Prague Chess Festival

Nominace na MS a ME mládeže

22.08.2011 10:53 | ŠSČR

Nedávno zveřejnil na svém blogu u Pražské šachové společnosti Jan Hofírek, otec jednoho z našich šachových talentů, další ze svých kontroverzních příspěvků, tentokrát pod názvem Funkcionáři nebo mafiáni?!. Popisuje, jak ho š...

Nedávno zveřejnil na svém blogu u Pražské šachové společnosti Jan Hofírek, otec jednoho z našich šachových talentů, další ze svých kontroverzních příspěvků, tentokrát pod názvem Funkcionáři nebo mafiáni?!. Popisuje, jak ho šachový svaz připravil o peníze, které pak zcela bezúčelně vyhazuje za podprůměrné a zcela bezperspektivní hráče, které protežuje.
Aby nebyli rodiče zmateni tvrzeními pana Hofírka, zveřejňuje předseda komise mládeže ŠSČR Ing. Zdeněk Fiala některé podrobnosti k nominacím našich mládežníků na reprezentační akce, kde podává odpovědi i na další otázky z diskuze.

Nejlepší hráči z Mistrovství ČR mládeže mají možnost hrát na MS a ME mládeže. Dne 19. března 2011 proběhlo v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou slavnostní zakončení, během kterého medailisté obdrželi kromě jiného 1 list A4 s názvem Úvodní informace k účasti na MS, ME a MEU mládeže. Z „Úvodní informace“ jednoznačně vyplývá, že náklady hráče na ME budou doprava + cca 5.000 Kč. Z dopisu vyplývá, že bude doprava na ME zajištěna letecky. Jestliže předpokládáme, že letenka přijde na cca 10.000 Kč, jsou předpokládané náklady na ME cca 15.000 Kč. Po vydání propozic a poptávce letenek zaslal generální sekretář všem účastníkům dopis, ve kterém náklady na účast upřesnil. A předpokládaná částka byla upřesněna na cca 14.000 Kč za hráče. Kalkulaci publikoval mimo jiné i pisatel Honza v diskuzi na NSS v článku Podpora: Benedikt Hofírek. K žádnému navýšení nákladů účastníků na ME nedošlo. Informace o nákladech na ME ve výši 8.000 Kč rozhodně neposkytoval nikdo z kompetentních zástupců ŠSČR. Každý účastník i zájemce o účast se může kdykoliv obrátit se svým dotazem na sekretariát či na reprezentačního trenéra.

Nominovaní hráči mají na MS a ME mládeže pobyt zdarma. Komise mládeže chce, aby rodiče zodpovědně zvážili svoji účast na reprezentačních akcích. Nevratná záloha je tedy stanovena jako pojistka. Cena pobytu je cca 13.000 Kč. Šachový svaz ČR na účast mládeže na MS, ME a MEU nijak nepřispívá. Šachový svaz hradí z dotace na mládež náklady na 2 trenéry na MS a na 2 trenéry na ME. Náklady na trenéra na MEU hradí rodiče účastníků. Účast mládeže na MS, ME a MEU je reprezentací ČR a také měřítkem pro naši mládež. Kromě jiného jde také o sbírání cenných zkušeností. Věkové kategorie jsou stanoveny FIDE a náš svaz i ostatní federace se stanoveným kategoriím přizpůsobují. ŠSČR si nemůže diktovat, jaké kategorie se budou hrát.

Kromě hráčů, kteří si nominaci vybojovali, mohou na MS, ME i MEU hrát také extra hráči. Základním předpokladem je, že se rodiče obrátí na zástupce svazu s dotazem na možnou účast. Sekretariát zájemci poskytne nezbytné informace. Šachový svaz nemá zájem o extra hráče, kteří budou bojovat o poslední místo, a proto musí nominaci každého extra hráče schválit VV ŠSČR. Kvalitní hráč však nemusí mít obavy, že by mu nebyla dána možnost reprezentovat. Rozdíl mezi nominovanými a extra hráči je dán propozicemi. Extra hráči nemají pobyt zdarma, ale musí uhradit pořadateli pobytové náklady a také vyšší poplatek FIDE, resp. ECU. Účastní-li se MS či ME více extra hráčů, je nominován také extra trenér. Extra hráči pak hradí náklady na extra trenéra (doprava, pobyt, odměna, atd.). Rozdíl v nákladech nominovaného a extra hráče je pak v rozmezí od 15.000 Kč do 45.000 Kč. Pořadatel zajišťuje vždy ubytování včetně plné penze. Všichni účastníci MS, ME i MEU musí bydlet v oficiálních hotelích pořadatele.

