji proniknout. Tedy například pročíst ekonomickou směrnici, kde jsou mimo jiné rozepsány konkrétní platby za konkrétní svazové činnosti. Jinými slovy, polepšit by se mohly obě strany, abychom se dočkali diskusí věcnějších a zasvěcenějších. Možná vám tento můj materiál trochu pomůže, možná vás nas.., s tím jsem se už smířil. Mohu vám jen doporučit, abyste dohlédli na rozpočtovou zasvěcenost svých delegátů pro konferenci a nechali si předem vysvětlit všechny nejasnosti. I když si sám myslím, že členské příspěvky svazu jsou nerozumně nízké (také už jsem platil klubové příspěvky 5krát větší než členské svazové, i klub musí z něčeho přežít), jejich zvýšení je díky dlouhodobé tradici filosofie financování šachu obtížně prosaditelné. Zkusím vám tedy hodit jinou návnadu – co kdyby konference odsouhlasila, že z vybraných členských příspěvků se bude do krajů vracet menší podíl (stačilo-li by poměr 80:20??)? Problém financování by se tak přehrál na kraje (meče do pochvy, pánové, já vím, že to neprojde, ale třeba o tom zapřemýšlíte), kde se možná dají najít nové místní zdroje, které zatím nikdo nehledá. Do rozpočtu krajů členská základna asi dohlédne lépe, než do svazového, a kraje budou nuceny pečlivěji hlídat republikový rozpočet. Raději nebudu dále provokovat.

Mělnil a mělnil až rozmělnil..

U nákladů na trenéry se chvilku zastavím. Na individuální trénink talentované mládeže jde úhrnem 460 tisíc (z toho 200 tisíc dávají rodiče - viz příjmy), to je ročně zhruba 1533 tréninkových hodin, tedy na řádově 20 talentů trochu víc než 6 hodin měsíčně na osobu. Proti plánu roku 2008 je položka nižší o 40 tisíc. Tréninková dávka 6 hodin měsíčně je ale na pováženou, z toho už talentům mnoho vědomostí nepřidáte. Realita je ovšem poněkud horší, vzhledem k diferenciaci na některé talenty vycházejí jen 4 hodiny, a to je zatraceně málo. Komise mládeže si myslím bude muset řádně rozmyslet, kde končí účelnost a začíná formálnost, a znovu promyslet vazby jednotlivých prvků koncepce přípravy talentů. 100 tisíc pro soustředění je komfortní částka, pokud se podržím pohledu jen rozpočtového, nicméně i zde proti loňsku 40 tisíc chybí. Před lety ovšem bývala v rozpočtu desetina. Nezměnil se skoro čtvrtmilionový příspěvek na krajská centra, slušný peníz, pokud ho kraje dovedou využít (do krajů jde tedy ze svazového rozpočtu úhrnem přes 1 milion, na to by se nemělo zapomínat). Budu se držet rozpočtového pohledu a další připomínky nechám na jindy. Jistě mi někdo připomene, že jsem loni prosadil zvýšení odměn pro trenéry, a že vlastně za všechno mohu já. Za rostoucí inflaci a světovou hospodářskou krizi určitě také.

Škrt přes rozpočet!

Načež se dostávám do fáze, kde začínám brousit škrtací tužku. Domácí soutěže (viz 4) vycházejí ze stávající struktury, kterou prosadila STK. O ní by se pravda diskutovat mohlo, ale ani to není předmětem rozpočtu. Pártisícové příspěvky pořadatelům jednotlivých akcí ale nemá cenu napadat. Co se mne týče, škrtl bych bez váhání položku Rapid GP (V2 = 15000). U rozpočtově významných soutěží není předmětem zájmu škrtání, ale sponzorské příjmy pro jednotlivé akce. Sponzoři jsou velmi citlivým místem rozpočtu každý rok, ale necítím se oprávněn tuto oblast rozmazávat, protože shánět sponzory já rozhodně neumím.

