Prague International Chess Festival

Murphyho šachové zákony

01.04.2018 04:00 | Ostatní

Murphyho zákony, buď obecné, nebo speciální, byly nalezeny a postupně zveřejňovány v 80. a 90. letech minulého století. Základní zákon, objevený samotným profesorem Murphym, zní: „Může-li se něco pokazit, pokazí se to.“

Netrvalo dlouho a prokázalo se, že platí silnější tvrzení: „Co se nemůže pokazit, pokazí se také.“ Postupně vědci různých oborů zjišťovali, jak se aplikace těchto postulátů projeví v  praktickém životě každého z nás (např. „Vytvořit něco blbuvzdorného je nemožné, protože blbci jsou nesmírně vynalézaví.“). Brzo se výzkum zaměřil od obecného ke speciálnímu. Velmi dobře jsou Murphyho zákony propracovány pro oblast IT. („Počítač je zařízení sloužící k řešení problémů, které by bez něj vůbec nevznikly.“), avšak zkrátka nepřišly ani okrajové obory – např. dostihový sport. („Vyběrák na kopyta se stěhuje sám od sebe.“) Toto byl příklad velmi specifického zákona, kterému 99% populace nerozumí, ale kdo rozumí, pochopí a hned je mu na světě veseleji. A protože veselosti není nikdy dost, zveřejňujeme základní sadu Murphyho šachových zákonů. Doufáme, že jejich četba vás, pobaví, poučí a možná poňoukne k tomu, pokusit se jejich dosud řídké řady rozšířit o své nezapomenutelné zážitky, rozverné příhody a drtivá traumata.

Velká Šlechtova věta

Pokud si vybíráš ze dvou špatných tahů, vybereš si vždy ten horší.

První zobecnění velké Šlechtovy věty

Pokud si vybíráš ze dvou tahů, vybereš si vždy ten horší.

Druhé zobecnění velké Šlechtovy

Pokud si vybíráš, vybereš si vždy špatně.

Blitzův důsledek Šlechtovy velké věty

Nemysli a táhni!

Hörnerova o sestavování soupisky pro soutěže družstev

Zveřejnění soupisky družstva o N hráčích způsobí rozčarování M hráčů, přičemž M > N.

Karáskovo vysvětlení

Kromě těch hráčů, kteří na soupisce jsou a mají být v sestavě výše, jsou nespokojeni i hráči, kteří se na soupisku nevešli.

Premiantovo doplnění Karáskova vysvětlení

Šachista uvedený na soupisce na první šachovnici je nespokojen také, protože není na soupisce lepšího družstva.

Buchholzova poučka

Hráč, s nímž ses utkal v turnaji hraném švýcarským systémem, už v turnaji po vaši vzájemné partii nezíská žádný bod. 

Výjimka z Buchholzovy poučky

Pokud hráč, s nímž ses utkal v turnaji hraném švýcarským systémem, v turnaji po vaši vzájemné partii přece jen boduje, je to proto, že hrál s jiným tvým soupeřem.

Kontumační posílení Buchholzovy poučky

Pokud v turnaji hraném švýcarským systémem dojde k oboustranné kontumaci (0:0) dvou hráčů, tak se jedná o hráče, s nimiž jsi hrál.

Černobílý švýcarský axiom

V turnaji hraném švýcarským systémem o lichém počtu kol máš v posledním kole černé.

Černobílý švýcarský axiom (inverzní varianta)

Pokud hraješ raději černými figurami, pak v turnaji hraném švýcarským systémem o lichém počtu kol máš v posledním kole bílé a soupeř hraje gambit, který neznáš.

Pyrrhova poučka

Pokud v turnaji hraném švýcarským systémem vyhraješ partii, pak se tak stane jen proto, abys v následujícím kole dostal silného soupeře, který se nějaký nedopatřením propadl až k tobě, aby se po vaší partii vrátil dopředu.

Pyrrhova poučka (zjednodušená)

Pokud v turnaji hraném švýcarským systémem vyhraješ partii, zbytečně se neraduj, v dalším kole dostaneš za vyučenou.

