Prague International Chess Festival

Do školy s královskou hrou

26.08.2018 18:14 | Domácí zprávy

Projekt Šachy do škol vznikl v České republice v roce 2013 za podpory Šachového svazu ČR, který k jeho rozjezdu využil dotace MŠMT na sportovní činnost. Cílem projektu je podpořit výuku šachu v zájmových kroužcích na školách.

Cílem projektu je podpořit výuku šachu v zájmových kroužcích na školách, příp. zavádění šachu do vyučování jako předmětu. Letos navíc usilujeme o častější zapojení samotných učitelů do výuky a nabízíme možnost získat Osvědčení o absolvování školení trenérů 4. třídy online formou.

Cílem projektu není výchova šachových mistrů, ale chceme dětem nabídnout již v raném věku možnost, aby pomocí hry všestranně rozvíjely své mentální schopnosti, které se jim budou hodit nejen během školní docházky, ale i v dalším životě.         

Výuka a hra šachu pomáhá naplňovat cíle Rámcového vzdělávacího plánu, pomáhá žákům osvojovat si kompetence k učení, řešení problémů, sociální i personální. Královská hra má vztah ke vzdělávacím oblastem např. Matematika a její aplikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce.

Jako každý rok se školy mohou přihlásit do tohoto projektu do 30. září 2018. Podrobnější podmínky přihlašování jsou na stránkách ŠSČR. ŠSČR poskytne zdarma přístup do unikátního výukového programu Learningchess.net všem školám zapojeným do projektu. Program je v češtině a lze jej kromě počítačů či tabletů využít i pro prezentaci prostřednictvím interaktivních tabulí. Dále školy získají:

  • min. 10 kusů cvičebnice (první až sedmý díl podle vlastního výběru, v závislosti na počtu dětí je možné získat až 20 kusů cvičebnice zdarma)
  • novým školám zapojeným do projektu zdarma 1 ks metodiky pro učitele, 1 ks sbírka úloh
  • školám, které šachy povedou jako vyučovací předmět, jenž je pro žáky zdarma, příspěvek na odměnu učitele 3 000 Kč (bude poukázáno na účet školy po odeslání závěrečné zprávy.) - u nově zapojených škol pouze pro třídy na 1. stupni.

Jednou z nejčastějších překážek, které odrazují školy od zapojení se do projektu, je nedostatek učitelů s potřebnou kvalifikací pro výuku šachu. Věříme, že tuto nesnáz školy překonají díky letos spuštěnému Online školení trenérů 4. třídy. Školení mohou absolvovat členové ŠSČR s přiděleným Č.LOK. Pro učitele, kteří mají o toto školení zájem, ale nejsou členy svazu, je ovšem také dostupné. Pokud zájemce nemá dosud Č.LOK, stačí kontaktovat mailem sekretariát ŠSČR (pan Záruba, sportovní sekretář - ladislav.zaruba@chess.cz) a požádat o registraci. V řádech několika dnů bude zájemce zaregistrován a obdrží potřebné číslo pro přihlášení k online kurzu. Malá nevýhoda pro nečleny svazu je ta, že za tuto první registraci se hradí poplatek 400Kč, takže celkem online školení vyjde na 700Kč. Výhoda je, že kurz je uživatelsky přátelský, zajímavý a kvalitní, časově nepříliš náročný, každý si volí vlastní tempo studia i termín závěrečného testu, 300Kč se platí až po úspěšném zvládnutí testu, který se může několikrát opakovat. Zájemce o výuku šachu se v něm naučí vše potřebné, ke studijním materiálům se může pravidelně vracet a Osvědčení o absolvování školení trenérů 4. třídy získá bez cestování a bez čerpání dovolené.

Všechny školy, které zaujala tato možnost rozšířit svou nabídku aktivit svým žákům, ať už jako zájmovou činnost nebo pravidelně vyučovaný předmět, v projektu Šachy do škol rádi uvítáme a vynasnažíme se jim pomoci, protože víme, že rozšíření této kultivované hry mezi dětmi a  mládeží bude přínosem jim jako jednotlivcům a následně  i společnosti.  

Mgr. Venuše Souralová

Republiková manažerka projektu Šachy do škol

venuse.souralova@chess.czsachydoskol@chess.cz

   
1x 1524x Zuzana Červená
Fotogalerie
Komentáře (1) Aktualizovat
28.08.2018 09:53 | Roman2

Nooo, to se povedlo. Líbí se mě tento článek.

Připravuje se