Když srdce bije pro šachy

05.04.2021 10:34 | Zprávy

Vít Valenta je pro mne jedna z největších šachových osobností, které jsem ve svém životě potkal. Inspiruje mě svojí vůlí a láskou k šachu a životním přístupem. Dnes mám pro vás rozhovor, který sepsal šachový oddíl Jiskra Hořice.

Vítek Valenta je aktivní hráč týmu ŠK Velké Losiny. Setkala jsem se s ním na menším májovém turnaji v Červeném Kostelci. Zaujal mě svojí vstřícností. 


Stála jsem na chodbě a čekala až dohraje syn, pozorovala ruch v sále a v tu chvíli ke mě přišel obrovský chlapík a začal si se mnou povídat, jako kdybychom se kamarádili roky a jen se delší dobu neviděli.

Usměv na tváři mi pak vykouzlila i jeho maminka, která ho na turnaj doprovázela. I když je můj syn o několik let mladší, tak to zákulisí a čekání na chodbách máme s paní Valentovou společné. Šachista v šachu Vítek se narodil v Litomyšli roku 1978. Své mládí prožil v Rýmařově, kde se také začal věnovat šachu.

Zdokonaloval se velmi rychle a odměnou mu byla 2x získaná bronzová medaile v extralize dorostu. S budoucími velmistry Tomášem Oralem, Radkem Kalodem, Pavlem Šimáčkem a Robertem Cvekem vytvořili středoškolský tým, který získal v roce 1994 na mistrovství Evropy a v roce 1996 na mistrovství světa bronzové medaile.

Ke konci roku 1996 téměř každý věřil, že Víťa – který mezitím odmaturoval a úspěšně zahájil studium na VŠCHT v Praze – splní podmínky pro udělení titulu mezinárodního mistra a jeho výkonnost bude dále stoupat. Na Vánoce ještě sehrál velmi úspěšně turnaj v Litomyšli s performancí 2485 a 30. prosince přijel domů do Rýmařova.

Na Silvestra odpoledne se vydal za Tomášem Oralem, aby shrnuli partie z Litomyšle. Po cestě Víťa těžce havaroval. Nastal boj o život. Diagnóza - difuzní krvácení do mozku, roztrhané plíce s pneumotoraxem na obou stranách a další vnitřní orgány na pokraji selhání. Později byla zjištěna zlomenina spodiny lebeční, pootočené srdce, zlomenina třetího krčního obratle. Nikdo nevěděl, jak to bude vypadat až se probudí, jak bude pracovat mozek.

Vítek však zabojoval a za velké pomoci rodiny a své pevné vůle se po třech letech rehabilitací a cvičení vrátil domů a také k šachu. Mezi úspěchy patří zisk bronzových medailí z Mistrovství světa IPCA tělesně postižených šachistů, a také dvě účasti na Šachové olympiádě. Šachy jsou pro Vítka životní styl a proto mu přeji, aby ho stále bavily a vytvářely mu úsměv na tváři, jako při našem prvním setkání.


Jsem velice ráda, že mi pan Valenta odpověděl na pár otázek. autor článku: 


V í m , ž e  m á t e  r á d  h r u  B o b b y h o  F i s c h e r a . V č e m  p o d l e  V á s  b y l a 

j e h o g e n i a l i t a ?

 

N a r o d i l j s e m  s e  v e  s t e j n ý  d e n  j a k o  B o b b y  F i s c h e r . J a k o  p r o      B o b b y h o  F i s c h e r a , t a k  i  p r o  m ě  j s o u  š a c h y  c e l o ž i v o t n í  l á s k o u .  F i s c h e r ů v  h r á č s k ý  s t y l  m ě  u c h v á t i l , s t e j n ě  j a k o  j e h o n á z o r y  a   s t y l   ž i v o t a , b y ť   b y l y   h o d n ě   e x t r a v a g a n t n í .   V ě n o v a l   š a c h ů m   v e š k e r ý   s v ů j   č a s   p o   c e l ý   ž i v o t . P r o č e t l        j s e m   m n o h o ž i v o t o p i s ů   m i s t r ů   s v ě t a   v   š a c h u   a   p r o s t u d o v a l n e s p o č e t   j e j i c h   p a r t i í , a l e   s t y l   B o b b y h o   F i s c h e r a   j e   m i             n e j b l i ž š í


C o  d ě l á t e  p r o  u d r ž e n í  v ý k o n n o s t i  v  n e j v y š š í c h  s o u t ě ž í c h ? 


