Prague Chess Festival

Nebudeme si nic nalhávat… a pojďme to řešit!

18.01.2019 05:29 | Ostatní

Vycházejme z faktu, že naprostá většina z toho, o co se v diskusích na šachovém serveru nss.cz s námi podělili dobří lidé, je neoddiskutovatelná skutečnost.

Stojíme nad propastí a pokud si nechceme nechat ujet vlak nejvyspělejších šachových zemí, musíme je přinejmenším dohnat a chceme-li je i předehnat, jsou nutné změny.

Rozhodl jsem se přispět svou troškou do mlýna (pro lidi mdlejšího rozumu-nemyslím tím nošení obilí do mlýnice, nýbrž skromné a neokázalé poskytnutí několika dobře míněných rad).

Většina mých vylepšení vychází z názorů plebsu diskutujícího na zdejším serveru.


Pojďme k věci.

Problém cheatingu je snadno řešitelný prakticky zanedbatelnou úpravou stávajícího Soutěžního řádu (dále také jen SŘ).

V rámci anticheatingu:

Článek 2.4.3: „Pořadatel připraví vhodnou místnost...“ je nutné modifikovat následovně: „...vhodnou místnost a sociální zařízení odpovídající standardům anticheatingového programu….“
V praxi to není nijak nákladná záležitost, postačí vysadit z pantů veškeré dveře na toaletách.

Článek 2.5.1: „Rozhodčí je kvalifikovaná osoba...“ a změna:

Rozhodčí je kvalifikovaná osoba s platným osvědčením o bezinfekčnosti a potvrzením o absolvování kursu kolonoskopie a gynekologie...“

Bod 2.6.5: „Hráči musí dbát, aby svým chováním a zevnějškem důstojně reprezentovali šachovou hru.“

Je evidentní, že tento bod je již dávno přežitý a je nutno jej změnit úplně CELÝ. Navrhuji následující znění:

Hráči jsou povinni nastupovat k partii bez jakéhokoli oblečení.
Hráči se zrakovou nedostatečností nebo zrakovým postižením budou připuštění ke hře jedině bez brýlí. Přípustné jsou však kontaktní čočky, zapichovací šachovnice není zakázána.
Ženy mají povoleno, v případě nutnosti, použití dámských tampónů, které však musí projít důkladnou kontrolou rozhodčího.
U mužů je užití tampónů striktně zapovězeno.“


Nové body:

2.6.6: „Hráč má v průběhu partie právo kdykoli vykonávat tělesnou potřebu za předpokladu, že tuto skutečnost předem oznámil soupeři, rozhodčímu, řediteli turnaje a kompletní odvolací komisi. Kdokoli z výše jmenovaných má právo osobně dohlížet na regulérní průběh aktu. Pokud hráč oznamující vykonání aktu není na tahu, má soupeř právo v průběhu kontroly zastavit hodiny.“

2.6.7: „Před každým kolem v turnaji rozhodčí vylosuje minimálně tři hráče, kteří se podrobí kolonoskopickému (v případě hráček i gynekologickému) vyšetření za účelem odhalení nedovolených prostředků v tělních dutinách. V soutěžích družstev bude před každým kolem z každého týmu vylosován na kolonoskopii jeden hráč. Hráči nad padesát let absolvují kolonoskopii VŽDY, i když nebyli vylosováni.“

2.6.8: „Hráč má právo v případě prohry se soupeřem ratingově slabším o 100 a více bodů požadovat prověření jeho výkonnosti praktickou zkouškou v rapid šachu a v bleskovém šachu. Neprokáže-li testovaný hráč dostatečnou výkonnost svou výhrou proti soupeři určenému rozhodčím a „poškozeným“ hráčem v obou disciplínách (rapid i blesk), bude partie prohlášena za výhru ratingově silnějšího hráče.“ (tzv.ANTICHEATTEST“)

