Náměty k Online školení trenérů

16.04.2019 14:12 | Ostatní

V červenci 2018 spustil Šachový svaz ČR systém pro Online školení trenérů 4. třídy. Díky němu je možné získat základní trenérskou kvalifikaci kdykoliv a přímo z domu od počítače.

Trenérská činnost s dětmi patří k základním pilířům každého sportovního odvětví. Klobouk dolů před všemi trenéry, kteří se odpoledne po práci věnují trénování dětí, jezdí s dětmi o sobotách na turnaje, věnují jim svůj čas a energii. Projekt Online školení trenérů vznikl k tomu, aby šachovým trenérům nabídl co nejdostupnější cestu k získání základní trenérské kvalifikace.Úvodní obrazovka

Školení probíhá zcela online. Registrovat se může kterýkoliv člen Šachového svazu ČR, tím dostane přístup do webového prostředí. Na webu jsou umístěné výukové materiály, videa, prezentace. Řada užitečných námětů a informací, které se trenérům v jejich činnosti hodí. Obsahově odpovídá standardnímu školení trenérů 4. třídy. Po projití studijních materiálů pak závěrečný test, taktéž zcela online, s okamžitým vyhodnocením a s prohlédnutím případných chybných odpovědí.

Smyslem školení je, aby se kterýkoliv člen ŠSČR mohl proškolit na základní 4. trenérskou třídu. Mohl to udělat přímo z domu a kdykoliv k tomu najde čas. Za prvních 8 měsíců fungování školení prošlo celý kurz včetně úspěšného zakončení závěrečným testem 120 uživatelů.


Studijní materiály

Smyslem školení není nahradit klasická školení na osobní bázi, která probíhají v krajích. Osobní kontakt s lektory se nedá nahradit. Ale výhodou Online školení je možnost absolvovat z kteréhokoliv místa, v jakémkoliv čase. Můžete si celé školení projít za jeden den, anebo si materiály postupně procházet celé týdny. Dostupnost základního trenérského vzdělání se tímto výrazně zvyšuje.

Popis fungování Online školení trenérů 4. třídy:

1) Registrace na odkazu https://onlinetrainers.chess.cz/. Na poprvé uživatel klikne na „registraci“ (při registraci je možné zadat své číslo LOK, anebo psát jméno), při dalších přihlášeních už klikne na „přihlaste se“.

2) Po registraci přijde uživateli na email jeho přihlašovací heslo, pomocí kterého se na stránky školení přihlásí.

3) Na stránkách školení si uživatel nejprve projde studijní materiály, kterými jsou videa s přednáškami Marka Vokáče a Evžena Gonsiora, prezentace Miroslava Hurty a Venuše Souralové a souhrnný studijní materiál Martina Beila. Na další studijní materiál systém uživatele pustí teprve po uplynutí určitého času. Ke studijním materiálům je pak možné se kdykoliv vracet.

4) Po projití všech studijních materiálů uživatel přejde k testu. Test se skládá ze čtyř částí (Pedagogika, Obecné znalosti, Odborné znalosti a Odborné znalosti s diagramy), v každé části testu je 8 otázek. Otázky jsou generované z databáze připravených otázek pro jednotlivé oblasti šachu, takže při opakování testu budou otázky zase jiné.


Výběr správné odpovědi na otázky v testu

5) Za jednotlivé otázky v testu je možné získat 3 až 4 body. Celkový součet maximálně dosažitelných bodů je 100. Pro úspěšné složení testu je potřeba získat nejméně 75 bodů. Po dokončení testu je možné prohlédnout si správné odpovědi na jednotlivé otázky, poučit se z chyb. Při neúspěšném testu je možné test znovu opakovat (v takovém případě doporučujeme znovu si projít studijní materiály).

6) Po úspěšném dokončení testu přijde automatická zpráva na sekretariát Šachového svazu, který uživateli pošle emailem informace k platbě za školení. Účastnický poplatek je 300 Kč a platí se až po úspěšném složení testu. Po zaplacení účastnického poplatku uživatel dostane poštou Osvědčení o absolvování školení trenérů 4. třídy a jeho nově získaná trenérská třída bude zanesena do databáze členů ŠSČR. Celé školení i závěrečný test je možné projít i bez platby, akorát bez nároku na poslání Osvědčení a získání trenérské třídy.


Výsledky testu

Nově je také možnost zapojení studentů pedagogických oborů vysokých škol, kteří ani nemusejí být členy Šachového svazu ČR - https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/02/INFO-ONLINE-KURZ-PRO-STUDENTY.pdf.

Během dosavadního fungování nám přišla řada ohlasů. Některé pozitivní, některé kritické, každopádně jsem rád, že řada z nich obsahovala náměty, co by bylo vhodné zlepšit a na čem zapracovat. Na základě připomínek a námětů jsme vylepšili uživatelské prostředí, přepracovali nejednoznačné testové otázky, doplnili nové metodické materiály (nově video Roberta Cveka a prezentace o Learning Chess), zlepšili jsme administraci školení (například možnost v krátké době do systému vložit nově registrovaného člena ŠSČR) a další.


Prohlédnutí správných odpovědí na otázky v testu


Stále je určitě řada dalších věcí k možnému vylepšení. Proto bychom chtěli touto cestou oslovit uživatele, kteří si už školením prošli, aby své dojmy či připomínky ke školení napsali. Ať už do diskuse pod článkem, anebo na email vedoucího projektu martinbeil64@gmail.com.


Martin Beil  

2x 2182x
Fotogalerie
Komentáře (2) Aktualizovat
18.04.2019 21:35 | silenmart

Děkuji za námět. Pokusím se prodebatovat dál, ale podle mého názoru se nepodaří, aby byla trenérská třída automaticky přidělená na základě kritérií šachová výkonnost, trenérská praxe, pedagogické vzdělání. Pokud byste znal příklady z jiných sportů, kde by to tak fungovalo, napište prosím. Na základě těchto kritérií aspoň mohou být úlevy z přednášek na školeních trenérů 3. a 4. třídy pořádaných kraji, případně na školení trenérů 2. třídy pořádaném Šachovým svazem ČR. Obtížnost otázek v Online školení trenérů odpovídá základní trenérské úrovni, kde nechceme odradit trenéry s nižší šachovou erudicí, kteří mohou dělat úžasnou práci například při tréninku začátečníků. Martin Beil

16.04.2019 19:02 | rosi25

Původně jsem nic ke školení psát nechtěl, ale když už je tu ta výzva, tak bych jeden námět měl. Nebylo by možné stanovit nějaké minimální podmínky pro získání nejnižší trenérské třídy a tuto mít trvale? Mám VŠ pedagogické vzdělání, nepovinný předmět šachy učím přes 20 let, závodně šachy hraji přes 35 let (současné Elo 2030) a musím se zúčastnit školení, kde mi jsou vysvětlována základní pravidla a pak odpovídám na otázky co je pedagogika, jestli je pole d3 bílé a co znamená zápis 0-1 (a další). Poplatek za obnovu třídy rád zaplatím, ale ten test mě skoro uráží.