Ostatní reprezentační akce (viz 3) jsou oblíbenou obětí škrtání. Položka Zahraniční soutěž je, co si budeme nalhávat, víceméně rezerva reprezentace. Položka Mistrovství EU chodí verzemi také bez jasného obsahu, ve verzi 3 se překvapivě mění na mládež – asi v tom nemá jasno ani svaz. Obě dohromady jsou stejně většinou nula, sny do rozpočtu nepatří. Školení trenérů má smysl, do kapitoly reprezentace ovšem asi nepatří (jen ji také spravuje TMK). Mělo by ale mít také nějakou příjmovou položku, kterou nenalézám. Něco možná není úplně v pořádku, ale peníze asi v této položce neušetříme. Druhá položka Trenéři (V2 = 20 tisíc) je ale nezvyklá a nevím, co to má být – že by reakce na drzé požadavky z FIDE? Tuto položku bychom si vysvětlit měli. Položka MS+ME J do 20 let mě poněkud mate – jednak to není sledovaná akce MŠMT, jednak ME do 20 let se několik let nekonalo. Svaz asi zamýšlí přispět někomu na letenku na MS 20, to je chvályhodné, nicméně nikoliv nutné (zvlášť v optimistické verzi V3). Mitropa je další bolestivá položka, požadavky pořadatelů rostou, v minulých letech už jsme obětovali účast družstva žen, přidám se k bojovníkům za záchranu alespoň něčeho – škrtat až se opravdu bude muset. Také soustředění chci bránit. Uměl bych udělat rozpočet pro reprezentaci na 3 miliony, a všechny položky bych vám obhájil – blábolení o nenasytných reprezentantech, neřku-li o reprezentantkách, je hodně mimo mísu. Na takové projekty ale nebudou peníze nikdy, s tím jsem smířen. Konec konců, naše reprezentace není ani za daných podmínek tak beznadějná, jakkoliv mě Drážďany velmi bolely. Takže jistě chápete, že ani ke sledovaným reprezentačním akcím (viz 2) nemám rozpočtových připomínek. Ačkoliv – nerad bych se dožil toho, že VV opět bez dalšího zdůvodnění schválí schodek skutečných výdajů na ME družstev v částce blízké částce původně rozpočtované, jak tomu bylo při jednom nedávném ME. Letos by se to snad stát nemělo.

Poplateček...

No a konečně poplatky FIDE (viz 1). Již jsem uvedl, že mi to připadá nějak málo, ale možná se něco za poslední roky změnilo. Členský poplatek FIDE se platí za každého z vás, listina ELO FIDE už brzo zahrne všechny hrající členy svazu také. Rozpis položek by měl být k nalezení v ekonomické směrnici. Zde se moc škrtat nedá, zato by se daly zvyšovat příjmové položky. Takže určitě navrhuji zrušit osvobození takzvaných „mistrovských“ soutěží, jako jsou např. oddílové přebory, od příslušného započítávacího poplatku. Možná by nám hospodář uměl i vyčíslit, o jakou příjmovou částku by tak mohlo jít.

Dočetli jste až sem?

Omlouvám se všem, kdo dočetli až sem, za délku textu. Kdo to jen přelétl, potvrdil můj dojem, že rozpočet zas tak moc nikoho nezajímá. Nadávky si ušetřete, já vím, že si zbytečně pálím prsty. Pokud to bude pro někoho inspirací k zamyšlení, snad to nebyla zbytečná práce.

Úspěšný nový rok 2009 vám přeje Marek Vokáč

Souhrn verzí rozpočtu přehled hospodaření ŠSČR David Ciprys na JMŠS
6x 373x Marek Vokáč
Fotogalerie
Komentáře (6) Aktualizovat
14.01.2009 21:42 | Autor neznámý

Od Marka VOKO jsem přečetl mnoho,ale toto je to nejlepší,co jsem od něho přečetl :-))

12.01.2009 09:04 | Autor neznámý

Stále čekám na příspěvěk z nejfundovanějších - totiž od Alice. A stále nejde...

10.01.2009 16:09 | Autor neznámý

Co se týká odměny webmasterovi: vzhledem k tomu, že v srpnu jsem ho mailem upozornil na jednu programátorskou chybu na stránkách a do dnešního dne mi ani neodpověděl (natož aby tu chybu odstranil), tak bych řekl, že je těch 36 tisíc taky dost.