2.6.8.1: „Hráči nad padesát let absolvují ANTICHEATTEST i v případě remízy s hráčem, jehož rating je o 100 a více vyšší.“

2.6.9: „Hráč, který nesouhlasí s výsledkem ANTICHEATTESTu, má právo požádat o hlasování ostatní hráče turnaje, přičemž každý z nich má povinnost vyjádřit se v referendu o vině či nevině hráče (systém Vinen/Nevinen, tajné hlasování).“

2.6.10.: „Hráč je prohlášen za CHEATERA, pokud odmítl účast na ANTICHEATTESTu, neprošel ANTICHEATTESTem nebo pokud se o jeho vině rozhodovalo v referendu dle bodu 2.6.9 a nadpoloviční většina jej uznala vinným. V případě nerozhodného hlasování následuje hlasování diváků. Opět rozhoduje nadpoloviční většina a divácký hlas se přičte (+1 nebo -1) k výsledku referenda. Skončí-li nerozhodně i hlasování diváků, rozhodne o vině či nevině hráče STK.“

2.6.11: „Prokáže-li se nevina obviněného hráče (ANTICHEATTEST nebo referendum), je obviněn hráč podávající původní obvinění. O jeho vině rozhoduje referendum dle čl. 2.6.9, resp. 2.6.10.“


Článek 2.9 „Přestupky proti ustanovením….“

se doplní o bod:

2.9.4: „Hráč, kterému byl prokázán jakýkoli cheating se trestá:
a/ propadnutím majetku a prohrou partie
b/ propadnutím majetku, prohrou partie a vyloučením ze soutěže (turnaje)
c/ propadnutím majetku, prohrou partie a upálením (dle rukověti Malleus maleficarum)

O výši trestu rozhoduje STK.“


Tolik k SŘ.
Za zvážení stojí také převzetí různých občansko-politických praktik a zapracovat do šachové legislativy např.možnost opakování turnaje v případě vítězství nějakého nesympatického hráče, popř.jeho odvolání z funkce vítěze apod. Kreativního člověka by jistě napadla řada dalších převzatelných věcí z věřejného života, kterými bychom mohli vylepšit naše renomé. Tady vidím velkou šanci pro členy KMK. Pro začátek navrhuji, že by KMK mohla k uvedeným změnám vydat výukové metodické příručky „Kolonoskopie snadno a rychle“ a „Rychlokurs gynekologického vyšetření“.

Věřím, že zodpovědní činovníci můj revoluční návrh důkladně prostudují a přijmou adekvátní řešení.


LZ

12x 5165x
Fotogalerie
Komentáře (12) Aktualizovat
23.01.2019 21:10 | Jiřina Prokopová

chemikroro: Školení R1 se zpravidla koná každý druhý rok. Letos by mělo proběhnout, ale zatím neznám žádné další podrobnosti.

22.01.2019 21:02 | chemikroro

Já bych se chtěl paní Prokopové pro změnu zeptat,  ač to není zcela k tématu, plánuje se školení nových jedniček? 

22.01.2019 20:22 | Krvlad

Jiřina Prokopová: Jeden nápad bych měl. Říká se tomu používat zdravý rozum. Konkrétní případ: nekontumovat, pokud někdo odloží vypnutý mobil na stůl vedle šachovnice, aby každý dobře viděl, že ho nepoužívá. Ušetřilo by to věčný problém normálních lidí, kam mobil odkládat. Ta pravidla jsou přece od toho, aby zabránila podvádění, ne aby si pomocí nich debilové vyhádali nesmyslné nečestné body zdarma.

22.01.2019 18:33 | ...

Morphynista - Nekuřáci se pouze vzbouřili proti kuřáckým fašistům, kteří kde vlezli, tam zasmradili celý prostor.

