Je suis rausis

07.08.2019 06:00 | Ostatní

Nelekejte se. Ten nadpis je v pořádku. Jak to zprofanované francouzské heslo, tak i malé písmeno „R“.

Tato úvaha neobsahuje omluvu, relativizování, či obhajování podrazů, kterých se GM Igors Rausis
v posledních letech opakovaně (vždy, když měl příležitost a potřebu) dopouštěl. Naopak, domnívám
se, že jeho chování je neomluvitelné a připojuji se k těm, kteří volají po přísných trestech nejen pro
něj, ale i pro jeho napodobitele. Avšak… je tady docela závažné ALE. Připomeňme si novozákonní

instrukci: „Kdo je bez hříchu, ať první hodí kamenem“. Přiznávám, že já se jako první pro kámen
neshýbnu…


Nejprve: Musím vyjádřit pro Rausisovo podvádění určité pochopení. Každý šachista: začátečník,
zkušený amatér i velmistr má občas uprostřed napínavé partie, při hledání správného tahu, skrytou
touhu: Kdyby tak nyní přišel k mému uchu někdo vševědoucí a pošeptal mi ten nejideálnější tah. Stačí
jen tento jeden tah, pak už tu partii nějak doválčím sám, možná… (A když ne, tak si vševědoucího s
nápovědu přivolám ještě jednou.)


Kdyby někdo takový vševědoucí a neviditelný za naše šachistická záda vždy v pravý čas přišel a špitnul
tajnou, avšak srozumitelnou šifru, ó jé! To by se nám šachy hrály snadněji. Předně, nemuseli bychom
takový naprosto nejvíce nejideálnější tah hledat a ztrácet drahocenný čas. Také bychom se neunavili.
A především bychom se mohli nebojácně vrhat do zápletek a houštin. Až půjde do tuhého, až
budeme strkat tlusté do tenkých, až nad šachovnicí bude hrom bít, až se figurky ztratí v mlze, tak
nastavíme ouško a vyslechneme radu.


Avšak Vševědoucí má na starosti jiné úkoly, než nějakého utrápeného, o pomoc volajícího šachistu. A
tak si někteří šachisté pomohou sami. Pořídí si svého vlastního vševědoucího (přesněji: skoro všechno
vědoucího) pomocníčka. A pak už zbývá jen vyřešit pár logistických problémů. Jak malého
pomocníčka skrýt, a jak ho používat, aniž by si toho kdokoliv všiml.


Se skutečným Vševědoucím by to bylo snadnější. Stačilo by nastražit sluch. S náhražkou je třeba
překonat určité nesnáze. Zvednout se ze židle, dojít na záchod, v kabince (důležité!) si nesundávat
kalhoty (popř. sukni, abych byl genderově vyvážený) a sednout si na mísu. Z tajné kapsy vyjmout
onen aparátek. Rychle nacvakat aktuální pozici a počkat si, co motor řekne. Pak spláchnout, aby to
vypadalo přirozeně, pomocníčka pochválit, pečlivě ukrýt a vrátit se v dobrém rozmaru a příjemně
osvěžen do hrací místnosti.


Když toto vyzkoušíte a projde vám to, tak vám nic nebrání, abyste to udělali i jindy, třeba hned zítra
uprostřed další partie. Pravda, ne vždy je skoro vševědoucí pomocníček potřeba, někdy partii soupeř
zkazí tak brzo, že na výhru stačí šachista sám. Někdy se utvoří na šachovnici tak přehledná nuda, že
s ní nepohne ani Vševědoucí, kdyby náhodou přišel. Avšak ten pocit, že mohu, až bude potřeba,
svého skoro vševědoucího pomocníčka použít, ten musí být uklidňující a k nezaplacení.


Vzpomínáte na Bena Johnsona, dopujícího sprintera z olympiády 1988 v Soulu? Porazil tenkrát ve
sprintu na 100 m všechny (i Carla Lewise) o parník. Druhý den odhalili, že Johnson masivně dopoval.
V jakémsi rozhovoru se sportovním psychologem o této události mne zaujala následující myšlenka:
Johnson vlastně dopoval dvakrát, poprvé těmi anaboliky, steroidy a dalším svinstvem, což ho fyzicky
urychlilo, ale podruhé „dopoval“ dobrým pocitem, protože věděl, že bude rychlejší, což ho psychicky
uklidnilo. To, že si tento primitiv vůbec nepřipouštěl, že by ho mohli odhalit, je jiná stránka věci.

Předpokládám, že u Igorse Rausise (a jeho napodobitelů – označme si je: rausisové) to bylo (je a
bude) podobné. Ten pocit jistoty – až bude nelehko, až nastane krize, pak stačí najít tichý koutek a
trochu si zapodvádět, ale ve vší počestnosti!


Možná se ptáte, jak to, že to tak dobře vím? Že bych byl schopen tak dokonalé empatie? Houbeles.
Vím to proto, že jsem byl rausisem také.