P o  t ř í m ě s í č n í m  b e z v ě d o m í  j s e m  m n o h o  l e t  z á p a s i l  s  f y z i c k ý mi  p r o b l é m y , p r v o ř a d é b y l o  z v e d n o u t  s e  z  i n v a l i d n í h o v o z í k u  a z a č í t  c h o d i t . Š a c h o v ě  j s e m  z a č í n a l  ú p l n ě  o d  z a č á t k u . P o            ú r a z e  s e  s t u d i u  t é t o  k r á l o v s k é  h r y v ě n u j i  6 – 7  h o d i n  d e n n ě .      K  d i s p o z i c i  m á m  v e l k é  m n o ž s t v í  š a c h o v é  l i t e r a t u r y . 


C o  p r o  V ás  š a c h y  z n a m e n a j í ? 


N a  h r a n í  š a c h ů  m á m  r á d  n e j e n  k r e a t i v i t u , s o u t ě ž i v o s t ,                 r y t í ř s k o s t ,  a l e  t a k é  s e t k á v á n í  s e  s  š a c h i s t y  z  c e l é h o  s v ě t a .   M á m  m e z i  n i m i  m n o h o       p ř á t e l , k t e r ý c h  s i  v e l m i  v á ž í m . J s e m   p ř e s v ě d č e n , ž e  h r a n í  a  s t u d i u m            š a c h ů  m i  z á s a d n ě  p o m o h l o      p ř i  o b n o v e n í  m o z k o v ý c h  f u n k c í  p o  o p r a v d u  v e l m i  t ě ž k é m   ú r a z u  m o z k u.článek převzat z: http://www.sachyhorice.wz.cz/?idir=osobnosti&file=osobnosti


Já dokončím tento článkem zprávou pro tebe Víťo. Přeju ti hodně zdraví a děkuji za každý okamžik, kdy jsem se s tebou mohl potkat. Já vím, že to tvoje zahájení bílýma b4 mi naložilo desítky porážek a jsem za to rád. Potkal jsem v životě spoustu lidí. Někteři nosili titul " Velmistr " a možná uměli hrát dobře šachy, ale né každý z nich byl takovým rytířem šachové hry, jakým jsi ty. Pro mě jsi šachová legenda a člověk, kterého si strašně  moc vážím. 

Petr Koutný

41x 2803x Petr Koutný
Fotogalerie
Komentáře (41) Aktualizovat
06.04.2021 11:09 | Petr Koutný

Zmestabílého - jednou bych Vás chtěl potkat. Člověka, který má v sobě tolik zlosti se mi tak často osobně nepodaří potkat. Asi se mi toto nepodaří a vlastně jsem i rád. Litost nad Vámi můžu projevit i tady. Petr 

06.04.2021 10:57 | Zmestabileho

Ad lykan: Ať si Valenta hraje své připosrané šachy, ať si tahá třeba sto tahů ploché koncovky... je to jeho věc, a že trpí soupeři to je taky jen jejich riziko že jdou hrát šachy namísto spousty mnohem zajímavějších věcí. Ale pořád mi přijde hodně mimo zrovna takového hráče jako Valenta glorifikovat coby největší šachovou osobnost. Ale on tady p. Koutný skutečně často píše úplně z cesty, a tak tohle nějak zapadá do zdejších stránek.

06.04.2021 10:04 | lykan

Nejlepší způsob, jak se vypořádat s hrou v plochých remízových koncovkách, je nevyhledávat je. Prostě usilovat o výhru v době, kdy je pozice ještě složitá. Ne připosraně hrát na remízu, úmyslně zplošťovat hru, poměnit co se dá, a pak v ploché remízové koncovce dostat záchvat bojovnosti a nesmyslně soupeře zdržovat ještě další dvě hodiny.  Já chápu, že hra na jistotu je z hlediska bodového zisku dlouhodobě o něco málo efektivnější, otázka ale je, jestli taková hra stojí za to. Za syslení bodů drtivou většinu z nás stejně nikdo neplatí.