Pyrrhova poučka (pro poslední kolo)

Pokud vyhraješ partii v posledním kole, jsi smutný, protože turnaj končí a ty už nestihneš prokázat výbornou formu.

Švýcarská rada velmistra Benta Larsena

V prvním kole turnaje hraném švýcarským systémem prohraj, abys mohl na čelo turnaje útočit zezadu.

Užitečná aplikace rady velmistra Benta Larsena

Pokud v prvním kole turnaje hraném švýcarským systémem prohraješ, zkus se ukonejšit tím, že jsi nevědomky aplikoval radu velmistra Benta Larsena.

Smutný důsledek rady velmistra Benta Larsena

Pokud prohraješ i ve druhém kole, žádné konejšení ti nepomůže.

Rákosiho švýcarské vysvětlení (platí pro turnaji o 9. kolech)

První až čtvrté kolo jsem byl nerozehraný, v šestém až devátém kole jsem byl unavený a partii v pátém kole jsem pokazil.

Závislost časových tísní a plnicích per

Šachista trpící příšernými časovými tísněmi používá při zapisování partie plnicí pero se šroubovacím uzávěrem.

Pravidlo Jiřího Veselého

Pokud ti ráno zadá manželka nějaký důležitý úkol a ty na něj zapomeneš, neboj se, vzpomeneš si večer při vrcholné časové tísni.

Lokalizační zákon o časové tísni (základní vyjádření)

V časové tísni jsi nucen tahat figurkami, které jsou co nejdále od hodin.

Lokalizační zákon o časové tísni (vektorové vyjádření)

Pokud máš v časové tísni možnost táhnout figurou u hodin, tak její tah vede daleko, předaleko.

Lokalizační zákon o časové tísni (zdánlivé popření)

Pokud zahraješ v časové tísni tah blízko u hodin, jedná se o hrubou chybu.

Cemanniho poučka

Pokud ti soupeř v bleskové partii sebere v dramatické zápletce dámu tahem Sc2xe5, tak neprotestuj, protože je to zbytečné. Raději energii napři na hledání podobného překvapivého tahu.

Výjimka z Cemanniho poučky

Protestovat proti tahu Sc2xe5 se vyplatí pouze v případě, pokud soupeř má na šachovnici ještě originálního černopolného střelce.

Teplotní pravidlo číslo 1 (zimní varianta)

Je-li v hrací místnosti zima, je soupeř oblečen daleko tepleji než ty.

Teplotní pravidlo číslo 2 (letní varianta)

Je-li v hrací místnosti horko, sluníčko ti svítí přímo do obličeje.

Teplotní pravidlo číslo 3 (obecná varianta)

Je-li v hrací místnosti přiměřená teplota, stejně se potíš jako vrata od stodoly, protože soupeř hraje tahy, kterým nerozumíš.

Decibelův zákon

V hrací místnosti je slyšet hluk tehdy a jen tehdy, pokud je tvůj soupeř nedoslýchavý.

Födelův zákon

Pokud zakončíš hezkou partii v soutěži družstev třítahovou kombinací se ziskem dámy místo toho, abys dal jednotahový mat, budou se ti nejvíce smát ti spoluhráči, kteří ten den prohráli.

Říhův paradox teoretické léčky

Jsi-li přesvědčen, že tvůj soupeř spadl do teoretické léčky, pak si tvůj soupeř myslí, že jsi spadl do teoretické léčky.

První dodatek Říhova paradoxu teoretické léčky

Soupeř si to myslí o jeden tah déle než ty.

Druhý dodatek Říhova paradoxu teoretické léčky

Soupeř si to myslí i po partii.

Třetí dodatek Říhova paradoxu teoretické léčky

Tvůj motor souhlasí se soupeřem, nezávisle na tom, jak dlouhý čas mu dáš k přemýšlení.

Pravidlo „Fish-Copperfield-Skopčák“

Dobrý pocit z dobře sehrané partie ti vydrží jen do té doby, než po příchodu domů spustíš motor.