Ta partie se hrála před skoro čtyřiceti lety v jednom středočeském městě. Amatérský prázdninový
mládežnický turnaj. Proti mně usedl ustrašený bledý a bílý mládenec (3. výkonnostní třída). Já byl
jako čerstvý, hrdý a černý držitel 1.VT favoritem. Partiář už pohltila historie, ale pocit z té partie
(nikoliv průběh) si pamatuji dodnes. Rozehráli jsme jakousi velmi bojovnou variantu – možná to byl
Traxlerův protiútok. Zatímco já se pohyboval v teorii, můj bílý soupeř od počátku tápal. Obětoval
jsem další figuru, protože nějak takhle se to má hrát. Kdyby ji soupeř přijal, tak bych rychle vyhrál,
buď mat nebo zisk dámy, nebo něco podobného. Soupeř se zamyslel a já spatřil, že moji oběť lze
úspěšně ignorovat a bílý naopak může přejít do protiútoku. V nastalé panice (soupeř stále přemýšlí)
jsem si uvědomil, že jsme stále v teorii, skoro určitě. A také, že ve stejné budově, o dvě patra výše a
na konci dlouhé chodby je pokoj, kde jsem ubytovaný, a na poličce nad postelí zahálí několik
pastelově zbarvených německých knih s teorií zahájení. A v jedné z  knih Paul Keres nebo Izák
Boleslavskij nebo jiná kapacita toto zahájení pečlivě rozebrali. Proč se trápit s přemýšlením, když
skoro vševědoucí pomocníček je tak blízko. Opatrně jsem vstal a tiše z hrací místnosti odešel. Kdyby
mne někdo sledoval, měl jsem nachystanou výmluvu, že si jdu pro kapesník; hepčí, kýchy, smrky-
smrk.


Vševědoucí papírový pomocníček mne rychle ujistil, že ten tah, který mi soupeř možná zahraje,
opravdu vypadá nebezpečně, ale když budu reagovat takto (první vykřičníkový tah), a pak takto (ještě
jeden vykřičníkový tah), tak budu stát jasně lépe. Dobrá zpráva! Knihu jsem zaklapl, pohladil a vrátil
na poličku. Do kapsy šortek jsem pro jistotu zasunul čistý kapesník, nabral do nosu sopel a vrátil se ve
výborné náladě o dvě patra níže do hrací místnosti. Soupeř ještě netáhl a na židli se nepokojně mlel.
Když jsem dosedl proti němu, tak se na mne vyčítavě podíval (proboha, snad mne nesledoval!) a přijal
nabízenou oběť. Takové zklamání! Moje porada se skoro vševědoucím papírovým pomocníkem byla
zbytečná. Celá ta výprava o dvě patra výše a pak zpátky, byla marná. Kdyby soupeř nebyl ňouma a
zahrál podle knihy, tak by se mi povedla opravdu hezká kombinace, s kterou bych se mohl před
kamarády několik týdnů chlubit. Ale takhle? Soupeř to zkazil, zbytek partie už byla jen tři tahy krátká
próza.


Při podpisu partiáře mne začaly obkružovat dotěrné výčitky. Chlapče, podvádět bys přece neměl, co
by ti řekla maminka, kdyby se o tom dozvěděla? A co kamarádi? A co Karpov, kdyby se to domákl?
Postupem času výčitky narostly a já se rozhodl, že už podvádět nebudu. A skutečně podvod takové
brizance už jsem nikdy neuskutečnil. Tedy, abych byl přesný: Nepamatuji se, že bych ho někdy
uskutečnil.


Jenže… Nejsou jen podvody kategorie rausis. Člověk-šachista se občas dopouští skutků, které jsou též
nečestné, ale výrazně (o několik řádů) slabší než typická rausisovina. Takové malinkaté podvůdky,
podvůdečky, říkejme tomu homeopatika podvodu. Jak jinak označit rychlý tichý rozhovor dvou
spoluhráčů z jednoho týmu na chodbě před hrací místností:
„Moje pozice se mi nelíbí.“
„Mně taky ne, dej si mazla, aby ti nevzal na b6.“
„Cože? Na b6? Aha…!“

S rausisovinou se tento kratičký rozhovor opravdu porovnat nedá. Ale přesto jsme byli svědky
podvádění. Vsadím zánovní botky, že i Ty, spanilá čtenářko, a Ty, vlídný čtenáři jste se někdy
takovéhoto podvůdečku zúčastnili… Aktivně, nebo pasivně. Abych vás v tom nenechal samotné, já
jsem podobnou proradnou poradu prodělal (jako donor i akceptor) mnohokrát.


Avšak situace je ještě složitější…
„Mám horší čas, asi nabídnu remízu…“
„Neblbni, vždyť stojíš dobře a družstvo potřebuje, abys vyhrál!“


Je toto povolená porada s kapitánem družstva, nebo už se rácháme v jemném homeopatickém
roztoku šachového podvodu? Kde jsou hranice mezi čestným jednáním a mikrorausisovinou? A je
správné takový prohřešek trestat? Kdo bude soudcem, který buď určí trest, nebo pronese
osvobozující rozsudek?


Abych tíživé téma trochu na závěr odlehčil, přidám ze svého kapsáře ještě jednu příhodu, starou asi
deset let. Ukážeme si, že rausisovat je možné i opačným směrem… Vítejte v jistém jihočeském městě,
kam přijel ligový tým Dukly Praha, aby se pokusil v důležitém zápase získat nějaké body.


Můj soupeř hrající černými se v zahájení fatálně spletl a já si mohu na konci krátké zápletky při vstupu
do střední hry vybrat ze dvou pozic. Buď budu mít dva pěšce více, jednoho dokonce na b7 (+2,2),
nebo budu mít více jen jednoho pěšce na c6, ale s výrazně aktivnějšími figurkami (+1,6). Vybral jsem
si druhou možnost. Po několika tazích jsem potkal na chodbě spoluhráče (má elo o 250 bodů vyšší,
tedy je to autorita), který mi vynadal:


„Co to hraješ? Proč jsi nesebral toho druhého pěšce?“
„Takhle ale mám aktivní hru…“ snažil jsem se obhájit svůj postup.
„Ta je ti na nic! Mohl jsi mít dva floky víc!“ Bože, s jakými tupci musím hrát v jednom družstvu… tuto
výčitku už spoluhráč-autorita neřekl, ale já ho jasně slyšel.