06.04.2021 08:30 | giocozo

Pavel Capek - Já vím, čím si Víťa za svůj život prošel. Známe se od dorosteneckých let. On byl myslím ještě žák. Vím, že před úrazem, ať mně to Víťa promine, byl tak trochu frajírek. Nehoda na něm zanechala tehdy opravdu devastující následky a vůbec nebylo jasné, jestli se někdy vrátí do normálního života. Ale obrovská vůle a hlavně láska k šachám způsobily, že se stal skoro zázrak. Viťa se změnil lidsky. Mně to tedy tak přijde. Možná slovo rytíř není úplně to správný, ale odsuzovat tohoto člověka za to, že hrál tak dlouho remízovou partii na výhru, až jí vyhrál, tak to mně přijde trochu přitažené za vlasy. Všichni si nejdříve zameťme před vlastním prahem.

06.04.2021 08:29 | giocozo

pushtaq - Sláva bohu ! Konečně někdo trochu nad věcí.

06.04.2021 08:28 | giocozo

Morphynista...tak o tom jen nepiš a snaž se sám alespoň trochu k svému idolu přiblížit ! ;)

06.04.2021 08:13 | pushtaq

Za mlada jsem sledoval blicku Meduna vs. Štefan Gross. Jeden druhého matil na posledních sekundách dvěma věžemi. Po něčem jako Va5+ musel černý podle pravidel na šestou řadu a za další 3 tahy by dostal na té osmé mat. Místo toho zahrál "vyčkávací" Ke5 a po automatickém Vh6 utekl už zcela podle pravidel z šachu na 4. řadu a mat se nekonal. Oba to brali sportovně, prostě pěknej trik.

06.04.2021 07:23 | Morphynista

Já si vždycky při podobných diskusích vzpomenu na partii Tal - Jansa, kdy skutečný velikán a rytíř šachové hry raději partii prohrál, než aby ji vyhrál nesportovně za pomoci rozhodčího ( náš velmistr měl vyhranou, ale ještě složitou pozici, byl ve velké časovce a rozhodčí ho nutil, aby zapisoval tahy. Tal mu však dal najevo, aby zmizel ... )

06.04.2021 07:07 | Pavel Capek

Cituji : " Koneckonců využil jen nastavených mantinelů v pravidlech. "

Tato věta mě zaujala. Takže když Miloš Zeman využívá všech možností, které mu dává ústava ( ve které například nejsou uvedeny časové lhůty ), tak je to vlastně taky OK ? Můžeme tedy Miloše Zemana nazvat rytířem české politiky ?!

06.04.2021 06:26 | giocozo

Zmestabileho - Jste známý svojí ironií, ale i tak děkuji. ;) Jedno mně nejde do hlavy. Podle toho, že zde pravidelně přispíváte, tak si myslím, že máte šachy pořád rád. Kdy se ve vás udála ta změna, od kdy máte potřebu všechno hanět a ironicky zesměšnit ? Žijeme jenom jednou a dle vašich komentářů je patrné, že rozhled máte. Nechcete někdy také sám přiložit ruku k dílu a nebo přijít prozměnu s konstruktivní kritikou ?

06.04.2021 01:27 | Zmestabileho

Giocozo: OK, vždyť my o Vás všichni víme že jste fajn chlap a ne podvodník,... a že píše p. Koutný tady takový článek o nebohém p. Valentovi - to už jsou prostě články p. Koutného, které namnoze nemají obsahové téma a jsou psány primárně za účelem aby zaplnily prostor.

06.04.2021 00:41 | giocozo

Zmestabileho - Víte, co je to recese ? Vzdáte se v prohrané pozici pokaždé, ikdyž je na soupeři vidět, že si s tím tak úplně neví rady ? Chlapi; doporučuji knihu Psychologický průvodce šachovou partií. Otevřou se vám úplně nové obzory. Alespoň těm, co vždy za všech okolností hrají ,, podle pozice ". ;)

06.04.2021 00:32 | giocozo

Ciki333 - Ty bys mě ještě Davidovi podržel ne ? :))

06.04.2021 00:31 | giocozo

Pražák z Podolí - Souhlas !