McTeaskovo pravidlo

Hádáš-li se se soupeřem o výklad pravidel, rozhodčí vždy rozhodne proti Tobě.

Yakuschevovo upřesnění McTeaskova pravidla

Rozhodčí je proti tobě i v případě, kdy máš naprostou a nezpochybnitelnou pravdu.

Happallainnenova věta

Přijde-li někdo na zápas družstev s myšlenkou, že se budou časové tísně pokutovat, pak tento hráč překročí čas ve vyhrané pozici při provádění 40. tahu.

První Padovaniho věta o vadném praporku

Padá-li na nějakých ručičkových analogových hodinách v šachové místnosti praporek o něco dříve, pak je máš ty.

Druhá Padovaniho věta o vadném praporku

Padá-li na nějakých ručičkových analogových hodinách v šachové místnosti praporek o něco později, pak je má tvůj soupeř.

Doplnění obou Padovaniho vět

Obě odchylky jsou přesně tak velké, že proti nim nelze protestovat.

Praporkové pravidlo (analogová varianta)

Spadne-li ti praporek, rozhodčí si toho okamžitě všimne. Spadne-li praporek soupeři, rozhodčí se nedívá a ty si toho nevšimneš.

Praporkové pravidlo (digitální varianta)

I když na digitálních hodinách žádný praporek není, rozhodčí si okamžitě všimne, když ti spadne.

Tiskový zákon

Pokud někdo publikuje tvoji partii, jedná se o tvůj nejhorší výkon za N let, kdy N > 10.

Schotteckovo první upřesnění tiskového zákona

Pokud někdo publikuje tvou vyhranou partii, pak je v její notaci alespoň jedna tisková chyba, která zabraňuje, aby si čtenář tuto partii přehrál celou.  

 Schotteckovo druhé upřesnění tiskového zákona

Pokud někdo publikuje tvou vyhranou partii bez chyb v notaci, a partii si tedy může čtenář bez problému přehrát, pak je v záhlaví partie vyměněno tvoje a soupeřovo jméno.

Aurořiny partiářové axiomy

Má-li šachový oddíl, v jehož hrací místnosti hrajete soutěž družstev, své vlastní partiáře, pak jsou nepoužitelné alespoň z jednoho z níže uvedených důvodů:

  • Partiář je příliš velký
  • Partiář je příliš malý
  • Partiář má malé kolonky pro tahy
  • Partiář má velké kolonky pro tahy
  • Partiář je tištěn na nekvalitním papíru
  • Partiář je tištěn na velmi kvalitním papíru
  • Partiář je příliš barevný
  • Partiář je pouze černobílý

  • Partiář všelijak a neustále rozptyluje pozornostBonusy pro pamětníky (80. léta)

Zákon Modrého Mauritia

Pokud se rozhodneš hrát korespondenční turnaj, dojde ke zdražení poštovného.

Pravidlo plukovníka Colonela

Po nástupu na vojnu skončíš v posádce, kde nikdo šachy neumí.

Upřesnění seržanta Pepře

Jestliže v tvé posádce šachy někdo umí, tak hraje mnohem lépe než ty.

Upřesnění poručíka Duba

Jestliže je v tvé posádce šachista, kterého dokážeš pravidelně porážet, pak je to důstojník, který velmi nerad prohrává.

Vzpomínka na přestavbu

Úspěšný československý velmistr zhodnotil v roce 1988 svůj výsledek na turnaji v kapitalistické cizině: Skončil jsem druhý, přede mnou byl jen autobus šachistů ze Sovětského svazu.


22x 6963x
Fotogalerie
Komentáře (22) Aktualizovat
08.04.2018 10:32 | Rubinus

Aplikace Fish-Copperfield-Skopčák: tah, na který jsem po partii nejpyšnější, se obvykle ukáže jako hrubá chyba.

Motivace dle uvedeného pravidla: Snažte se hrát jako Rybka, ne jako prase.