Po tomto kartáči jsem dosedl zpátky k partii a hrál dál, ale moje tahy byly z jakéhosi neznámého
důvodu nanicovaté, neřkuli nijaké. Výhoda se rozplynula. Neustále jsem myslel na tu pozici, kterou
jsem zavrhl. A tak se výsledek dostavil. V nejasném pozici jsem překročil čas. Zápas jsme prohráli 3,5-
4,5. Boží mlýny po třiceti letech vrátily ten podvod i s úroky.


Petr Sýkora

66x 9357x
Fotogalerie
Komentáře (66) Aktualizovat
10.08.2019 21:14 | I Shot the Devil

No, vůbec se Magnuse nebál. I Magnus je někdy k poražení. Pěkný výkon od čínského hráče.yes

10.08.2019 21:06 | naska

Vážení,před chvíli Ding.Liren vyprašil Mistra světa a to způsobem,jaký se tak hned nevidí.Prostě ho deklasoval...díval se někdo na tuto partii:-)Je to na Chess bomb arena....

10.08.2019 11:21 | wp5t

2 Pavel Ch No vždyť my jsme došli ke stejnému závěru:

Zlatý prciny, totiž svaz šachový. (hláška z filmu Nejistá sezóna o problémech divadla Járy Cimrmana s divadelním svazem)     :)

10.08.2019 10:20 | Pavel Ch

Přátelé, házet sem odkazy na skandály z jiných sportů?

 Nu, uznám, furt lepší, než tu řešit politiku. A sám si rád něco přečtu, spíše však především o trenérech, metodice, postupech jiných sportů. 

Ale o skandálech, podvodech, podezření, úplatcích, nesportovních chování, protekce atp. z jiných sportů, to by se tady ta diskuse zaplenila úplně. Podobné je v šachu stále jen a jen (ač někteří diskutěři nebudou se mnou souhlasit) naštěstí proti jiným sportům výjimkami.

10.08.2019 09:49 | david brazina

Hadamčika se nezastávám. Hadamczik udělal pro lidi alespoň něco. Těm recem o tom že ho někdo zamkl se může ale nemusí věřit. Mi ty kecy na něj připadají spíš vyumelkovane. Co mu nechtějí lidi ze svazu odpustit je, že nedotoval svaz, ale postavil si tréninkové centrum a nepustil tam nikoho ze svazu. Na druhé straně, s Růžičkou všichni byli kamarádi a to hlavně kvůli Hkinkovi. Růža se vždy podělil a jeho nominace taky byly docela známe a to včetně repre. Náš šachový svaz ale dělá v principu totéž s tím kamarádickovanim. Jenže I na svaz byl průser Růžičky s uplatkem moc. Vzhledem k rozsahu základny, je to co dělá nás svaz ještě snad horší.

09.08.2019 21:57 | ciki333

Teď raději česky...Italský kulturní institut v Praze uspořádal v pátek 9. 8. 2019 exhibiční zápas na dvě partie v rapidu (15 min x 2 + 5s) mezi GM Danielem Vocaturem a GM Davidem Navarou. Hrálo se od 17.00 v barokní kapli Italského kulturního institutu na adrese Vlašská 34, Praha 1.

Utkání po dramatickém průběhu skončilo 1:1...bílé kameny zaznamenaly 100%.

https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/czech-it-mate-2019/1/1/1

09.08.2019 21:33 | ciki333

Il giorno 09.08.2019, a partire dalle ore 17:00, L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ospiterà un evento scacchistico senza precedenti. Il Gran Maestro ceco David Navara, classe 1985, tra i primi 30 giocatori più forti del mondo (2734 ELO), numero 1 in Repubblica Ceca, e con un palmarès da grande campione, sfiderà il Gran Maestro italiano e numero 1 nella classifica nazionale, Daniele Vocaturo, classe 1989 (2612 ELO), pluripremiato campione punta di diamante del panorama scacchistico italiano.

I due Grandi Maestri si sfideranno in due partite amichevoli (15 min x 2 + 5s) nella Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, per poi giocare una simultanea contro 10 giocatori ciascuno.

09.08.2019 21:23 | david brazina

To wp5t: Růžičku znám osobně přes Hada, se kterým jsem se seznámil na svatbě kamaráda. Je to zmetek, který se i k holkám choval jak prase, jen proto, že jim pak mával před nosem penězma. Ale nevím o které dva hráče se jedná, Hertl? Růžičku držel Král. On ten Lojza je celkem normální chlap, přitom co pro druhé udělál na něj v Kravarich nedají dopustit i když zavist je svina a v novinách o něm čteš v diskuzích plno nesmyslů.

09.08.2019 20:27 | I Shot the Devil

wp5t , díky za příspěvěk .  Vůbec bych se nezlobil, kdyby i Vojta zde tak trochu okomentoval své poslední dvě partie.

09.08.2019 19:42 | I Shot the Devil

sadsadwink

09.08.2019 19:32 | wp5t

2 Devil pravdu díž. Na tu partii jsem se díval už včera, to byl měl spíš Vojta říct, co tomu bulharovi pod stolem udělal. Můj názor : rozhodující bylo to h4, soupeř si myslel, že už ho má na lopatě a že ten útok dokoulí až do vítězného konce. Kdyby zahrál obranné Jb4, tak to má Vojta ještě hodně těžké. Ale ten prudký útok černého vůbec není vidět, bílý král v tom 34. tahu vypadá uplně v pohodě skrytý za pěšci. Ovšem ty dva volné sloupce ve středu..., no vymyslel a udělal to geniálně.

:)     Ještě mě včera zaujalo, že hlavní rozhodčí má překrásné exotické jméno Kleopatra. Dnes jsem si ji ovšem vyhledal a je to velmí přísně vyhlížející paní.