06.04.2021 00:29 | giocozo

Ale no tak chlapi...jsem zde psal, že jsem byl příliš mlád. ;)

06.04.2021 00:25 | ciki333

05.04.2021 23:52 | david brazinayes

05.04.2021 23:52 | david brazina

gio, uprimne, pokud by mi nekdo vylezl z matu, a zmackl hodiny abych hral, tak by to na tom turnaji byla posledni partie pro nas oba...

05.04.2021 23:42 | Zmestabileho

giocozo: OK, slovo "podvod" nebylo na místě, omlouvám se. Vy jste zřejmě použil jenom běžnou (standardní) herní praktiku, na kterou já nejsem zvyklý z důvodu své nedostatečné herní praxe. Děkuji za poučení od zkušeného praktika! :-).

 

Ale ještě jednou pro pořádek - za toho podvodníka se omlouvám. Vždyť jenom hrajete šachy... podle pravidel...

05.04.2021 23:18 | giocozo

Zmestabileho - Podvodem ? Ve vážné partii toto není přípustné, ale v blicce běžně a rapid není výjimkou. Omlouvá vás vaše nulová praxe z poslední doby. A myslím si, že posoudit kdo je ,, mimoň " a kdo ne není ve vašich rozlišovacích schopnostech. ;)

05.04.2021 23:16 | Pražák z Podolí

Toto je oslavný článek, jedovatá kritika není na místě. Vítku ať Ti to hraje!

05.04.2021 23:14 | giocozo

chips - Si moc přísný a já byl tehdy mlád. ;) I pro diváky to tenkrát bylo něco nevídaného. Partie nebyla až tak zajímavá, ale díky této zvláštnosti se dostala do novin a časopisů. A i po letech se na tu historku vzpomíná s úsměvem. Samotný soupeř ji má zapsanou.

05.04.2021 22:47 | Zmestabileho

Valenta je se svým taháním tupých plochých koncovek prostě mimoň, ale to ví asi všichni i bez toho aby jej znali - stačilo si přečíst v článku shora jak se věnuje šachu 6-7 hodin denně a studuje šachový odkaz mistrů světa... To musí být sladký život... 

Reakce giocoza byla pěkným kouzlem nechtěného - jak se pochlubil se svým podvodem :-)... rytíři už asi opravdu v šachu nejsou, a "případy" ala Valenta jimi opravdu nejsou. Což je škoda. A velká!

 

05.04.2021 22:40 | Pavel Ch

Mně ta pozice něco u Víta Valenty říkala, aha hraje tak častěji.

Takže nešlo, že chtěl utahat zrovna 70letého ZTP pána, Vít Valenta prostě hraje do holých králů či do úspěšné reklamace často. Což není nic proti nečemu. Ani proti morálce.

 

 S mladým Vojtou Dobešem tuto "remízu" tahal ještě 22 tahů, to si nějak vzpomínám - OBRÁZEK.

 

Naprosto vážně: Nebylo to ani v té zmíněné partii s 70 letým pánem žádné schazování na čas. Kdo tak dlouho šachy hraje, o pravidlu 50 tahů musel slyšet. Stane se, že zapomene, to se stává, žádná trága. Jiný zapomene na něco důležitějšího, starý i mladý a může z toho být větší trága. 

 Vít Valenta borec je, pamatuji také jeho vzestup. Vrstevník mých prvních žáků byl. A pak co se mu stalo, pamatuji jak se vracel po úraze. A potvrzuji,  že je na každého velmi slušný, usměvavý a příjemný.sad

05.04.2021 22:03 | chips

Ad giocozzo: Nejsem moralista, ani "rytíř". Hraji do vyčerpání všech možností. Vítka Valentu znám, hraje tvrdě, ale fér, tj. podle pravidel. "Útěk" králem z matu však není podle pravidel a ani to nepovažuji za žert. Zvlášť v blickách nebo rapidech, kde se tahy nezapisují... Je to jednoduše podraz. Snad se s podobným "žertéřem" nepotkám na žádném turnaji.

05.04.2021 20:27 | giocozo

ZMB - Znáte ho osobně ? Já ano ! A dovolím si tvrdit, že tím šachovým rytířem je ! I ten bájný rytíř nedával milost, ale krutě protivníka dobil.