Stát přispívá na sport málo a to málo dělí dle kritérií, které stanovují státní úředníci. Do hodnocení výsledků se započítává Olympiáda družstev mužů, Olympiáda družstev žen, ME družstev mužů, ME družstev žen, ME mužů, ME žen, MS H18, MS D18, ME H18 a ME D18. Hodnotí se vždy poslední tři roky a boduje se umístění do 16. místa. Chlapci a děvčata ve věkové kategorii do 18 let bodovali v posledních třech letech 10 krát z 12 účastí (viz Výsledky). Karolína Olšarová vybojovala na ME 2010 v kategorii D18 pěkné 5. místo. A protože v D18 startovala jako mladší, může letos startovat znovu ve stejné kategorii. Karolína Olšarová si vybojovala postup na MS D18. Její účast na ME D18 je v zájmu ŠSČR, a proto se VV rozhodl podpořit její účast i na ME. Obdobně postupoval VV u kategorií H18 a D18 i v minulých letech, vždy dle finančních možností. Exkluzivní výsledky za rok 2008 se nám letos smažou z hodnocení a my potřebujeme nutně nové dobré výsledky. Hrajeme o dotace ve výši 1,5 milionu Kč. KM, TMK i celý VV věří, že se jedná o správnou investici. Minulý týden ministr školství vyjádřil záměr vzít peníze rozpočtované pro sport. Osobně nevěřím zprávám, že si stát dovolí zcela zastavit podporu sportu. Věřím, že půjde jen o přesuny v kapitolách státního rozpočtu.

Před nedávnem skončené MS juniorů a juniorek je zcela jiná kapitola, výsledky MS H20 a D20 se nezapočítávají do hodnocení MŠMT. V rozpočtu ŠSČR je pravidelně plánováno 15.000 Kč jako příspěvek na MS juniorů a juniorek. Když se zúčastní pouze jeden nominovaný reprezentant, dostane příspěvek 15.000 Kč. Když se zúčastní junior i juniorka, dostane každý příspěvek ve výši 7.500 Kč. Přesné náklady na účast na MS juniorek v Indii neznám, ale dokážu zodpovědně odhadnout, že příspěvek ve výši 7.500 Kč jistě nepokryje ani čtvrtinu skutečných nákladů. Karolíně Olšarové se na MS D20 nedařilo, protože měla zdravotní problémy. MS juniorů a juniorek v Indii bude jistě poučné nejen pro přímé účastníky.

Karolína Olšarová je mimo jiné mezinárodní mistryní, mistryní ČR žen 2011, mistryní ČR juniorek 2010, reprezentantkou ČR a jednou z nadějí našeho šachu. Karolína Olšarová je také slušný člověk a nezaslouží si být terčem pro hloupé invektivy. Myslím si, že bychom se měli věnovat skutečné práci pro šachy a ne lžím a nesmyslným urážkám.

Příloha 1: Výsledky H18 a D18 na MS a ME v letech 2008 až 2010

Rok 2008
Akce Kategorie umístění hráč, hráčka
MS H18 43
MS D18 4 Němcová
ME H18 9 Krejčí
ME D18 1 Němcová
Rok 2009
Akce Kategorie umístění hráč, hráčka
MS H18 16 Krejčí
MS D18 14 Havlíková
ME H18 7 Krejčí
ME D18 13 Olšarová Tereza
Rok 2010
Akce Kategorie umístění hráč, hráčka
MS H18 32
MS D18 4 Havlíková
ME H18 13 Krejčí
ME D18 5 Olšarová Karolína

Příloha 2: Úvodní informace k účasti na MS, ME a MEU mládeže

Vážení rodiče,

úvodem bychom Vám chtěli blahopřát k vynikajícímu výsledku Vašeho syna /Vaší dcery na MČR 2011 mládeže v šachu. Ziskem medaile ve své věkové kategorii získal / získala právo reprezentovat Českou republiku na Mistrovství světa kategorií 8-18 let, resp. Mistrovství Evropy kategorií 8-18 let či Mistrovství evropské unie kategorie 8-14 let.

Medailisté jednotlivých kategorií MČR se o účast na těchto akcí podělí podle následujícího klíče: Mistr ČR má přednostní právo výběru ze všech tří reprezentačních soutěží: MS, ME či MEU. Držitel stříbrné medaile poté vybírá jednu ze zbylých dvou akcí a bronzový reprezentuje na zbývající akci.