09.08.2019 19:30 | I Shot the Devil

Co myslíš ZMB? Je to už jen otázka techniky, anebo jsou tam jisté záludnosti?

09.08.2019 19:25 | I Shot the Devil

Bylo by to senzační opět černýma!

09.08.2019 19:20 | I Shot the Devil

Hlavně  to Vojto neblicej, ať není půlka. Jinak super výkon.

09.08.2019 19:18 | I Shot the Devil

Věřím ,že to jezdec uskáče!

09.08.2019 19:17 | I Shot the Devil

No a Vojta jde do koncovky! 

09.08.2019 18:53 | pawel

Pravda, pravdoucí - I Shot.

Pak tu ale  máme ještě Marhulu, ten ani neví, jak je bezelstej. 

Poznámku od  08.08.2019 10:12 | wp5t nemohl pobrat.

09.08.2019 18:39 | I Shot the Devil

Abych řekl pravdu, už mne celkem unavuje to neustálé vyrypování, uřážky a řešení politiky svazu apod. Nebylo by lepší s v diskuzích více zaměřit na hru samotnou? Jediný  zajímavý komentář  v pod tímto článkem napsal Ota Válek a to o hře Vojty Pláta v šestém kole turnaje, kde opravdu Vojta, jak sám píše "čaroval" a otočil partii velice vynalézavým způsobem. Chtěl bych radši řešit debaty o tom, proč soupeř zahrál braní pěcha a s čím asi tak počítal, proč nezahrál 30. Vb7. Čeho se asi obával , zda to bylo selhání z důvodu "už ho mám" a podcenění  možností soupeře a tak. A dnes se Vojtovi zase daří!  Ale nepředbíhejme a pojďme fandit šachu . Vojtovi držím palce.

09.08.2019 18:26 | Marhula

uterý 13.8.2019. prima zoom 21.00. karpov vs. kasparov vystupují  sovětští trenéři velmistři - ten film jsem stáhnul na ulož to a přehrál myslím že stopro odpovídá tomu co bylo né to o fischerovi atd. co se natočilo děkuji

09.08.2019 16:33 | Zmestabileho

Nadepsaný článek konečně nakousl téma že podvádění v šachu vůbec není v principu otázka Rausise a cheatingu, ale je to zavedený a běžný jev proti fair-play. Autor článku ale raději zůstal jen u popisu těch malinkých podvůdků, které tak moc srdce nebolí.

 

 

O mnohem zásadnějších věcech - tj. domluvené výsledky partií i celých zápasů, např. běžné dávání "výhodných" remíz či výher v posledních kolech, kvůli kterým ostatní konkurenti v boji o ceny ostrouhají a cena se potom dělí mezi "kooperující" hráče, o naoko hraných zápasech našich reprezentantů, o slepotě šachových rozhodčích, funkcionářů a bohužel i organizátorů turnajů - tak o tomto autor raději pomlčel, vždyť jak by si potom zřejmě sám připadal jako šachista, který tuhle hru celoživotně hraje.

09.08.2019 13:58 | MMM

Prařský kavárník se nám právě přiznal, že vůbec není z Prahy a akorát nám dělá ostudu.

09.08.2019 12:48 | pawel

PK: dokonce 2x15 tis psal "naska".

Je nám do toho houby, jeho prachy. Ale když už okázale píše, jak posílá, tak jestli se dostalo, kam mělo. A jestli splnilo účel dárce. 

09.08.2019 12:27 | Vojta Plát

Palackého 2, Prostějov. Je to Tipsport a bar k tomu. Pro případné rozhovory budu přítomný zde a buďte bez obav - otci jsem zakázal sem chodit.

09.08.2019 12:09 | takychcineconapsat

ciki potřebuje znát aspoň adresu nálevny, kam má poslat peníze na útratu za kořalky, které Vojtu při tréninku zocelí

09.08.2019 11:57 | Vojta Plát

Na Tipsport mi to poslal přeci. Jedu Bouzkovou v Torontu už od kvalifikace za plnou, tak si teď za to užívám v Řecku místní bohyně.

09.08.2019 11:28 | Pražský kavárník

Pořád nevíme, kdo je Petr Sýkora. Nikdy jsem o něm neslyšel. A když tady tak řešíme sponzorské dary panu Plátovi, tak by nás zajímalo, kam poslal peníze Karel Adamus. Kdysi tady pan Plát tvrdil, že prý mu pan Adamus věnoval 15 000 Kč.

09.08.2019 09:04 | Ota Válek

08.08.2019 19:33 | Vojta Plát: Vojto, závěr partie byl strhujícíyes To přehlédnutí (Vf3) při zpětném pohledu skoro vypadá jako ďábelská psychologická oběť, jíž jste soupeře nalákal k útočení, při němž zapomněl na obranu vlastního krále.

09.08.2019 08:50 | MaX

mě se pokaždé líbí jak se tady přete o kravinách a ti "hodnější" k tomu přihodí i vulgarismy. Tak jsem si dal chvilku místo urážek a prohledal jsem stránky svazu, abych našel jak se mám zachovat v případě sponzorského daru. Nenašel jsem, třeba budete někdo úspěšnější. Našel jsem v kontaktech číslo účtu a ve zprávě o hospodaření kapitola 5. sponzorské dary. Nějak to tedy jde a to mohlo být součástí oficiální odpovědi. Zvolenému postupu ciki333 se není až tak co divit.

09.08.2019 02:21 | giocozo

ciki333 - Měl si to poslat ve stravenkách. Plát by se nažral a šachový svaz by zůstal celý.