05.04.2021 19:44 | Zmestabileho

Ad giocozo: Snažíte se to relativizovat. Ale ono "rytířství v šachu" pořád není ještě úplně vyprázdněný pojem, a pana Valentu proto dle mého nelze ani náhodou tímto přízviskem označit. Možná jeho srdce tepe pro šachovou hru, ale jejím rytířem tedy vskutku není.

05.04.2021 18:56 | giocozo

Každý nemůže být David Navara a kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Přikláním se na stranu těch, kteří tvrdí, že Víťa Valenta je borec a čestný člověk. Koneckonců využil jen nastavených mantinelů v pravidlech. Mně dal kdysi soupeř v jednom rapidu mat, ale já viděl, že on to neví a tak jsem šel s králem na pole, které bylo nejméně napadené a chystal se tomu celému zasmát, a však soupeř kupodivu pokračoval dále a partie skončila remízou. Podle zdejších moralistů jsem měl pravděpodobně soupeři podat ruku a vzdát se, že ano ?! ;)

05.04.2021 18:19 | Petr Koutný

Často jsem hrával remízové koncovky. Například věž na věž proti h a f pěšcům, zkouším soupeře i z obrany šesté řady a klidně i věžovka tři na dva pěšci. A to nepíšu kolikrát jsem toto bránil až do konce proti lepším hráčům.

05.04.2021 18:13 | lykan

Petan: Ono dost záleží na složitosti té pozice. Pokud mě někdo hodinu zdržuje jen proto, aby mě vyzkoušel, jestli mám alespoň 4. třídu (když mu předchozí průběh partie jako důkaz nestačí), tak se mi to nelíbí.

05.04.2021 18:04 | Petan

Re ZMB: A podle vás se tedy rytíř šachové hry pozná podle toho, že dá hráči s cca o 400 nižším elem objektivně vyrovnanou ale na jednu bránu se hrající pozici bez boje za remízu? Znáte nějakého takového šachistu osobně nebo jste alespoň o někom takovém slyšel? Já bych tedy koncovku s pěšcem více (i když remízovou) zkoušel hrát na výhru i proti silnějšímu hráči,natož proti slabšímu.

 

05.04.2021 18:04 | lykan

A kvůli řádění podobných rytířů šachové hry není dobré hrát blicky bez přidávání času.

05.04.2021 17:55 | Zmestabileho

Inu, i takový může být pohled na to, čemu autor článku říká "rytíř šachové hry"...:-). 

05.04.2021 17:47 | Petr Koutný

Hrát se má až do konce. Jestli je pozice remízová, bude remízová i za 100 tahů. Jestli jí člověk neudrží, pak není remízová. To je jen můj názor. Petr 

05.04.2021 17:31 | Petan

Pokoušet se vyhrát lepší, i když podle Nalimových tablebases remízovou, koncovku je opravdu těžký zločin. A jelikož to remízou neskončilo, tak asi ne pro každého je ubránění remízové koncovky triviální záležitost.

05.04.2021 16:27 | lykan

ciki333: jj fisher je inspirativní tvor:

 

https://www.youtube.com/watch?v=7smmd_AgAw4

05.04.2021 16:23 | Zmestabileho

Víťa Valenta je pravým rytířem šachové hry! A po partii se vždy na soupeře usmívá... :-)). 

 

Nechutné praktiky těchto pacientů stojí ale opravdu spíše jen za shovívavý úsměv.

05.04.2021 16:11 | ciki333

Moje tehdejší reakce na špinavosti Víti Valenty:

13.09.2019 14:12 | ciki333

 

Sedmdesátiletého Jana Kluse je mi upřímně líto...Bohužel narazil na fanatika 64. polí - Víťu Valentu. Vítek ve věku 22. let se stal učastníkem dopravní nehody, při níž utrpěl těžký úraz mozku. Následovaly dlouhé měsíce rehabilitačních cvičení, kdy mladý IF začínal v podstatě od nuly. Během strádání Vítek našel cestu k Bohu (zřejmě i na popud maminky, která vedle cizích jazyků studuje celoživotně Bibli). Po zlepšení zdravotního stavu se šachy opět staly součástí jeho životního stylu. 23. let poté, co unikl hrobníkovi z lopaty, věnuje tréninku pět hodin denně , učí se hlavně hlavně z š. literatury. Nepodceňuje ani fyzickou přípravu  - posilovna, plavání, chůze... Rád hraje partie ve zrychleném tempu. Na otázku, zda soupeři jsou k němu ohleduplní, např. ve vyhrocené časovce, odpovídá následovně: "V tomto směru platí, že šachy jsou hra rytířů a mé zkušenosti jsou veskrze dobré."