Vítězové kategorií nahlásí svůj závazný zájem nejpozději do 30. dubna 2011. Závazek potvrdí uhrazením nevratné zálohy ve výši 3000,- Kč na účet ŠSČR k témuž datu. Další medailisté k tomuto datu nahlásí svůj předběžný zájem (resp. nezájem) o účast na všech třech reprezentačních soutěžích. Ihned po výběru vítěze kategorie budou stříbrní medailisté obratem informováni o skutečné možnosti výběru. Hráči na druhém místě potvrdí svůj závazný zájem nejpozději do 25.5. 2011. Závazek potvrdí uhrazením nevratné zálohy ve výši 3000,- Kč na účet ŠSČR k témuž datu. Hráčům na třetím místě bude obratem sděleno rozdělení reprezentačních soutěží. Hráči na třetím místě potvrdí svůj závazný zájem nejpozději do 12. 6. 2011. Závazek potvrdí uhrazením nevratné zálohy ve výši 3000,- Kč na účet ŠSČR k témuž datu.

Předběžná informace k reprezentačním soutěžím:

MS HD 8 – 18 proběhne v Caldas Novas, Brazílie, 17. - 27.2011. Propozice jsou k dispozici na webu FIDE na http://www.wycc2011.com/en/regulations/tecreg.html. Náklady na hráče v roce 2010 doprava + cca 5.000 Kč.

ME HD 8 – 18 proběhne v Albena, Bulharsko, 10. - 21.9.2011. Propozice dosud nejsou k dispozici. Náklady na hráče v roce 2010 doprava + cca 5.000 Kč

MEU HD 8 – 14 proběhne v Murecku, Rakousko, 2. - 11.8.2011. Propozice dosud nejsou k dispozici. Náklady na hráče v roce 2010 cca 10.000 Kč.

Na všechny jmenované soutěže organizuje ŠSČR výpravu doprovázenou dvěma až třemi trenéry, kteří se rozdělí o turnajovou přípravu reprezentantů. Doprovod rodičů je možný, vítán je především u věkových kategorií do 8 a do 10 let. Svůj případný zájem uveďte spolu se závaznou přihláškou na soutěž. V jednotlivých věkových kategoriích mohou ČR reprezentovat i další reprezentanti ve statutu „extra“, kteří ovšem mají odlišný režim nákladů na akci. U extra hráčů je nominace podmíněna souhlasem KM ŠSČR.

Doprava na MS a ME bude zajištěna letecky, na MEU osobními auty nebo jiným dopravním prostředkem. Po vydání propozic a zajištění letenek bude výše uvedený odhad nákladů akce upřesněn.

Odpovědi zasílejte na sekretariát ŠSČR, mail chess@cstv.cz. Nevratnou zálohu uhraďte na účet ŠSČR 1721907504 / 0600, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka.

Ing. Zdeněk Fiala, předseda KM ŠSČR

Příloha 3: Příspěvek z diskuze na NSS k článku Podpora: Benedikt Hofírek.

06.06.2011 17:00:00 | Honza

Vážení přátelé,

rozpočet plateb na ME v Bulharsku je následující:

nominovaný hráč:
poplatek Fide 1 560
účastnický poplatek 1 680
doprava 10 000
pobyt 0
příspěvek na trenéra 0
organizační náklady 750
Celkem 13 990
Stanovená záloha 14 000
Nevratná záloha 3 000

Doprovod 1 osoba:
poplatek Fide 0
účastnický poplatek 0
doprava 10 000
pobyt 12 936
příspěvek na trenéra 0
organizační náklady 0
Celkem 22 936
Stanovená záloha 14 000
Nevratná záloha 3 000

Odkazy:

webové stránky komise mládeže
web reprezentace mládeže IM Kaňovského
3x 2073x
Fotogalerie
Komentáře (3) Aktualizovat
22.08.2011 15:42 | Autor neznámý

SKA - To už si asi zvládne každý domluvit. Na příštím ME mládeže 2012 v Praze to též vypadá v tomto směru pro naše účastníky pozitivně.

22.08.2011 14:24 | Autor neznámý

Tohle mně dostalo :  "Všichni účastníci MS, ME i MEU musí bydlet v oficiálních hotelích pořadatele"  - takže pokud někdo náhodou hraje z domácích a bydlí v okolí, musí se na dobu turnaje přestěhovat do hotelu ??

22.08.2011 13:46 | Autor neznámý

Jo, až teď mi došlo to foto!