08.08.2019 21:55 | Pavel Capek

@ wp5t : To je přece univerzální recept ! Za vše co je špatně mohou :

1. 40 let socialismu. Mylně nazývaných komunismem - ten ovšem nikdy nikde nebyl ( možná s výjimkou kibuců z počátku budování Izraele a ani tam to nakonec nefungovalo wink ).

2. Předchozí vlády.

08.08.2019 21:53 | ciki333

08.08.2019 20:51 | Morphynista

Tak jako troll zůstane trollem (ač vůbec neznáte význam toho slova), tak i nekorunovaný blb nss - Morphynista - zůstane blbem do skonání věků...

08.08.2019 21:45 | ciki333

Vzkaz pro GM Pláta.

Vojto, ŠSČR má moji (=Ing. Zdeněk Čekal) e-mailovou adresu, kterou na nss nechci zveřejňovat. Vyžádej si ji a napiš mi do mailu svou adresu, případně č.ú. Volba je na tobě...

Prachy ti pak pinknu složenkou nebo bankovním převodem.

08.08.2019 21:10 | wp5t

To je výborná diskuze tohleto, na jedné straně člověk, který chce nejspíš opravdu pomoct a přispět a na druhé straně lidi svázáni zákony a předpisy. On to možná chtěl poslat přes svaz, aby jste si to zkontrolovali, že to nepadne třeba na ..... nebo na  ....., ale že to využití bude mít smysl. Vy už jste Vojtovi svůj penězovod zavřeli.

To nadávání na komanče je taky vtipné, když už tady třicet let máme svobodu a demokratické zákony. Ovšem ty jsou v některých případech takovou slátaninou, že to voní hůř než ty komančské.  A to platí zrovna o zákonu o dani dědické, darovací a převodu nemovitostí. 

Při styku s účetní jsem velmi obezřetný a nedůvěřivý, ale v devadedesáti případech ze sta, mi její naprosto nepochopitelné vysvětlení pomůže či dokonce zachrání od průšvihu. Je to sekta a její členové se musí vyznat v takové džungli i protichůdných předpisů, že z toho jde normálnímu člověku hlava kolem.

Za sebe můžu slíbit, že já vám tu jednu korunu, jen pro přidělání práce, nepošlu.

 

 

08.08.2019 20:52 | Pavel Capek

Tak pokud jsem to dobře pochopil, tak s 2000 kč by byl neskutečný problém. Tak OK. Ještě že to s těmi 90 000 kč šlo tak hladce...( a ano vím, že se jedná o úplně něco jiného ).

08.08.2019 20:51 | Morphynista

Pan ciki333 se opět postaral o zábavu, zřejmě se řídí zásadou " Proč to dělat jednoduše, když to jde udělat složitě " . Ing. Rostislav Svoboda mu vysvětlil, poradil, ale sklidil jen nevděk a urážky. Ovšem myslím, že drtivá většina diskutérů si svůj názor udělala. Troll zůstane trollem, což dokazuje i skutečnost, že sem neustále trapně zatahuje pana Matochu, který s nickem pawel nemá nic společného...

08.08.2019 20:21 | pawel

Petane, by to nebylo s "třaskavými efekty"enlightened.

Hospodář asi navíc četl, že ZMB pošle přes svaz 50 Kč,  a pak se najdou další "sponzorští hrdinové" ještě s nižší částkou až výsměšně po Korunusurprise. Poplatky bankám za převody, papírování, zavedení do účetnictví, do daňového přiznání, další papírování s Vojtou nebo s jeho trenérem. Daně z odměny trenéra. Čas každého jsou peníze, k tomu náklady, poplatky, daně a je z toho ..... 

Se nedivte, že to v počátku hospodář utnul.

Jako někdo chce dát Horní-Dolní na turnaj 2000 Kč a hodí to svazu, jak psovi kost? A starejte se o papírování, aby Horňáci-Dolňáci dostali? 

08.08.2019 20:04 | Petan

To Ciki333: Proč to tedy s tím darem místo zbytečných urážek neuděláte tak, jak vám radí pan Svoboda? Zákon o účetnictví zná evidentně lépe než vy.

08.08.2019 19:33 | Vojta Plát

Trénink je zbytečný, není mi pomoci. chess-results.com/tnr441481.aspx?lan=5&art=2&rd=6&turdet=YES&flag=30 Dneska stojím normálně, pak přehlídnu Vf3, ale začal jsem kouzlit, takže cenná výhra černými. Na chess24 najdete online z turnaje.

08.08.2019 18:43 | chess64geek

To Ciki333: Nevím proč nadáváte panu hospodáři, on dělá svou práci dobře - za tu dobu, co tu je, má  svaz čím dál tím víc peněz - stačí si pročíst zprávu vv šsčr a grafy. Prostě vám vrátil peníze abyste se s plátem domluvil sám, protože takhle to budou mít obě strany jednodušší, mimochodem pan Svoboda pracuje i v soukromém sektoru a právě obojí zkloubit dohromady není nic jednoduchého, kdyby to takto napadlo přispívat každého tak by nedělal nic jiného než vyřizoval smlouvy. Šachoví funkcionáři to dělají bokem ke své práci,  na úkor svého volného času tak jim pořád nenadávejte, co dělají za to málo,  co dostávají. 

08.08.2019 18:08 | pawel

ciki333

 Napsal jsem, že jsem rád, že jste v nezkrácené versi uvedl oba názory. A že není potřeby čtenářům napovídat, co si mají myslet. Jsou chytří dost.

  To však neplatí o Vás! Když stále za nick zaměňujete osobu, která nemá s nickem nic společného.