03.04.2018 15:43 | chess

Hledám skrytou taktiku jen v pozicích, ve kterých není.

Zásadně ji nehledám v pozicích, kde je.

V pozicích, kde skrytá taktika není, tak není jen proto, že soupeř ji objevil a ukázal celému mojemu týmu.

03.04.2018 08:00 | kiklos

Já mám pro vás trochu naděje - obecně hraju příšerně, můj trenér o mě někdy před třiceti lety prohlásil, že romanticky a od té doby se nic nezměnilo, ale funguje to:

1. Se silnějším soupeřem hrej vždy aktivně na výhru, občas to vyjde a když ne, tak se aspoň dobře pobavíš. Není nic horšího, než pomalé čekání na smrt.

2. Když uděláš v partii se slabším hráčem chybu, aplikuj pravidlo 1

- výjimka z pravidla 2: začneš-li po prohrávající chybě se slabším soupeřem hrát aktivně na výhru, zpravidla uděláš ještě horší chybu, po které to můžeš s klidem vzdát rovnou

- výjimka z výjimky z pravidla 2: začni hrát ještě agresivněji, občas to vyjde.

3. Nejlepší 37. tah v relativně přehledné pozici s dostatkem času je nesmyslná evidentně nekorektní oběť, ve které je jakákoli odpověď soupeře vyhrávající. Je třeba důvěřovat, že soupeř je vynalézavý a při pohledu na hodiny Vás ani nebude podezřívat, že jde o nějakou kavárnu.

 

Věřte nevěřte, za svůj život jsem už sehrál několik partií, které byly od začátku dokonce solidní, že by i počítač blednul obdivem  smiley 

Ty výjimky se dají i řetězit laugh není nad pohled na přihlížející hráče obou družstev, kteří po čtvrthodinovém sledování napínavé zápletky na Vaší šachovnici zjistí, že máte o věž míň.

03.04.2018 01:31 | claymes

Díky za článek :)

02.04.2018 21:44 | Pavel Ch

... a abychom nechodili daleko a do historie, tak pravidlo aktualit nss:

Když vidíš, že poslední aktualita je už týden vousatá, pošleš avízo na svoji akci do aktualit, zaručeně se stane, že ji v řádu hodin přebije aktualita jiná.

02.04.2018 21:41 | Pavel Ch

Koukolíkovo pravidlo 41.tahu. Když dodržuješ ''Koukolíkovo pravidlo'' (Čs. šach, léta páně minulé století, trenér Saša A. Koukolík), že máš věřit svému partiáři s tím, určitě máš zapsáno spíše méně tahů než více a proto neblicni ''pro jistotu'' 41. tah, nech si spanout prápor; Zradí Tě pravidlo v té nejdůležitější partii.

--

(Z 80.let min. století). Časovkář konečně se probujujíc do turnaje hraného 2,5h na 40 tahů (místo 2/40 nebo 2,5/50), zažije v tomto turnaji časovky, o kterých s mu předtím ani nesnilo.

--

Walter-Philippovo pravidlo minulého století. Když se chceš přihlásit do 3 koresp. turnajů, jen s cílem aby jsi protrénoval zahájení, zaručeně se stane, že u všech narazíš na Waltera Philippa. Zdroj: Jeho soupeř mu po 1.d3 napsal, že partii vzdává, neb hraje, aby protrénoval běžná zahájení, a dodal, že kdyby spolu hráli příště (myslel tak třeba za 2 roky),  že si má rovnou napsat WP jedničku. Druhý den přišla startovka dalšího turnaje a za pár dní třetího, kdo v ní hráli, se dovtípítesmiley).

02.04.2018 12:41 | ELOminator

Prostě smyslem šachu není snažit se zahrát ten nejlepší tah v pozici, jak jsem se o to léta marně snažil, ale zahrát natolik nepříjemný špatný tah, že mi soupeř zatáhne tah ještě horší wink

02.04.2018 12:13 | Marek Vokáč

Dnes již prastará Teorie zvratu matematicky precizně dokázala, že v každé partii dojde k nejméně jednomu zvratu, takže základem úspěchu je na počátku partie stát špatně.