22.01.2019 18:15 | Jiřina Prokopová

Článek mě pobavil :) I proto, že aktuálně pracuji na naši vlastní české anti-cheatingové směrnici. Takže pokud byste měl někdo podnětné připomínky nebo další originální nápady, tak kontakt na mě je na svazových stránkách.

20.01.2019 17:00 | SchwartzBlack

cheeky Já jsem trajdal během partií na záchod imrvére, byla to u mne asi mírná forma neurózy. Nyní zjišťuji, že jsem byl vlastně sprostý podezřelý. Ještě, že už jsem se na ty soutěžní šachy vys-al, na kolonoskopii mne nedostanou, ani když už bych ji mohl mít zadarmo. smiley

18.01.2019 17:06 | viktor1111

Morphynisto, odstěhuj se do Ruska, tam ti žádní fašisti v kouření bránit nebudou.

18.01.2019 14:58 | Morphynista

Mě čtení pobavilo, ovšem taky se obávám budoucnosti, co kdyby... Zkrátka , když se asi před dvaceti lety poprvé objevovaly zprávy o možných antidopingových kontrolách pro šachisty, říkal jsem si : " Takový nesmysl přece nikdy nemůže projít " . A vidíte. Pochopitelně se to netýká šachu, ale všech oblastí našeho života. Takový " nekuřácký den" ze seriálu Hospoda, tehdy s humorem, dnes se nekuřáčtí fašisté rozlezli skoro všude a zakouřit si uvnitř je čím dál obtížnější. A v diskusích se dozvídáme, co by asi řekl Eric Arthur Blair, který o totalitních ideologiích a jejich nelidskosti psal ( těch autorů bylo víc, ale je mezi nimi nejznámější ) : " Já jsem to psal jako varování, ne jako manuál ! "

18.01.2019 13:01 | chips

ad Pavel Capek: Moc práce to nebylo (musel jsem si otevřít SŘ). Blbost to možná je, ale menší, než mnohé diskuse tady wink Parafráze Werichova textu z filmu: "Tenhle ví to a ten zas tohle. A všichni dohromady 'nevědějí' nic." Tady už se pomalu stavějí hranice a rozdělává oheň a přitom nic není jasné. Nevím, jak se věci mají. S Davidem Navarou souhlasím v jednom: ve starším věku a s vysokým ratingem není růst ratingu jednoduchý. Na druhé straně z historie víme, že to není nemožné. Ale souhlasím i s názorem Petra Záruby (P.Z.), že tohle tady od naší jedničky zaznít nemělo. Je to podobné, jako kdyby nějaký ministr před něčím varoval občany a zároveň jim tajemně sdělil, že nic neví.

Btw. cheating je možný kdekoli, kde je online přenos nebo online komentování. Pokud chce někdo řešit cheating, tak komentujme partie z minulého kola nebo s velkým zpožděním. Mám na mysli "domácí" turnaje.

Zažil jsem, jak napovídal dost silnému hráči hráč kdovíjaké výkonnostní třídy smiley  Prostě doma (nebo někde v blízké restauraci?) sledoval online přenos a pak se přišel podívat do sálu a sdělil hráči, co na to říká PC... Samozřejmě nikdo nebude podezírat nějakého saláta že napovídá silnému hráči smiley Takže můj návrh: přestaň-me(-te) upalovat čarodějnice a raději se zamysle-me (-te).

18.01.2019 09:03 | Druid.Panoramix

Smích je kořením života a já děkuji autorovi článku, že mi dnes ten můj moc hezky okořenil. Ale zároveň se začínám bát, aby se těchto myšlenek někdo nechytnul a nepokoušel se je prosadit v praxi. :o)) :o))

18.01.2019 08:39 | Pavel Capek

Vybavila se mi věta z filmu Pelíšky : To muselo dát práce ! A přitom taková blbost...

18.01.2019 07:37 | Vojta Plát

Bod 2.6.7. stojí za to, jinak dobrý článek, tak jsem se Luboši už dlouho nepobavil :-D

Připravuje se