08.08.2019 17:53 | ciki333

08.08.2019 16:18 | pawel

Pane Matocho, rozlobila mne především neskutečná lenost, neochota...hospodáře ŠSČR Ing.Svobody, cokoliv v této věci podniknout. Vymlouvá se na sepsání smlouvy, zahrnutí platby do daňového přiznání a s tím spojené komplikace, kontaktování GM Pláta, zda s darem vůbec souhlasí (sic)...Učinit cokoliv nad rámec pracovních povinností mu evidentně nevoní, lemplovi. Federace jiných sportovních odvětví si sponzoringu váží...Kdysi Sejkoru, dnes Novotného a spol. nakopat do zadku a vyhodit ze Svazu. Hoši tloustnou z peněz daňových poplatníků bez jakékoliv zodpovědnosti za výsledky své "činnosti." Rovněž by mne zajímalo, zda by se pan Svoboda uplatnil na trhu práce v soukromém sektoru.

08.08.2019 17:07 | ELOminator

Ale já myslím, že Ciki je spokojený. Peníze poslal, ty se mu úspěšně vrátily a přitom si "zasponzoroval" cool

08.08.2019 16:36 | bishop

Kdybyste to Vojtovi poslal misto na ucet svazu rovnou na ucet u Tipsportu, tak jsme si mohli celou tuhle maskaradu v on-line diskuzi usetrit a vsichni bychom byli spokojeni :)

08.08.2019 16:18 | pawel

ciki333,

je od Vás hezké, že jste s kritikou uveřejnil i původní celý statut. Aniž by čtenáři museli komentovat, udělá si každý obrázek sámenlightened

08.08.2019 15:18 | ciki333

Pro širší čtenářskou obec nss a zejména Vojtu Pláta uveřejňuji repliku, kterou jsem obdržel od činovníka Šachového svazu České republiky - Ing. Rostislava Svobody - jako "reakci" na mé sponzorské finanční dary, určené na trénink talentovaného velmistra. Diletanství a amatérismus bafuňáře ŠSČR překonalo moje nejhorší noční můry...Prý peněžní příspěvek není dostatečně transparentní, chybí tam adresa donára...Svaz by musel z částky 2 x 2000,- platit daň, atd.atd.

Stručně, keců jak na kostele, peníze mi obratem vrací na účet...Ano, takto si Novotný, Svoboda, Vokáč a celá ta banda kryptobolševiků zamrzlých v roce 1980 váží šachových mecenášů...Ted již zmíněný e-mail:

Dobrý den pane Čekale,

včera jsem docela náhodou v diskusi na nss.cz zjistil, že údajně na účet Šachového svazu České republiky zasíláte dar pro Vojtěcha Pláta na poněkud vágně formulovanou šachvou přípravu. Pak jsem zjistil od účetní svazu, že je to pravda a že příspěvky byl dosud zasílány anonymně. Následně se mně podařilo sehnat v šachové komunitě Vaši e-mailovou adresu a tak můžu na tento Váš krok reagovat.

Pane Čekale, Vaše dvě platby byly zaslány bez našeho vědomí. Pokud byste nás dopředu informoval, že takový krok chcete učinit, vysvětlil bych Vám, že v takovém případě musíme platbu zahrnout do našeho daňového přiznání a protože navíc dar je spojován s podmínkou pro jeho využití, museli bychom pro něj sepsat smlouvu. A také bychom museli kontaktovat obdarovaného, zda chce takový dar vůbec přijmout. To jsou jistě zbytečné komplikace a proto bych Vás sdělil, že by bylo určitě jednodušší, abyste svůj dar předal obdarovanému přímo a podmínky jeho užití si dohodl přímo s ním. Myslím, že je zbytečně komplikované, abychom zde hráli roli jakéhosi prostředníka.

Proto vám sděluji, že obě platby Vám zasíláme zpět na bankovní účet, ze kterého byly zaslány.

 

S pozdravem

Ing. Rostislav Svoboda

Hospodář ŠSČR

Tel. 777 553 113

08.08.2019 10:12 | wp5t

2 Marhula Nedá mi to, musím reagovat. Do diskuze o cheatování jste přidal příspěvek, ve kterém se veřejně přiznáváte k cheatování.  :)

Ten dokument někdo musel natočit(frantíci), pak ho dávali na placeném kanále(Viasat History), někdo ho nahrál z televize a dal ho k veřejnému bezplatnému stažení- ten je zatím skrytý, ale když o něco půjde, tak ho uložto určitě potopí stejně jako jiní potopili legendu Nereze. No a pak jste se chytil vy a ještě se k tomu veřejně přiznal.

Ani mě ovšem není jasná podstata kapitalistického podnikání české televize, kdy vyberou povinné poplatky od lidí, z toho tvrdí že sponzorují natáčení filmů a pak ty filmy zase prodávají na DVD  zpátky těm lidem od kterých vyberou ty poplatky za které to natočili? A samozřejmě jim zbude na slušné odměny pro sebe, za to jak to hezky vymysleli.

 

 

 

 

 

 

07.08.2019 23:11 | Marhula

Stáhnul jsem si na ulož to film - karpov vs. kasparov - asi  necelou hodinu-kde mě zaujal člověk co tvrdil - že začne kasparovovi pomáhat při stavu 0-5 pro karpova utkáním o titul - že je médium nicméně od té doby karpov nevyhrál partii - a zápas byl ukončen za stavu 5-3 pro karpova-pokud to existuje - takovou pomoc - nikdo nemůže napadnout - ani eliminovat ne - podobně se vyjádřil korčnoj v zápase o titul za stavu 5-5 kniha sto dní v baguiu-děkuji.