02.04.2018 10:02 | ELOminator

Já mám ještě jednu zásadu, tedy není to paradox, ale fakt - že v každé partii budu 3x vyhraný a 3x prohraný. To si někdy zkuste uvědomit, přidává to na duševním klidu cool

02.04.2018 09:48 | David Navara

Re ELOminator: Máte pravdu. Ty dva dodatky jsou samozřejmě logicky pochybené, vím o tom. (Když se utkají dva čtenáři mezi sebou, nemohou platit Navarův zákon a "Samozřejmý dodatek" současně.) Ale logický spor u Murphyho zákonů přece nevadí. Co se nemůže pokazit, se také pokazí.

02.04.2018 09:34 | ELOminator

@D.N.: Ovšem to je pouze výsada vás supervelmistrů, že dokážete zahrát zároveň šablonoviný a vyumělkovaný tah. Já hraju buď jen tak nebo tak wink

@Homunkulus: Přesně, to mě na šachu nejvíc štve, že je tam vždy skrytá taktika, takže se nemůžu v klidu obecně zamyslet nad pozicí sad

02.04.2018 08:42 | Homunkulus

Metazobecnění: v pozici je skrytá taktika vždy.

02.04.2018 08:41 | Homunkulus

Zobecnění: v pozici je skrytá taktika vždy, kdy to nečekáte.

02.04.2018 08:41 | Homunkulus

Právě ve chvíli, kdy se rozhodnete několika nezávaznými tahy ušetřit čas, je v pozici skrytá taktika.

02.04.2018 08:10 | martin7

Ještě bych doplnil Karásková pravidlo že hráči uvedení na předních místech jsou nespokojeni protože hrají přiliž vysoko

02.04.2018 04:37 | David Navara

Děkuji autorovi za příjemné zpestření. Také bych přispěl svou troškou do mlýna: Navarův zákon: Každý váš tah je buďto vyumělkovaný, nebo šablonovitý. Logická oprava Navarova zákona: Pokud Navarův zákon neplatí, pak výlučně proto, že tah je současně vyumělkovaný i šablonovitý. Samozřejmý dodatek: Pro soupeřovy (nebo soupeřčiny) tahy Navarův zákon neplatí.

01.04.2018 22:55 | VDF

naprostý nesmysl

01.04.2018 22:29 | B-ckar

Haraštov poznatok: Ak všetci spoluhráči strácajú hlavu, len vy ste kľudný, znamená to, že ste niečo nepostrehli. Zákon prípravy na ligu: Nastúpi súper, ktorý ešte nehral a zvolí variant, s ktorým si nerátal. Zákon relativity: Vo väčšine zahájení stojíte čiernymi podozrivo a bielymi tam aj tak nič nemáte.

01.04.2018 20:15 | ELOminator

Ano, platnost minimálně několika z těchto pravidel mohu porvrdit. Např po partii si pouštím motor zásadně pouze na partie, které jsem hrál jako prase a jsem vždy příjemně překvapen, kam až byla pozice hratelná. Pokud si naopak omylem pustím motor na partii, kterou jsem dle mého názoru hrál jako z partesu, pak se utěšuju aspoň tím, že soupeř nemohl reklamovat nedovolenou nápovědu, neboť tak prasácky by to počítač nezahrál wink

01.04.2018 19:00 | reptal

Reptalův zákon: Počet získaných bodů je vždy nepřímo úměrný počtu vyhraných pozic.

01.04.2018 16:48 | Rigos

Některé zákony jsou povedené, mnoho jich poněkud překombinovaných. Popravdě mě nejvíce pobavil "Blitzův dodatek". 

01.04.2018 16:26 | Slušný anonym

Jediný zákon Slušného anonyma: Když napíšete vtipný článek, zaručeně vyjde v době, kdy se na internet nikdo nekouká. (Jen pro jistotu upozorňuju, že tohle skutečně není můj článek.)

Připravuje se