Je tedy škoda a paradox zároveň, že on sám se k tělesně postiženým soupeřům nechová s patřičnou úctou a v "beznadějně" plochých pozicích je "schazuje" na čas. Budiž mu omluvou, že ho inspiruje Bobby Fisher. Ten se s protivníky rovněž nemazlil...

05.04.2021 16:08 | ciki333

http://www.nss.cz/mmcr-telesne-postizenych-na-znamem-miste

Milan Babula popisuje špinavé praktiky Víti Valenty: "

Nejdelší partií úvodního kola a celého MMČR TP byl duel obhájce loňského titulu Víta Valenty. Ten získal nakonec v koncovce pěšce, ale materiál se postupně zredukoval až do teoreticky remízové koncovky, kde měl Vítek jezdce a jediného pěšce před polem proměny, které ale soupeřův střelec bezpečně kryl. Oba králové stáli poblíž. Když jsem viděl, k čemu se schyluje, vzpomněl jsem si na Ludvíčka (viz. výše) a raději odešel. Asi bych se neudržel a do popotahovací show nějak vstoupil, neboť se nikdy nestanu stoupencem takového pojetí šachu! Vítkův protivník sedmdesátiletý Jan Klus, podle svých slov hraje v posledních desetiletích šachy velmi málo. A zcela v zápasovém zápalu zapomněl na pravidla 50 tahů i třikrát opakované pozice, resp. i na způsoby jejich reklamace. Po 65 tazích od poslední výměny, resp. tahu pěšcem, bezduché popotahování ukončil Klusův přehmat a Valenta získal po 130 tazích celý BOD!! Toto představení udiveně sledovalo více spoluhráčů i rozhodčí. A právě úlohy rozhodčího, jaké má možnosti, práva či povinnosti v takových případech, se týkaly i některé diskuze účastníků. Při všech debatách o této maratonské partii reprezentanta ČR TP Víta Valenty jsem byl velmi rozpačitý. Nevím, zda takto „vybojovaný“ celý bod může těšit, nebo jsem možná již moc starý, abych to chápal?

05.04.2021 15:45 | Karel Kovář

Víťu znám z dětství, kdy jsme hráli za Jiskru GPR Rýmařov dorosteneckou ligu. Je obrovská škoda, že se mu přihodila ona nehoda. Jsem přesvědčen, že v opačném případě bychom měli dalšího GM. Jeho šachový progres byl obrovský. Pamatuji se, že já jsem postupoval po desítkách ELO bodů (někam k 2150) a on po stovkách. Jeden rok jsme hráli vyrovnané partie a druhý rok měl o 200 bodů víc (to platí i pro Roberta Cveka) a hra s ním pro mě přestávala být potěšením. Spolu s Robertem v té době vytvořili takřka nerozlučnou dvojici (alespoň mě to tak připadalo). Trénovali spolu a myslím si, že i lidsky si sedli. Robert často zmiňuje, že byl živé dítě, ale já si myslím, že Víťa byl ještě o krůček dál. Nejen jeho chemické pokusy byly v Rýmařově pověstné. Víťu jsem naposledy viděl asi právě v onen osudný rok, rodiče se přestěhovali z Rýmařova a já jsem již neměl důvod toto krásné město navštěvovat. Šachy již v podstatě nehraji, ale stále je sleduji a mám je rád. Proto vím, že Víťa šachy hraje, byť na mnohem nižší úrovni. Velmi děkuji za tento článek, který mě vrátil do dětství. Víťo přeji Ti ještě mnoho krásných partií nejen v Orangutanovi.

05.04.2021 08:25 | Petr Koutný

Zaplji - souhlas Vítek je borec! 

05.04.2021 06:31 | Zaplji

Vitek sachama zije! Na turnajich bojuje vzdy nadoraz a zasadne odmita nabidky remizy! A po parti se na soupere usmiva, at vyhraje nebo prohraje. Titulek clanku je pravdivy!