07.08.2019 20:25 | Druid.Panoramix

to chess4geek: Ono ani tak nejde o to, že by si někdo vyloženě radil u herní místnosti - tam si hráči spíše špitají a je těžko dokazatelné, o které partii si povídají. Klasický nešvar - kouření mimo herní místnost a herní prostor - tam se dá bavit o ledasčem a zase poměrně nedokazatelně, to by u toho musel člověk stát - a já jsem někuřák a našeho kapitána či jiného člena družstva tam posílat nechci. Vůbec mám pocit, že u toho rozhodčího u družstev jde o to, aby správně nastavil šachové hodiny, nastavil herní mód, zahájil zápas, upozornil na to, na co upozornit má ( kde je herní místnost, kam sahá herní prostor, co s mobilem, případně jeho přepnutí na tichý mód, pokud někdo potřebuje být v dosahu, atd...) a pak hlavně, aby vyřešil problémy s časovými tísněmi. Více po něm asi nechceme, i když je jasné, že ta jeho náplň "práce" je daleko širší. A jinak máte pravdu, udávat nikdo nikoho nebude... to se spíše zeptám soupeře, jestli mu to připadá normální. Znám spoustu solidních lidí, kteří soudcují dobře a mají autoritu, ale znám i takové, kde bych nejraději "hodil za psem."

07.08.2019 19:22 | chess64geek

to Druid Panoramix: náš soutěžní řád počítá s tím že když je rozhodčí z jednoho družstva tak i přes tento fakt bude reagovat nestranně a pokud ne, pak si můžete stěžovat k příslušné komisi rozhodčích - pokud si u vás na lize hráči radí a rozhodčí s tím nic nedělá ani pokud si mu postěžujete, tak je to jeho selhání, vím udat někoho je pro mnoho hráčů těžké, říká se mezi šachisty gens una sumus - jsme jedna rodina, ale přesto, když ten šachista jde do toho dělat rozhodčího, tak se podle toho má chovat.

07.08.2019 19:17 | wp5t

Tak ty steroidy nevím jak by mohly být pro šachistu prospěšné, ale třeba to cyklistické epo, to už bych si dokázal představit, že při nějakém dlouhém náročném turnaji či zápase o titul MS by to někdo mohl chtít vyzkoušet.

A pak je tady ještě nová zatím moc neprovalená forma dopingu - genetický doping.

07.08.2019 17:09 | Vojta Plát

Jinak v Německu jsou docela striktní. Tam vadí rozhodčímu i to, že se díváte na jinou šachovnici a stojíte za hráčem soupeřova týmu. Co kdyby nějaká mimika něco naznačila.

07.08.2019 17:06 | Vojta Plát

Tak v cyklistice dopuje snad každý. Na hlavu je třeba braní steroidů. To je automaticky dva roky distanc, i kdyby to měl být šachista. Přitom to vliv na výkonnost šachisty nejspíš nemá, i když kdo ví.

07.08.2019 17:03 | Druid.Panoramix

Ach jo, tak na nápovědu mobilem a další fígle s elektronickými "hejblátky" máme přeci 58 stránkovou seminární práci paní Prokopové z 5.5.2019, mimochodem četli jste ji někdo? A jak budeme řešit nápovědu od spoluhráčů či dalších hostů - šachistů? Asi jako na mariáši v duchu:"Kibic, drž klapajznu, než Tě přes ni majznu." by bylo nejjednodušší, ale trošku násilné. Takže nezbývá nic jiného než klasická domluva kibicujícím a napovídajícím hráčům, protože zejména na nižších úrovnich soutěží ( krajské a okresní soutěže) jsou rozhodčí zpravidla z řad domácích hráčů a ti těžko budou zjednávat nápravu jiným způsobem než domluvou ( a kdož ví, zda-li vůbec). A o nominované "nestranné"rozhodčí, které by musel někdo platit, asi na tomto stupni soutěží, asi nikdo stát nebude,že? Takže to zůstane jen na hráčích samotných a v duchu:"Co sám nemáš rád, nečiň druhému." Takže by to v konečném důsledku mohlo dopadnout i tak, že si budou napovídat všichni ....... anebo nikdo. :o)))

07.08.2019 16:51 | wp5t

Tak já bych být vámi do toho případu jiné sporty netahal.  V jiných sportech je dovoleno trenérovi zakřičet: odraž se tou levou pořádně nebo vraž mu tu kombinaci s pravým hákem.....

Zrovna Ben Johnson připravoval knihu, ve které uváděl, že byl ve stejném univerzitním mužstvu jako Lewis a (teď si nevzpomenu na toho třetího ale taky američana) a tvrdil, že dostával ty samé látky jako oni, akorát mu pak nějak zapomněli dát ty zakrývačky. (Na státní universitě, prosím) Dostal prý hodně, hodně peněz za to, že to nechal na sobě a knihu stáhl. Že to není až takový blud by mohl napovědět případ Marion Jonesové, mnohonásobné vítězky OH, která přiznala doping po sedmi letech, když už nebyly její medaile komerčně zhodnotitelné bo za dvě OH přibylo takových vítězů....

Rusáci měli zákaz OH 2016 a loni WADA zveřejnila z roku 2016 země s nejvíce dopingovými hříšníky a pořadí bylo: 1. Itálie 2. Francie 3. USA 4. Austrálie 5. Belgie a 6. společně Rusáci a Indové. (lehce dohledatelné)

V tenise měla Šarapovová zákaz za ruský lék na cukrovku, hackeři pak zveřejnili dlouhý seznam povolených vyjímek na braní léků pro sestry Williamsovi a nikdo uveřejněné údaje oficiálně nevetoval.

Profesionální cyklistika .......

Jakoby si americké farmaceutické koncerny dělaly co sami chtějí a  potřebují.

Proto prosím netahat takovéto příklady do šachu.