09.01.2009 16:37 | Autor neznámý

"K webmasterovi - ten má odměnu 36 tis.Kč - další částka 38 tis.Kč je za pronájem serveru (nevím jestli to popisuji dobře)- který by neměl spadnout jako vloni ( to byl poplatek 3600,- Kč za rok na pronájem serveru)." jako mi to prijde docela hodne. podle me ani ten server za 38 tisic rocne neni pred crashem imunni, podle me to jsou vyhozene penize... ale je to muj subjektivni nazor.

08.01.2009 20:07 | Autor neznámý

plukovník zdraví svůj šachový idol, Gm Marka Vokáče.[EMO: Palec nahoru] s pozdravem plk. Vivat Voko![EMO: Palec nahoru] P.S.Díky za všechny super články v Šachinfu, moc rád jsem je četl, i opakovaně!, vždycky se mi strašně líbilo že M.V. bral šachy jako aktuální rozpoložení, i v horších pozicích hledal cesty záchrany, takže to nevypadalo, že vítěz jel start-cíl, což je pravda, protože ani život není často černobílý.

08.01.2009 17:45 | Autor neznámý

Zdravím Tě Marku. Teď jsem si přečetl Tvůj článek a nemám co k tomu říci. Na Tobě je aspoň vidět, že jsi na svazu pracoval. K těm Tvým dotazům - MS a ME mládeže: to jsou náklady na trenéry, kteří se dané akce zúčastní ( odměna, ubytování, jízdné a stravné- hradí to svaz). Jinak zbytek si platí rodiče ( protože náklady pokrývají rodiče, tak se vlastně náklady, které se během roku objeví v účetnictví, vynulují k poplatkům rodičů - proto proti tomu nejsou příjmy a ani náklady). Dříve tam byla i odměna pro účastníka do první desítky - jenže teď už by tato odměna šla mimo rozpočet. Poplatky FIDE - uvědom si, že euro pokleslo ( z nějakých 40,- Kč na 25,- Kč ( dokonce i méně). To za prvé. Za druhé - kdysi jsme platili za pozdní platbu 10% penále. Dnes platíme včas a vpředstihu a tak dostáváme 5% slevy. Za třetí - FIDE vymyslelo tzv.paušalizaci - maximum, kdy se už neplatí víc. No a my jsme už v té paušalizaci. Ale všechny upozorňuji na poslední kongres - FIDE si je toho vědomo a chce některé položky k paušální platbě navýšit. K webmasterovi - ten má odměnu 36 tis.Kč - další částka 38 tis.Kč je za pronájem serveru (nevím jestli to popisuji dobře)- který by neměl spadnout jako vloni ( to byl poplatek 3600,- Kč za rok na pronájem serveru). K těm odměnám - na rating je počítáno 50 tis. ( o 10 více), sekretář svazu ( podívej se na web kdo tam je ještě napsán v sekci funkcionáři - sekretariát - to je těch 12 tis.Kč ročně), další částka je odměna za vedení webových stránek ( kdysi komise se hádali, za tu odměnu to nechtěl nikdo dělat nebo to bylo nekvalitní VV pořád řešil dohady a tak to dnes dělají Herejk a Štross - pokud není námitek, tak VV jim schvaluje odměnu - je tam i částečně odhad na soc. a zdr.poj.- takže pokud si komise sežene někoho jiné, dostane peníze onen správce sekce na webu-cca 24 tis.Kč). Pak tam je ještě odměna za 20 tis. Kč pro komisi mládeže a 20 tis. pro STK. Tím máš rozklíčovanou položku odměn. A k poplatkům? Víš kolik platíme za 1 položku v bance? 5,- Kč ( a to tak málo jen proto, že jsme ve skupině s ČSTV)- a víš kolik plateb proběhne přes účet po 100,- Kč či dokonce 10,- Kč, když se registruje na poslední chvíli? Mimo to v bankovních poplatkách jsou ještě i poštovní poplatky ( je to málo, proto to není rozdělené). Většinou (pokud je dost peněz na účtě) úroky v bance nám pokryjí poplatky v bance. Jinak v řadě věcí mě překvapuješ - na to jaký jsi skeptik, tak Tvůj článek je docela optimistický :-D. I Tobě přeji hodně zdraví v novém roce a zároveň totéž přeji Všem čtenářům. Papay Jindřich

Připravuje se