 

 

 

 

07.08.2019 16:49 | david brazina

vyborne. taky se pripojim, ze tyto drobne nesvary jsem zazil a byl jim ucasten. Pokud nekdo bude tvrdit, ze to nezazil, tak lze. tohle bych veril maximalne svatecnim sachistum. Pro Ota Valek, na spravedlive ve svem hnevu jako ty, tady vsichni cekame...

07.08.2019 16:48 | Achjo

Bohužel všichni jen řeší nápovědu mobilem, ale  to, že daleko rozšířenější je nápověda od spoluhráčů, dalších šachistů, tak to nikdo neřeší. A je to hlavně problém na amatérské úrovni.

07.08.2019 16:02 | Druid.Panoramix

Pěkný článek, čtivý a hlavně ze života.... a může si o tom myslet každý co chce. Je přeci demokracie. Každý z nás, kdo zasedáme k 64 polím, abychom sehráli svoji partii a nezáleží, zda jde o partii v turnaji či soutěži družstev, je vystaven pokušení. Pochlubit se jak dobrou má pozici, hledat útěchu, když se nedaří. Souhlasím s ELOminatorem, každý z nás už něco za šachovnicí zažil. Jen si dovolím doplnit, že i v zákulisí anebo kolem šachového dění. Hraji tak, abych vyhrál, někdy i remíza s velmi silným soupeřem může být výhrou a k podvodu bych se neuchýlil - mobil používám na telefonování, posílání SMS, případně k fotografování.... pochopili jste, že chytrý asi moc nebude, ale mě to vyhovuje. :o) Hodinky mám náramkové, takže mi taky neporadí a kamarády i spolubojovníky z družstva od svých partií ženu pryč. Protože když se do pozice zažeru, tak mě jejich myšlenky spíše ruší a rozptylují než by pomohli. Já vím, co chci hrát a jak a kolega z týmu, který vidí pozici jen chvíli mi těžko poradí, i kdyby to byl GM. A neřešte už Rausise, ten si svůj kalich hořkosti vypije do dna, znemožněn do konce svých šachových dní. Začněte každý od sebe...... a analýzy partií, tak ty jsou nejlepší po partii či po zápase v klidu u dobrého moku, kdy je na všechno čas, chuť a nálada.

07.08.2019 15:08 | ELOminator

Ne, jednoznačně za článek yes.

Každý ať si šáhne do svého svědomí, co už za šachovnicí zažil.

Já to mám jednoduché - při partii se snažím dokázat, že jsem chytřejší než soupeř a ne za každou cenu partii vyhrát. Podváděním bych akorát dokázal, že jsem blbec.

Ale diksuzí mezi partií jsem zažil nespočet, u nás ve Slavoji je to bohužel běěžné a ty lidi asi ani nenapadne, že to není košér. Mě takové poznámky spíše rozhodí než že by mi nějak pomohly, přesně jak píše autor na konci článku.

Ale samnozřejmě to nechápu tak, že bychom měli omilostnit Rausise. Spíš bychom si neměli omilostňovat rausisovské chování nás samých.

07.08.2019 14:33 | Ota Válek

Rausis to dotáhl suverénně nejvýše ze všech šachových podvodníků; dosud se jeho jméno skví na 53. místě světového žebříčku FIDE. Tím se neblaze zapsal do šachové historie a udělal strašnou ostudu nejen sobě, ale i České republice. Je to gigantický průšvih absolutně nesrovnatelný s nepravostmi, odehrávajícími se na nižších, zejména amatérských úrovních.

Pokud by si to autor býval uvědomil, mohl s úlevou zvolat: Je ne suis pas rausis!

07.08.2019 10:32 | ciki333

07.08.2019 09:23 | Horník z hnědouhelný pánve

Pleonasmus na nss se veze na vlně tsunami každý den, od pondělka do neděle. Ve svém vývoji kulminuje v článcích o Rausisovi...Stupňování inherentních superlativů o "zločinu podvádění" pak nejoptimálnější formou probouzí z letargie otupělé čtenáře. Pevně doufám, že zemětřesení v zemi šachu přinese toužebnou očistu...a že aféra Igors bude poslední derniérou svého druhu.

 

07.08.2019 09:34 | MaX

na turnajích mladších žáku jsme si s kamarádem jako děti radili tak, že jsme s figurkou, kterou "měl" táhnout chodili po sále. Uf, je to ze mě venku.

07.08.2019 09:23 | Horník z hnědouhelný pánve

Malá poznámka. Je-li něco ideální, pak už to nemůže být ideálnější a ještě méně nejideálnější. Podobné je to se slovem optimální. Často nejvíce studenti VŠ ve svých pracech používají strašné sousloví "nejoptimálnější řešení". To na mě vždy působí jak červený hadr na býka. :-)

07.08.2019 09:12 | Pražský kavárník

Autor článku je naprosto neznámý šachista, který se po třiceti letech potřeboval svěřit a žádá rozhřešení. Těžko říct, proč nešel do kostela nebo do vrbového lesa. Místo toho vylepuje přiznání po celém internetu.

07.08.2019 09:11 | exot

Krásný článek, který bez jakéhokoliv relativizování či obhajování Rausisova podvádění říká, že kdo při partii nikdy v životě aspoň trochu neporušil pravidla (třeba v rozhovoru se svým spoluhráčem), tak má držet hubu. Tak jo, já bych mu to teda odpustil. A jmenoval ho trenérem reprezentace, proč ne, že. A už držím hubu.

07.08.2019 08:39 | Jakub

Nádherné čtení po ránu! Díky!smiley

07.08.2019 07:40 | Jan Vaníček

shaking handshats offDOBRÁ PRÁCE.